Senast kontrollerat : 04/04/2018

Reglerade yrken

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

  • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)en
  • EU-publikationer om Brexit
  • Brittiska regeringens information och råd om Brexiten

Ta reda på om ditt yrke är reglerat utomlands

Det här avsnittet handlar om hur du kan få dina yrkeskvalifikationer erkända så att du kan arbeta utomlands. Beskrivningen gäller inte utlandsstudier. Läs mer om hur du får dina examensbevis erkända.

Vill du jobba i ett annat EU-land där ditt yrke är reglerat? Då måste du kanske få dina kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända innan du kan börja arbeta där.

Ett yrke är reglerat om du måste ha en särskild examen, göra vissa tentor eller registrera dig hos en yrkesorganisation innan du kan utöva yrket.

I databasen över reglerade yrkenen ser du vilka yrken som är reglerade i andra EU-länder. Du ser också vilka myndigheter du kan vända dig till.

Du måste känna till namnet på yrket på det aktuella landets språk. Om du vill jobba som bagare i Tyskland, ska du söka på "Bäcker" i databasen.

Om ditt yrke är reglerat i ditt hemland kan du också först söka på ditt eget språk och läsa den engelska översättningen i beskrivningen. Sedan söker du på det engelska namnet för att få upp de länder där yrket är reglerat. Om du inte får upp det land som du vill flytta till kan det betyda att yrket inte är reglerat där.

Om du inte hittar ditt yrke i databasen kan du vända dig till den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationeren i landet där du vill arbeta. De kan förklara vilka regler som gäller i ditt fall.

Ditt yrke är reglerat i det nya landet, men inte i hemlandet

Om ditt yrke och tillhörande utbildning är reglerade i EU-landet där du vill arbeta, men inte i ditt hemland, kan du behöva bevisa att du har utövat yrket i ditt hemland i minst ett av de senaste tio åren för att kunna utöva yrket (även tillfälligt) i det nya landet.

Den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationeren i det land där du vill arbeta kan upplysa dig om vilka handlingar du måste lämna in.

Ditt yrke är reglerat i hemlandet, men inte i det nya landet

Om ditt yrke inte är reglerat i det nya landet kan du utöva det där på samma villkor som medborgarna i det landet.

Men även om just ditt yrke inte är reglerat i det nya landet kan det betraktas som en del av ett annat reglerat yrke. Kontakta alltid myndigheterna i det nya landet för att ta reda på om ditt yrke är reglerat eller inte. Den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationeren kan tala om vilken myndighet du ska vända dig till.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vad som gäller före flytten för att slippa problem

Dirk är en ung nederländsk fastighetsmäklare som nyligen flyttade till Österrike. Hans yrke är inte reglerat i Nederländerna, så han trodde att han lätt kunde starta eget i Österrike och bygga upp en kundkrets av nederländare och belgare som letar efter fritidshus i Alperna. Men när han registrerade sig som egenföretagare fick han veta att han måste bevisa att han har de kvalifikationer som krävs för att få utöva mäklaryrket. Det innebar att han inte alls kunde börja jobba så fort som han hade planerat.

Risto är en finsk arkitekt som tänker flytta till Italien. Innan han åker går han in i databasen över reglerade yrkenen för att se vilka formaliteter som krävs för att få jobba där och vem han ska vända sig till. Nu är han väl förberedd inför flytten.

Läs mer om hur du kan få dina yrkeskvalifikationer erkända så att du kan utöva ett reglerat yrke i ett annat EU-land.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela dena sida: