Senast kontrollerat: 25/09/2020

EU:s finansieringsprogram

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Du kan ansöka om finansiering från flera olika EU-program, beroende på vilken typ av företag eller projekt du arbetar med. Det finns två olika former av finansiering: direkt och indirekt.

Direkt finansiering

EU:s institutioner beviljar den direkta finansieringen, som kan ges i form av bidrag eller kontrakt. Du kan söka bidrag och delta i upphandlingar som sköts av EU-kommissionen via portalen för bidrag och upphandlingaren.

Bidrag

Bidrag ges till specifika projekt som har anknytning till EU:s politikområden, oftast efter en så kallad ansökningsomgång där man kan lämna in förslag på projekt.

Vem kan söka?

Du kan ansöka om bidrag om du driver ett företag eller en liknande organisation (branschorganisationer, företag som erbjuder företagsstöd, konsulter m.fl.) som arbetar med projekt som verkar för EU:s intressen. Du kan också ansöka om du bidrar till genomförandet av EU:s program eller politik.

Kontrakt

Kontrakten tecknas med EU:s institutioner när de ska köpa de tjänster, varor eller bygg- och anläggningsarbeten som institutionerna behöver för att fungera – till exempel studier, utbildning, konferenser och it-utrustning.

Indirekt finansiering

De nationella och regionala myndigheterna har hand om den indirekta finansieringen, som utgör nästan 80 % av EU:s budget. Det rör sig framför allt om fem stora fonder som ingår i EU:s struktur- och investeringsfonderen.

EU:s struktur- och investeringsfonder består av

Sök pengar

Om du vill ansöka om EU-bidrag ska du kontakta de regionala eller nationella myndigheter som förvaltar fonderna i det EU-land där du är registrerad (de så kallade förvaltningsmyndigheterna).

Varje lands jordbruksministeriumen ansvarar för förvaltningen av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i det egna landet.

Om du vill ansöka om finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden ska du kontakta de nationella kontaktpunkternaPdf-dokumenten .

Läs mer om hur EU-finansieringen fungeraren.
 

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd

Har du frågor om att göra affärer utomlands , till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Fler rådgivningstjänster

Dela denna sida :