Senast kontrollerat: 27/05/2020

Tvistlösning

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Med alternativ tvistlösning kan du lösa tvister med konsumenter utanför domstol. Det är ofta ett snabbare, enklare och billigare förfarande, särskilt om du registrerar dig på EU:s tvistlösningswebbplats. Då blir det lättare för kunderna att samarbeta med dig och handläggningen blir smidigare.

Du kan använda det europeiska småmålsförfarandet för fordringar på högst 5 000 euro (exklusive kostnader) mot ett annat företag, en organisation eller en kund i alla EU-länder utom Danmark. Se hur det fungerar och vad det kostar.

Dela denna sida: