Senast kontrollerat: 14/03/2023

Vad är ett reglerat yrke?

Som allmän regel gäller att ett yrke är reglerat om du måste ha en särskild examen, göra vissa prov, t.ex. statliga prov, eller registrera dig hos en yrkesorganisation innan du får utöva yrket.

Om ditt yrke är reglerat i det EU-land där du vill jobba kan du behöva ansöka om att få dina yrkeskvalifikationer erkända där.

Varning

Vilka yrken som är reglerade skiljer sig åt mellan EU-länderna. Titta i databasen över reglerade yrken en för att se om ditt yrke är reglerat i det land dit du vill flytta.

Så här använder du databasen över reglerade yrken

Om det yrke du vill utöva inte finns med i databasen kan det betyda att det inte är reglerat i det land du vill flytta till.

Om du inte hittar ditt yrke i databasen kan du vända dig till den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationer i landet där du vill arbeta. De kan förklara vilka regler som gäller i ditt fall.

Särskilda EU-regler gäller för erkännande av yrkeskvalifikationer i vissa branscher som advokat, flygledare och pilot en .

Kolla om du måste ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer och vilken typ av ansökan du måste lämna in.

Har du förvärvat din yrkeskvalifikation i ett EU-land?

Vilket yrke utövar du?

Om dina yrkeskvalifikationer är utfärdade i ett land utanför EU och du vill jobba i ett EU-land måste du få dem erkända i det EU-land där du vill jobba. Då omfattas din ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer av nationella regler.

Har du redan jobbat i minst tre år i det EU-land som först erkände dina kvalifikationer och vill du nu flytta till ett annat EU-land? Då kan du ansöka om erkännande i det EU-landet enligt de regler som gäller för yrkesverksamma som har fått sina kvalifikationer i ett annat EU-land.

För att styrka att du har den erfarenhet som krävs för att utöva ditt yrke måste du eventuellt ha ett intyg utfärdat av det EU-land som först erkände dina kvalifikationer. Det gäller för både EU-medborgare och andra medborgare.

Som läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, barnmorska, tandläkare, arkitekt och veterinär omfattas du av automatiskt erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Du måste lämna in bevis på dina kvalifikationer och vänta på tillstånd från myndigheterna innan du får börja jobba.

Varning

Om din utbildning inte motsvarar minimikraven för samma examen i värdlandet kan du kanske inte få ett automatiskt erkännande. I så fall måste du ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer enligt förfarandet för andra reglerade yrken.

Förutom ditt yrkesbevis måste du eventuellt lämna in andra styrkande handlingar till de behöriga myndigheterna beroende på ditt yrke och vilket land du vill flytta till.

När du har skickat in dina handlingar till de behöriga nationella myndigheterna

Om du är sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård eller apotekare kan du använda det europeiska yrkeskortet – ett snabbare och enklare elektroniskt förfarande – för att lämna in dina handlingar, hålla koll på din webbansökan och återanvända styrkande handlingar som du redan har laddat upp.

Varning

Myndigheterna i ditt nya land kan inte kräva auktoriserade översättningar av dina kvalifikationer.

Exempel från verkligheten

Om du känner till dina rättigheter kan du slippa pappersarbetet

Katarina är en slovakisk apotekare som vill jobba i Österrike. De österriska myndigheterna ber henne lämna in en auktoriserad översättning (av en österrikisk översättare) av alla styrkande handlingar.

Men Katarina ska inte behöva skicka in auktoriserade översättningar av sina examensbevis. För flera examensbevis – läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, barnmorskor, veterinärer, tandläkare, apotekare och arkitekter – krävs inga auktoriserade översättningar.

Du måste kanske göra ett språktest eller bli medlem av en yrkesorganisation i ditt värdland innan du kan börja utöva yrket där.

Du behöver inte begära tillstånd eller inleda något administrativt förfarande. Du kan utöva ditt yrke i ditt nya EU-land på samma villkor som landets medborgare.

Varning

Ditt yrke är kanske inte reglerat i det nya landet men det anses ingå i ett annat reglerat yrke.

Hör alltid med de nationella myndigheterna i ditt nya land om ditt yrke är reglerat eller inte. Den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationer kan tala om vilken myndighet du ska vända dig till.

Exempel från verkligheten

Piotr är en ambulansförare från Tjeckien. Han vill flytta Tyskland och fortsätta jobba inom sitt yrke där. När han söker i databasen över reglerade yrken hittar Piotr inte sitt yrke där och tänker därför att det inte är reglerat i Tyskland. Men när han kontaktar de tyska myndigheterna som ansvarar för erkännande av yrkeskvalifikationer får han reda på att de kvalifikationer som krävs för en ambulansförare i Tyskland ingår i yrket ambulanssjukvårdare. Eftersom Piotr inte har de efterfrågade kvalifikationerna måste han göra praktik innan han kan börja jobba.

Du måste ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer i ditt nya land innan du kan börja jobba där.

Kolla vilka styrkande handlingar du måste skicka med din ansökan om erkännande av dina yrkeskvalifikationer.

Om du är sjukgymnast/fysioterapeut, bergsguide eller fastighetsmäklare kan du använda det europeiska yrkeskortet – ett snabbare och enklare elektroniskt förfarande – för att lämna in dina handlingar, hålla koll på din webbansökan och återanvända styrkande handlingar som du redan laddat upp.

Du måste kanske göra ett språktest eller bli medlem av en yrkesorganisation i ditt värdland innan du kan börja utöva yrket där.

Hör alltid med de nationella myndigheterna i ditt nya land om ditt yrke är reglerat eller inte. Den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationer kan tala om vilken myndighet du ska vända dig till.

Exempel från verkligheten

Dirk är en ung nederländsk fastighetsmäklare som nyligen har flyttat till Österrike. Eftersom hans yrke inte är reglerat i Nederländerna trodde han att han kunde starta eget i Österrike utan några administrativa formaliteter. Men när han registrerar sig som egenföretagare får han veta att han måste få sina kvalifikationer erkända för att få utöva mäklaryrket i Österrike. Det innebär att han inte alls kunde börja jobba så fort som han hade planerat.

Du behöver inte ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer förutom för yrken som har konsekvenser för hälsa och säkerhet. Men du måste eventuellt skicka in en skriftlig redogörelse i förväg (på papper eller elektroniskt) i landet du ska flytta till innan du kan utöva ditt yrke.

För att få dina kvalifikationer erkända i ditt nya land måste du styrka att du har utövat yrket i ditt hemland i minst ett år under de senaste tio åren.

Varning

Om ditt reglerade yrke kan få konsekvenser för hälsa och säkerhet och du inte omfattas av automatiskt erkännande kan de behöriga myndigheterna i ditt värdland komma att kontrollera dina yrkeskvalifikationer innan du får börja arbeta. I så fall måste du vänta på det formella tillståndet innan du kan börja utöva ditt yrke.

Du måste kanske också förnya din skriftliga redogörelse en gång om året om du tänker fortsätta att arbeta tillfälligt i samma värdland.

Hör med kontaktpunkten för yrkeskvalifikationer i ditt värdland om detta är ett krav.

Kolla vad du måste göra mer innan du skickar in din skriftliga redogörelse.

Du måste kanske göra ett språktest eller bli medlem av en yrkesorganisation i ditt värdland innan du kan börja utöva yrket där.

Exempel från verkligheten

Risto är en finsk arkitekt som tänker flytta till Italien. Innan han åker går han in i databasen över reglerade yrken och kollar vilka formaliteter som krävs för att få jobba där och kontaktuppgifterna till den italienska kontaktpunkten. När han kontaktat dem är han väl förberedd inför sin flytt.

Hitta nationell information nedan.

Välj land

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: