Senast kontrollerat: 11/04/2019

Tvistlösning

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Med alternativ tvistlösning kan du lösa tvister med konsumenter utanför domstol. Det är ofta ett snabbare, enklare och billigare förfarande, särskilt om du registrerar dig på EU:s tvistlösningswebbplats. Då blir det lättare för kunderna att samarbeta med dig och handläggningen blir smidigare.

Du kan använda det europeiska småmålsförfarandet för fordringar på högst 5 000 euro (exklusive kostnader) mot ett annat företag, en organisation eller en kund i alla EU-länder utom Danmark. Se hur det fungerar och vad det kostar.

Dela denna sida: