Senast kontrollerat: 13/09/2022

WEEE-märkning

Vad är WEEE-märkning?

WEEE-symbolen (WEEE står för Waste of Electrical and Electronic Equipment) betyder att produkten inte får slängas som osorterat avfall utan ska lämnas till en särskild återvinningsstation. All elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden i EU måste WEEE-märkas.

WEEE-märkning

Är märkningen obligatorisk?

Med några få undantag måste all elektrisk och elektronisk utrustning som säljs i EU WEEE-märkas. WEEE-märkningen är obligatorisk för följande produktkategorier:

En detaljerad lista med de apparater som omfattas av varje produktkategori finns i bilagorna till direktivet en hr .

Hur ska jag märka min produkt?

Du måste märka din elektriska eller elektroniska utrustning med

Om din produkt släpptes ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 kan du antingen

Dessa inskriptioner måste tryckas på själva produkten så att de är outplånliga, tydliga och lättlästa. Om produkten är för liten eller funktionen påverkas av märkningen, får WEEE-symbolen tryckas på förpackningen, bruksanvisningen eller garantin i stället för på produkten.

Vad kostar WEEE-märkningen?

Registreringen och rapporteringen till det nationella registret är gratis. Beroende på EU-land kan det dock finnas ekonomiska skyldigheter i samband med ditt avfallsansvar.

Producentansvar för avfall

Du måste inte bara registrera dig och märka dina produkter med WEEE-symbolen utan ansvarar också för dina produkter när de så småningom blir till avfall.

Läs mer om registreringen och ditt avfallsansvar för elektrisk och elektronisk utrustning.

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida