Senast kontrollerat: 07/11/2022

Kontakta oss

Behöver du hjälp?

Frågor om EU

Ring – 00 800 6 7 8 9 10 11

Skicka en fråga

Informationskontor i ditt land

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Ditt Europa – Rådgivning / Solvit

Hjälp och råd för företag

Sök företagsstöd en

Konsumentfrågor

Nätverket av europeiska konsumentcentrum – ECC-nätverketLänk öppnas på ny sida

Passagerarrättigheter

Flygresor – dina rättigheter

Tågresor – dina rättigheter

Problem med försäkringsbolag och banker utomlands

Lös tvister utanför domstol

Jobb och sociala förmåner

Kontakta en Euresrådgivare

Ansvarig avdelning

Europeiska kommissionen
GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
Planering, ekonomi, data

Data och kunskap för politik, näringsliv och privatpersoner
1049 Bryssel
Belgien