Senast kontrollerat: 09/03/2020

Tillgång till nät och tjänster

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Elanslutning

I EU har du rätt att få el till din bostad genom en anslutning till det lokala elnätet (för gas gäller andra regler). Anslutningen görs av den nätoperatör som har utsetts att sköta elinfrastrukturen i ditt område. För varje lokalt nät utses endast en operatör.

Om du vill veta vilka villkor och priser som gäller kan du kontakta tillsynsmyndighetenen i ditt land.

Myndigheten ska också kontrollera att nätoperatören får den lokala infrastrukturen att fungera som den ska.

Exempel från verkligheten

Du har rätt att få el i bostaden

Marian bor i Rumänien och när han flyttade långt ut på landet ville han dra in el i sitt nya hus. Han kontaktade flera bolag som sa att deras nät inte täckte hans område, men genom myndigheterna lyckades han till slut hitta en operatör. Han kontaktade bolaget som anslöt honom till elnätet.

Utsatta kunder

Om du hamnar i en utsatt situation – t.ex. att det saknas lämplig infrastruktur eller att du inte kan betala elräkningen – får du inte kopplas bort från elnätet. Du kan också ha rätt till bidrag eller annan hjälp så att du får den el du behöver. Kontaktpunktenen Pdf-dokument i ditt land kan förklara om du har rätt till stöd och hur man försöker hjälpa dig.

Val av leverantör

I EU får du fritt välja leverantör bland alla de el- eller gasleverantörer som erbjuder sina tjänster i ditt område.

Du kan välja en leverantör som är etablerad i ett annat EU-land, förutsatt att leverantören erbjuder tjänster i ditt område och vill ingå ett avtal med dig.

Varning

Det är skillnad på energileverantör och nätoperatör. Du kan välja leverantör men inte nätoperatör i ditt område. Nätoperatören får inte själv tillhandahålla energi. Det kan hända att nätoperatören ingår i ett större bolag som står för energileveransen. I så fall måste nätoperatören ha en egen logotyp för att inte blandas ihop med den del av bolaget som levererar energi.

Byta elbolag

Det kostar inget att byta el- eller gasleverantör. Din lokala nätoperatör måste utföra bytet inom tre veckor, förutsatt att du respekterar villkoren i det ursprungliga avtalet, t.ex. uppsägnings- eller avtalstid. Leverantörerna får inte införa oproportionerliga skyldigheter som hindrar kunderna från att byta leverantör.

Senast sex veckor efter bytet ska du få en sluträkning från din tidigare leverantör.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: