Pēdējā pārbaude : 04/04/2018

Reglamentētas profesijas

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
  • ES publikācijas par "Brexit"
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Noskaidrojiet, vai jūsu profesija ārzemēs ir reglamentēta

Šeit varat uzzināt, kā panākt, lai tiktu atzīta jūsu profesionālā kvalifikācija un jūs varētu strādāt ārzemēs. Šis uz jums neattiecas, ja ārzemēs vēlaties tikai studēt. Uzziniet, kā tiek atzīti augstskolas diplomi.

Ja vēlaties strādāt citā ES valstī un jūsu profesija tajā ir reglamentēta, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju (apmācību un profesionālo pieredzi), un tikai pēc tam varēsit sākt strādāt jaunajā mītnesvalstī.

Profesija uzskatāma par reglamentētu tad, ja tajā drīkstat sākt strādāt tikai tad, ja jums ir īpašs akadēmiskais grāds, esat nokārtojis īpašus eksāmenus vai iestājies kādā profesionālajā organizācijā.

Ielūkojieties reglamentēto profesiju datubāzēen , lai uzzinātu, kuras profesijas kurās ES valstīs ir reglamentētas un kuras iestādes tās reglamentējušas.

Taču jums jāzina profesijas nosaukums vietējā valodā. Piemēram, ja vēlaties strādāt par maiznieku Vācijā, datubāzē meklējiet vārdu "Bäcker".

Ja jūsu profesija ir reglamentēta jūsu valstī, varat vispirms to sameklēt savā valodā, lai atrastu aprakstā sniegto šīs profesijas nosaukuma tulkojumu angliski. Tad kā meklēto vārdu datubāzē ievadiet profesijas nosaukumu angļu valodā, un uzzināsit, kurās vēl valstīs tā ir reglamentēta. Ja meklēšanas rezultātos nav valsts, kurp gribat pārcelties, tas var nozīmēt, ka attiecīgā profesija tur nav reglamentēta.

Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat uzdot jautājumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktamen tajā valstī, kur gribat strādāt. Kontaktpunkta darbinieki jums palīdzēs saprast, kādi noteikumi ir spēkā jūsu gadījumā.

Jūsu mītneszemē jūsu profesija nav reglamentēta, bet citā valstī ir

Ja jūsu profesija un tās iegūšanai nepieciešamās mācības ir reglamentētas tajā ES dalībvalstī, kurā vēlaties strādāt, bet ne jūsu izcelsmes valstī, tad, lai jūs varētu šo profesiju praktizēt vai pat īslaicīgi sniegt pakalpojumus jaunajā mītnesvalstī, jums, iespējams, būs jāpierāda, ka izcelsmes valstī esat šajā profesijā nostrādājis vismaz vienu gadu pēdējo 10 gadu laikā.

Tās valsts, kur gribat strādāt, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktāen lūdziet padomu, kā sagatavot dokumentu paketi un kādi apliecinoši dokumenti būs jāiesniedz.

Jūsu mītneszemē jūsu profesija ir reglamentēta, bet citā valstī nav

Ja profesija, kurā vēlaties strādāt, jaunajā mītnesvalstī nav reglamentēta, jūs tajā varat strādāt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Pat ja jūsu profesija jaunajā mītneszemē nav reglamentēta, tā var tikt uzskatīta par daļu no citas reglamentētas profesijas. Vienmēr sazinieties ar tās valsts iestādēm, kurp grasāties doties, lai noskaidrotu, vai jūsu profesija tur ir reglamentēta. Valsts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktsen jums palīdzēs saprast, kura iestāde jums šo informāciju var sniegt.

Piemērs no dzīves

Izvairieties no sarežģījumiem, pirms pārcelšanās noskaidrojot noteikumus

Dirks ir jauns nīderlandiešu nekustamā īpašuma tirdzniecības aģents, kurš nesen pārcēlies uz Austriju. Viņa profesija Nīderlandē nav reglamentēta, tāpēc viņam šķita, ka būs vienkārši sākt neatkarīga aģenta darbu Austrijā, orientējoties uz nīderlandiešiem un beļģiem, kuri meklē atvaļinājuma pavadīšanai piemērotas mājas Alpos. Tomēr, kad Dirks reģistrējās kā pašnodarbinātais, viņam pateica, ka par nekustamā īpašuma tirdzniecības aģentu viņš varēs strādāt tikai pēc tam, kad būs pierādījis savu kvalifikāciju. Tas ievērojami aizkavēja Dirka plānus.

Risto ir somu arhitekts, kurš iecerējis pārcelties uz Itāliju. Pirms došanās turp viņš reglamentēto profesiju datubāzēen noskaidro, kādas formalitātes jānokārto, lai varētu strādāt Itālijā, un kas ir Itālijas kontaktpunkts viņa profesijas pārstāvjiem. Pēc sazināšanās ar kontaktpunktu viņš ir labi sagatavojies jaunajam dzīves pavērsienam.

Uzziniet, kā panākt, lai atzīst jūsu profesionālo kvalifikāciju, lai jūs varētu citā ES valstī strādāt reglamentētā profesijā.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: