Senast kontrollerat: 02/01/2023

Livsmedelsmärkning

All mat och dryck som säljs i EU måste förses med viktig information så att kunderna kan fatta välgrundade beslut i butiken. Planerar du att tillverka, importera eller sälja livsmedel i EU? Ta reda på vad du har för ansvar för märkningen:

Näringsdeklarationen innehåller information om varans energi- och näringsinnehåll och måste finnas på alla färdigförpackade livsmedel och drycker som säljs i EU.

Om de livsmedel du säljer innehåller tillsatser måste du uppfylla särskilda märkningskrav beroende på den avsedda marknaden. Ta reda på dina skyldigheter:

Kosttillskott är koncentrerade källor till näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk effekt och är avsedda att komplettera en normal kost. Oavsett om du tillverkar, säljer eller importerar kosttillskott måste du se till att produkten uppfyller EU:s krav.

Om ditt företag vetenskapligt kan bevisa att ditt livsmedel har näringsfördelar eller är bra för hälsan gäller särskilda regler för sådana påståenden.

Dela denna sida