Göra affärer
Senast kontrollerat: 09/03/2020

Oplanerad vård – ersättning för vårdkostnader

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort)

Om du behöver vård under ett tillfälligt besök i ett annat EU-land ska du visa upp ditt EU-kort. Det underlättar betalning och ersättning för vårdkostnaden.

Med EU-kortet har du rätt att få vård – och söka ersättning för dina vårdkostnader – på samma villkor som invånarna i landet du besöker. Om vården är gratis för invånarna i landet behöver inte heller du betala något. Om du måste betala för vården, kan du antingen söka ersättning från landets försäkringskassa medan du är kvar och få ersättning på plats eller ansöka om ersättning från din egen försäkringskassa när du kommer hem.

Dina kostnader ersätts enligt reglerna i landet där du fick vård. Du kan alltså få full ersättning för dina kostnader eller betala en patientavgift enligt reglerna i landet där du fick vård. Din försäkringskassa kan också besluta om att ersätta hela kostnaden enligt egna regler.

Varje EU-land har minst en nationell kontaktpunkt som kan svara på dina frågor om ersättning.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilka socialförsäkringsregler som gäller i landet du besöker

Anna omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i Frankrike och bor några månader i Belgien för att slutföra sina studier. Hon har med sig sitt EU-kort från Frankrike. Hon är gravid och barnet kommer att födas i Belgien. Graviditeter och förlossningar anses vara akut vård, så Anna kommer att få nödvändig vård i Belgien om hon visar upp sitt EU-kort och id-kort.

Anna får samma vård i Belgien som om hon hade varit försäkrad där. Om vården är gratis för landets invånare är den alltså gratis för Anna också. Om invånarna betalar själva och sedan söker ersättning, kommer Anna att få betala samma avgifter som landets försäkrade invånare och sedan ansöka om ersättning. Hon bör ansöka om ersättning i Belgien och ska då få lika hög ersättning som landets invånare. Belgien kontaktar sedan myndigheterna i Frankrike, där Anna är försäkrad, för att få tillbaka sina pengar.

Men om Annas enda skäl för vistelsen i Belgien är att föda sitt barn där, så kanske inte hennes EU-kort godtas. Hon bör istället förbereda inför förlossningen innan hon åker till Belgien. På så sätt vet hon på förhand vilka kostnader som hon får ersättning för.

Om du inte har något europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort)

Om du inte har något EU-kort eller om du inte kan använda det (till exempel på ett privatsjukhus som inte omfattas av EU-kortet) måste du eventuellt själv betala för vården. Sedan kan du ansöka om ersättning från din försäkringskassa när du kommer hem. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. Men villkoren är olika:

Om du behöver akut vård, kan din försäkringskassa hjälpa dig genom att faxa eller mejla bevis på att du är försäkrad så att du inte behöver betala direkt.

Om du är osäker på dina rättigheter och vill kontrollera innan du får vård, så har varje EU-land minst en nationell kontaktpunkt som kan tala om för dig om du har rätt till ersättning och om det finns något högsta belopp.

Andra regler gäller om du reser utomlands enbart för att få vård.

Vanliga frågor

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: