Ditt Europa – Rådgivning

Ditt Europas rådgivningstjänst är ett av EU:s olika informations- och rådgivningsverktyg för invånare och företag. Undrar du över dina rättigheter i EU? Börja med att gå in på Ditt Europa. Här får du råd och tips om du vill bosätta dig, studera, arbeta, handla , resa eller göra affärer i andra EU-länder.

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta Ditt Europas rådgivningstjänst via knappen ”Få hjälp och råd” längst ner på varje sida på Ditt Europa.

Vad är Ditt Europas rådgivningstjänst?

Rådgivningstjänsten är en EU-rådgivning för allmänheten. Dina frågor besvaras av oberoende juridiska experter från European Citizen Action Service på uppdrag av EU-kommissionen. Teamet består av 65 jurister som tillsammans behärskar alla officiella EU-språk. De är också insatta i såväl EU-lagstiftningen som EU-ländernas nationella lagstiftning. De kan

Rådgivningstjänsten har funnits i mer än 25 år och har gett skräddarsydd rådgivning i över 360 000 ärenden sedan 1996.

Rådgivningstjänsten samarbetar med Solvit, ett nätverk som hjälper till med problem som beror på att EU-lagstiftningen har tillämpats felaktigt. Solvit tar emot klagomål från både privatpersoner och företag som har problem i kontakterna med myndigheter i ett annat land.

Om vi efter att ha undersökt din förfrågan anser att du behöver ytterligare hjälp med att lösa ett problem med de nationella myndigheterna i ett visst land, vidarebefordrar vi ärendet till Solvit. Du får givetvis information om detta.

Vi tar emot frågor från…

Vi tar emot frågor om…

Vanliga frågor

Det här kan vi inte göra

Vi svarar på nästan alla frågor

Men ibland faller de utanför vårt område, t.ex.

Ansvarsfriskrivning

Juridiska experter från European Citizen Action Service (Ecas) ger råd och information till medborgare som kontaktat rådgivningstjänsten.

Juristerna gör sitt bästa för att ge korrekt information och bra råd. De påtar sig dock inget ansvar för eventuella fel, brister eller utelämnanden.

EU-kommissionen agerar bara som förmedlare av tjänsten och ansvarar inte för rådgivningstjänstens information eller råd.

Råden överensstämmer inte nödvändigtvis med EU-kommissionens åsikter och är inte bindande för EU-kommissionen.

Skydd av personuppgifter

När du skickar in en fråga uppger du också vissa personuppgifter. Uppgifterna behandlas i enlighet med den policy som beskrivs under rubriken skydd av personuppgifter (PDF).

Synpunkter på kvalitet

Hjälp oss att bli bättre!

Skicka en fråga

Skicka en fråga