Senast kontrollerat: 16/09/2022

Ansvar för WEEE-avfall

Om du tillverkar, distribuerar eller säljer elektrisk eller elektronisk utrustning som datorer, kylskåp och mobiltelefoner ska du enligt reglerna i EU och medlemsländerna bidra till att produkterna slängs och tas om hand på ett korrekt sätt. Det betyder att

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kallas WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Du kan hitta en vägledande lista över utrustning som omfattas av reglerna i WEEE-direktivet en hr .

Registrera ditt företag hos nationella WEEE-myndigheter

Du ska registrera ditt företag hos de myndigheter som ansvarar för WEEE-hanteringen i alla EU-länder (I det här fallet de 27 EU-länderna) där du säljer dina produkter. Du hittar kontaktuppgifter till de nationella registren hos det europeiska nätverket för WEEE-register en .

Lämna in rapporter

När du börjar sälja WEEE-märkta produkter på EU-marknaden ska du lämna in regelbundna rapporter till de nationella myndigheterna där du anger de typer av utrustning du har tillverkat, distribuerat eller sålt och för vilka belopp.

Kontakta de nationella registren för att få mer information om formatet för registrering och rapportering. 

Hantera ditt elektriska och elektroniska avfall

Du ska bidra till att den utrustning du tillverkar, distribuerar eller säljer tas om hand på ett korrekt sätt när konsumenten gör sig av med produkterna. Du kan välja att ansluta dig till ett kollektivt system för WEEE-efterlevnad eller starta ett eget.

Anslut dig till ett befintligt system för efterlevnad eller starta ett eget

Kollektiva system

Kollektiva system för efterlevnad som har inrättats av den privata eller offentliga sektorn finns i de flesta EU-länder. Tack vare de kollektiva systemen kan tillverkare, distributörer och säljare uppfylla sina skyldigheter gemensamt. Man betalar för att bli medlem.

Utöver att finansiera och organisera insamling, behandling och återvinning av WEEE för medlemmarnas räkning kan systemet också

Individuella system

Beroende på typen och mängden av produkter som du tillverkar eller distribuerar kan du eventuellt starta ditt eget system för efterlevnad. Det kan t.ex. vara möjligt om du säljer särskild utrustning som produceras i begränsat antal för en viss bransch, t.ex. medicinsk utrustning för sjukhus. Tänk på att reglerna för sådana system kan variera mellan länderna.

De nationella registren kan ge dig mer information om kollektiva och individuella system i de olika länderna. Du hittar länkar till registren hos det europeiska nätverket för WEEE-register en .

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida