Göra affärer
Senast kontrollerat: 14/12/2022

Dina rättigheter när du köper varor och tjänster

EU:s konsumentskyddsregler ser till att du som köper varor och tjänster i EU får tydlig information om varan eller tjänsten, priset, frakt- och leveranskostnader och dina rättigheter om något går fel.

Öppenhet på nätet. Som konsument har du rätt att få veta om en säljare på nätet är en privatperson eller en näringsidkare (registrerat företag eller egenföretagare). Marknadsplatserna måste informera om detta. Skillnaden är viktig eftersom du bara skyddas av EU:s konsumentlagstiftning om du handlar av en näringsidkare. Marknadsplatsen måste varna dig om detta när du väljer ett erbjudande från en privatperson.

Se vilka rättigheter du har när du handlar i EU.

Köpte du varorna i EU?

EU:s konsumentregler gäller bara varor och tjänster som du köpt i EU. EU-reglerna gäller också om du köper något på nätet från ett företag utanför EU som särskilt vänder sig till EU-konsumenter, men du kan få svårt att hävda dina rättigheter gentemot företag utanför EU.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt.

Mer hjälp?

Köpte du nya eller begagnade varor?

När du köper nya varor från en näringsidkare omfattas du av EU:s konsumentregler som ger dig minst två års reklamationsrätt om det är fel på varorna.

Var köpte du varorna?

Begagnade varor som du köper av en näringsidkare omfattas av EU:s konsumentregler, med bland annat två års reklamationsrätt och fjorton dagars ångerrätt. I vissa EU-länder kan köparen och säljaren komma överens om en reklamationstid på mindre än två år, men den får inte vara kortare än ett år. Detta ska klargöras när du köper varan.

Var köpte du varorna?

Begagnade varor som du köper av en privatperson omfattas inte av EU:s konsumentregler. Men om du köpt varorna på en auktionssajt av en privatperson som fungerar som ett företag, vars verksamhet t.ex. är att reparera och sälja begagnade mobiltelefoner, anses säljaren vara en näringsidkare och dina begagnade varor omfattas av EU-reglerna.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt.

Mer hjälp?

När fick du hem varorna?

Vad fick du för problem?

Vad fick du för problem?

Vad fick du för problem?

Det finns inga EU-regler som ger dig rätt att lämna tillbaka varor som du köpt i en butik bara för att du ångrat dig.

Men många butiker låter ändå kunderna lämna tillbaka eller byta ut varan under en viss tid mot uppvisande av kvittot. Kontrollera alltid butikens villkor.

Läs mer om dina rättigheter när du handlar i EU.

Mer hjälp?

Du har rätt att ångra dig och avbeställa varan inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerperioden går ut fjorton dagar efter den dag du fick hem varan (eller ingick ett tjänsteavtal).

Ångerperioden på fjorton dagar gäller dock inte

Tänk på att det finns fler undantag.

Läs mer om hur du gör för att ångra ditt köp inom fjorton dagar och få pengarna tillbaka.

Mer hjälp?

Om en vara som du köpt i EU inte ser ut eller fungerar som i beskrivningen, måste säljaren reparera eller byta ut varan utan kostnad eller ge dig rabatt eller alla pengar tillbaka. I regel kan du bara begära hel eller delvis ersättning om det inte går att reparera eller byta ut varan.

Enligt EU:s konsumentregler har du alltid minst två års reklamationsrätt, oavsett om du handlar i en butik eller på nätet eller postorder. Du kan också ha ett extra skydd enligt nationella regler.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt i ditt land.

Varning

Om det bara rör sig om ett litet fel, som en repa på ett cd-fodral, är det inte säkert att du kan få pengarna tillbaka.

Reparation eller byte ska göras inom rimlig tid och utan för stora besvär för kunden.

Säljarens garanti

Många affärer eller tillverkare erbjuder dig en särskild garanti som antingen ingår i priset eller som du får betala extra för. Den extra garantin kan ge dig ett bättre skydd, men ersätter eller förkortar aldrig den tvååriga reklamationsrätt som du alltid har enligt EU-reglerna.

Om en affär säljer en ny vara till dig billigare med motiveringen att det inte ingår någon garanti, betyder det bara att du inte har något extra skydd. Du har fortfarande två års reklamationsrätt om varan visar sig vara felaktig eller inte stämmer med butikens beskrivning.

När gick varorna sönder?

Om en vara går sönder under det första året anses den ha varit defekt redan när du tog emot den om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Därför har du rätt att få varan reparerad eller utbytt utan kostnad. Om det är för svårt eller dyrt kan du i stället få rabatt (på ditt ursprungliga köp) eller pengarna tillbaka.

I vissa länder kan du ha rätt att välja mellan dessa alternativ. Säljaren måste alltid hitta en lösning. I en del EU-länder har du också rätt att begära en lösning från tillverkaren.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt i ditt land.

Mer hjälp?

Du har fortfarande rätt att få varan reparerad eller utbytt utan kostnad. I vissa fall kan du i stället få rabatt (på ditt ursprungliga köp) eller pengarna tillbaka. Du kan dock behöva visa att problemet fanns redan när du tog emot varan, t.ex. genom att visa att det beror på dåliga material.

Säljaren måste då hitta en lösning. I en del EU-länder har du också rätt att begära en lösning från tillverkaren.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt i ditt land.

Mer hjälp?

EU-reglerna ger dig inget skydd. Det kan dock vara värt att kontakta säljaren eller tillverkaren, eftersom de ändå kan vilja hjälpa dig.

I vissa länder kan du ha fler rättigheter enligt nationell lagstiftning, t.ex. längre reklamationsrätt.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt i ditt land.

Mer hjälp?

Den vara du får hem ska motsvara säljarens beskrivning eller din beställning. Om varan inte stämmer med din beställning – t.ex. fel färg, storlek eller funktioner – har du rätt att få den lagad eller utbytt. Om det inte går har du rätt att få rabatt (på ditt ursprungliga köp) eller pengarna tillbaka.

Ibland framgår det inte på en gång att du inte fått hem rätt vara. Du kanske har köpt en ny dator på nätet och inser först efter några månader att minnet är mindre än det du beställde. I så fall har du rätt till reparation eller byte så att varan motsvarar din beställning. Om det inte går ska du få rabatt på ditt köp eller pengarna tillbaka.

Du kan också ha ett extra skydd enligt nationella regler.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt i ditt land.

Mer hjälp?

Den vara du får hem ska motsvara säljarens beskrivning eller din beställning. Om varan inte stämmer med din beställning – t.ex. fel färg, storlek eller funktioner – har du rätt att få den lagad eller utbytt. Om det inte går har du rätt att få rabatt (på ditt ursprungliga köp) eller pengarna tillbaka.

När du köper en vara på nätet eller postorder (dvs. inte i en butik), har du fjorton dagars ångerrätt och kan returnera varan om du inte vill ha den. Du ska då få pengarna tillbaka, men kan behöva betala kostnaden för att skicka tillbaka varan.

Läs mer om hur du ångrar ett köp.

Ibland framgår det inte på en gång att du inte fått hem rätt vara. Du kanske har köpt en ny dator på nätet och inser först efter några månader att minnet är mindre än det du beställde. I så fall har du rätt till reparation eller byte så att varan motsvarar din beställning. Om det inte går ska du få rabatt på ditt köp eller pengarna tillbaka.

Du kan också ha ett extra skydd enligt nationella regler.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt i ditt land.

Mer hjälp?

Om du inte tar med dig varan hem direkt när du köper den, eller om du har beställt hemleverans, ska säljaren skicka varan till dig inom 30 dagar, utom om ni uttryckligen har kommit överens om ett annat leveranstillfälle.

Om du inte har fått din vara inom 30 dagar eller inom den överenskomna tiden, måste du påminna säljaren och ge en rimlig ny leveranstid.

Om säljaren inte levererar inom den förlängda leveranstiden heller, har du rätt att avbryta köpet och få pengarna tillbaka så fort som möjligt. Du behöver inte förlänga leveranstiden om de vägrar att leverera eller om du beställde varan till ett särskilt tillfälle, t.ex. en bröllopsklänning.

Läs mer om frakt och leverans.

Mer hjälp?

Om du inte tar med dig varan hem direkt när du köper den, eller om du har beställt hemleverans, ska säljaren skicka varan till dig inom 30 dagar, utom om ni uttryckligen har kommit överens om ett annat leveranstillfälle.

Om du inte har fått varan inom 30 dagar eller inom den överenskomna tiden, måste du påminna säljaren och ge en rimlig ny leveranstid.

Om säljaren inte levererar inom den förlängda leveranstiden heller, har du rätt att avbryta köpet och få pengarna tillbaka så fort som möjligt. Du behöver inte förlänga leveranstiden om de vägrar att leverera eller om du beställde varan till ett särskilt tillfälle, t.ex. en bröllopsklänning.

Läs mer om frakt och leverans.

Mer hjälp?

Säljaren är ansvarig för eventuella skador på dina varor från det att de skickas tills du tar emot dem.

Om du vid leveransen upptäcker att det är fel på din vara, har du rätt att få den lagad eller ersatt. Om det inte går har du rätt att be om rabatt (på ditt ursprungliga köp) eller att få pengarna tillbaka.

Kom ihåg att du alltid har minst två års reklamationsrätt. Du kan också ha ett extra skydd enligt nationella regler.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt i ditt land.

Mer hjälp?

Säljaren är ansvarig för eventuella skador på dina varor från det att de skickas tills du tar emot dem.

Om du vid leveransen upptäcker att det är fel på din vara som du beställt på nätet, från en postorderkatalog eller per telefon, har du rätt att få den lagad eller ersatt. Om det inte går har du rätt att begära rabatt (på ditt ursprungliga köp) eller få pengarna tillbaka.

Kom ihåg att du alltid har minst två års reklamationsrätt. Du kan också ha ett extra skydd enligt nationella regler.

Läs mer om garanti, reklamation och ångerrätt i ditt land.

Mer hjälp?

Om du får problem med något du köpt ska du först kontakta näringsidkaren som du köpte varan eller tjänsten av. Om du inte lyckas hävda dina rättigheter kan du kontakta en konsumentorganisation i ditt land eller någon av följande hjälptjänster:

EU har också verktyg för tvistlösning som kan hjälpa dig att lösa en tvist med en näringsidkare, även i ett annat EU-land.

Läs mer om tvistlösning för konsumenter

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: