Bo och resa
Senast kontrollerat: 30/06/2020

Anmäla konkurrensbegränsande beteenden

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Hur anmäler jag konkurrensbegränsande beteenden?

Om du stöter på affärsmetoder som riskerar att begränsa konkurrensen kan du anmäla dem. Om det rör sig om en specifik situation i landet eller området där du bor, eller om högst tre andra EU-länder är inblandade, ska du först kontakta konkurrensmyndigheten i ditt land.

Nationella konkurrensmyndigheter


Om du är osäker kan du kontakta EU-kommissionen på comp-market-information@ec.europa.eu eller skriva till:

Europeiska kommissionen, generaldirektorat för konkurrens
Antitrust Registry
1049 Bryssel, BELGIEN

Misstänker du att ditt företag ingår i en kartell eller bedriver någon annan verksamhet som begränsar konkurrensen? Då ska du veta att det första företag som lägger fram bevis på en kartell helt kan slippa böter (se programmet för förmånlig behandlingen).

Kontakta kommissionen på fax +32 2 2994585 eller telefon +32 2 2984190 eller +32 2 2984191.

Skadestånd

Du kan begära skadestånd om du kan visa att ditt företag har betalat för mycket eller gått miste om intäkter på grund av karteller eller missbruk av dominerande ställning på marknaden. Det finns en legal presumtion om att karteller orsakar skada.

Hur lång tid har jag på mig att begära skadestånd?

Du har fem år på dig att begära skadestånd (sedan du först fick kännedom om överträdelsen), eller ett år efter att en konkurrensmyndighet fattat sitt slutgiltiga beslut om överträdelsen. I vissa fall kan du få mer än ett år på dig.

Lämna ut bevismaterial

EU-ländernas domstolar kan ålägga företag att lämna ut relevanta bevis när drabbade företag begär skadestånd. Om ditt företag måste lämna ut bevis kommer all konfidentiell affärsinformation som lämnas i samband med ärendet att skyddas.

Bevis för överträdelse i andra länder

De nationella konkurrensmyndigheternas beslut om överträdelser kan användas som bevisning i andra EU-länders domstolar. Detta stärker dina argument när du ansöker om skadestånd.

Övervältring av överpris

Även om du bara är en indirekt kund kan du begära ersättning för eventuella kostnader för överprissättning som har vältrats över på dig av en direkt kund, t.ex. en återförsäljare av kartellvarorna.

Du måste fortfarande bevisa vilken skada ditt företag har lidit, men du har ändå nytta av en legal presumtion om övervältring.

Ett exempel på övervältring av kostnaderna för överprissättning är när en förlust överförs på andra: ett företag betalar överpris och försöker kompenseras genom att höja priset för sina kunder.

Företag i samma överträdelse

Alla företag som deltar i en kartell eller något annat konkurrensbegränsande avtal är ansvariga för hela skadan. Du kan välja vem du vill väcka skadeståndstalan mot.

En part kan få bidrag från en annan part i samma överträdelse om den första parten har betalat mer i ersättning än sin andel. Andelen och kriterierna för att beräkna andelen ska beslutas av domstol enligt nationell lagstiftning.

Företagsfusioner

Företag med en viss omsättning (från 2,5 miljarder euro i sammanlagd omsättning i hela världen) som bedriver verksamhet i EU och vill gå samman måste begära tillstånd hos EU-kommissionen – oavsett var deras huvudkontor ligger. Tillståndet beror på hur stor marknadsandel det sammanslagna företaget får i EU. Det finns för det mesta inga begränsningar för småföretag som vill gå samman.

Statligt stöd

EU-reglerna förbjuder i princip statligt stöd (t.ex. i form av bidrag, ränte- och skattelättnader och lånegarantier), eftersom stödet kan ge vissa företag en fördel jämfört med konkurrenterna och därmed snedvrida konkurrensen.

Statligt stöd kan vara tillåtet om det främjar

EU-kommissionen övervakar den här typen av stöd. Om du känner till statligt stöd som strider mot reglerna kan du anmäla det på nätet.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Offentliga samråd

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: