Senast kontrollerat: 20/09/2022

Fritt flöde av icke-personuppgifter

Som privatperson, företag eller organisation har du rätt att använda, samla in, lagra, överföra och behandla icke-personuppgifter och använda datacentraler eller molntjänster var som helst i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

Det gör att du kan sänka dina kostnader och till exempel centralisera din it-infrastruktur i ett EU-land om du har verksamhet i flera länder.

Personuppgifter, icke-personuppgifter och blandade datamängder

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar person och omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Icke-personuppgifter är

Blandade datamängder är samlingar av både personuppgifter och icke-personuppgifter, till exempel ett företags skatteuppgifter med vd:ns namn och telefonnummer. I de flesta fall är de olika typerna av uppgifter i blandade datamängder omöjliga att skilja åt. Om du hanterar sådana blandade datamängder måste du därför följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan lagra dina uppgifter var som helst i EU, bland annat i molnet

Förutom i de undantagsfall som beskrivs nedan kan du välja var uppgifterna ska lagras eller behandlas.

Om du använder en molntjänst för att lagra dina uppgifter ska du enkelt kunna byta molntjänstleverantörer eller överföra uppgifterna till ditt eget it-system. Flera molntjänstleverantörer har skrivit på en uppförandekod för att garantera detta. Du kan se uppförandekoden och listan med leverantörer på Swipos webbplats (organisationen för leverantörsbyte och dataportering) en .

Datalokaliseringskrav i EU

I undantagsfall får EU-länderna begränsa vart vissa uppgifter får överföras, men bara om det kan motiveras med hänsyn till den allmänna säkerheten, till exempel om uppgifterna gäller pågående terrorismutredningar, eller om förlust av data skulle kunna leda till en allvarlig olycka (t.ex. flygledningsuppgifter). Undantagen beror på den nationella lagstiftningen. I EU:s förordning om det fria flödet av icke-personuppgifter finns information om sådana datalokaliseringskrav.

Nationella informations- och kontaktpunkter

Enligt EU:s förordning om det fria flödet av icke-personuppgifter måste alla EU-länder ha

Under Fråga myndigheterna nedan hittar du de olika ländernas informations- och kontaktpunkter.

Dela data med myndigheterna

Om en behörig myndighet av legitima skäl begär att få tillgång till dina uppgifter måste du lämna ut dem, även om uppgifterna hanteras eller lagras i ett annat EU-land. Om du inte gör det får myndighetens land utfärda sanktioner i enlighet med nationell lagstiftning.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Välj land
Bulgarien
The Ministry of eGovernment
Tjeckien
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Danmark
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Estland
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Finland
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Tyskland
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Italien
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Litauen
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Luxembourg
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Nederländerna
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Polen
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Slovakien
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Slovenien
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Spanien
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida