Senast kontrollerat: 10/11/2022

Om webbplatsen

Your Europe är en EU-webbplats som ska hjälpa dig att göra saker i andra europeiska länder utan krångel eller onödig byråkrati.

Du kanske vill flytta, bo, studera, arbeta, handla eller bara resa utomlands. Eller så vill kanske ditt företag göra affärer utomlands.

Som medborgare i ett EU-land eller Island, Liechtenstein eller Norge har du vissa rättigheter. Men om ett land inte ännu inte har infört all relevant EU-lagstiftning kanske de inte alltid respekteras.

Vilken information finns på den här webbplatsen?

På Your Europe hittar du följande:

Vilka länder och nationaliteter gäller informationen?

Informationen riktar sig i första hand till EU-medborgare och deras familjer (även anhöriga från länder utanför EU).

I de flesta fall gäller de EU-rättigheter som beskrivs på Your Europe alla EU-länderLänk öppnas på ny sida samt Island, Liechtenstein och Norge.

Ibland gäller de också Schweiz – men inte alltid. Schweiz har skrivit på en del överenskommelser med EU, men inte alla.

På varje sida framgår det vilka länder eller nationaliteter som informationen gäller.

Vem ansvarar för innehållet?

Informationen på Your Europe kommer från EU-kommissionens olika avdelningar och kompletteras med information från myndigheterna i de berörda länderna.

Webbplatsen är indelad i två sektioner:

I sektionen för privatpersoner kan du läsa om vad andra EU-invånare har råkat ut för. Exemplen bygger på verkliga historier, men personernas namn och nationalitet har ändrats.

Språkpolicy

Your Europe finns på alla officiella EU-språk utom iriska.

Det är dock inte säkert att alla sidor har hunnit att översättas till ditt språk.

Information om ett visst land finns på det landets officiella språk och på engelska.

EU-kommissionen kan dock inte påverka externa webbplatsers språkpolicy.

Länka till Your Europe

Om du vill länka till Your Europe ber vi dig att följa vår policy för länkar:

Vi kontrollerar regelbundet att dina länkar följer vår policy.

Gör reklam för Your Europe

Om du vill göra reklam för Your Europe kan du använda vårt pr-material som finns på flera språk en .

Skydd av personuppgifter

Your Europe respekterar användarnas personliga integritet och följer samma regler för skydd av personuppgifter som gäller för hela europa.eu.

De rådgivningstjänster som Your Europe hänvisar till kan ha särskilda regler. Du får i så fall information om detta.