Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 08/11/2017

Försäkringar

Försäkringsbolagen kan sälja sina produkter i hela EU – antingen genom att själva etablera sig i andra länder eller genom att erbjuda sina tjänster över gränserna direkt eller via mellanhänder.

Du kan därför jämföra produkter på EU-marknaden för att hitta det bästa erbjudandet för t.ex. livförsäkring, hemförsäkring eller bilförsäkring.

Det här gäller bara privata försäkringar och pensionsfonder – inte din socialförsäkring eller dina intjänade pensionsrättigheter.

När du tecknar en försäkring i ett annat EU-land kommer tillsynsmyndigheterna i det landet och i ditt hemland att utbyta information om

 • försäkringens risknivå
 • försäkringsbolagets betalningsförmåga
 • vilka typer av risker som försäkringsbolaget är godkänt för i etableringslandet.

De flesta försäkringsprodukter säljs via försäkringsförmedlare (mäklare eller agenter). Innan du skriver på något avtal måste de ge dig viktig information, bland annat

 • deras koppling till försäkringsbolagen
 • om de agerar som försäkringsagent eller försäkringsmäklare.

Du bör också få skriftlig information om

 • din försäkringsansökan och dina försäkringsbehov
 • skälen till deras eventulla råd om försäkringsprodukten.

Med hjälp av informationen kan du sedan avgöra om det föreslagna försäkringsavtalet är rätt för dig.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd