Bo och resa
Senast kontrollerat: 20/07/2022

Konsumentavtal och garantier

När du ingår ett avtal med en kund måste du uppfylla EU:s och medlemsländernas krav på skälighet och tydlighet och se till att avtalet inte innehåller några oskäliga villkor. Lär dig mer om konsumenträtt.

Läs om ditt ansvar efter försäljningen och dina skyldigheter gentemot kunderna, t.ex. den 14 dagar långa ångerfristen när du säljer en vara eller tjänst på nätet, på distans eller utanför en affärslokal. Läs också om reklamationsrätt och garantier i EU-länderna.

I vissa fall kan du anses vara ansvarig för defekta varor som du säljer. Ta reda på hur du anmäler en vara som tror kan vara defekt. Du kan också leta efter farliga produkter i databasen Safety Gate.

Dela denna sida