Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/04/2017

Tågresor

När du köper en tågbiljett ska du inte behöva betala mer på grund av din nationalitet eller beroende på var du köper biljetten.

Dina rättigheter som tågresenär gäller i princip alla tågresor i EU.

Länderna kan själva bestämma om rättigheterna också ska gälla resor inom landet (stads-, förorts- och regionaltrafik) och internationella tågresor som börjar eller slutar utanför EU.

Inställt eller försenat tåg

Om tåget är inställt eller försenat har du alltid rätt till information medan du väntar.

Om du kommer att bli minst en timme försenad har du rätt till viss hjälp:

 • Du kan ställa in resan och få pengarna tillbaka (hela biljettpriset eller priset för den del av resan du inte kunnat göra).

  Du kan också ha rätt till transport tillbaka till den plats där du startade resan om förseningen hindrar dig från att fullfölja syftet med resan.
 • Alternativt kan du boka om resan med första möjliga tåg (eller en annan dag som passar dig bättre). Det gäller också alternativa färdsätt om tåget har blivit stående och inte kan resa vidare.
 • Mat och förfriskningar (i förhållande till väntetiden).
 • Hotell – om du måste stanna över natten.

Om du bestämmer dig för att fortsätta resan som planerat eller bokar om biljetten kan du ha rätt till ersättning:

 • Om tåget är 1–2 timmar försenat har du rätt till 25 procent av biljettpriset.
 • Om tåget är över 2 timmar försenat har du rätt till 50 procent av biljettpriset.

Du får ingen ersättning om

 • du informerades om förseningen innan du köpte din biljett

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats kan du klaga hos tågbolaget, som måste svara inom en månad.

Om du är missnöjd med svaret på klagomålet kan du kontakta din nationella tillsynsmyndighetpdfEnglish [111 KB].

Borttappat eller skadat incheckat bagage

Om ditt inlämnade bagage försvinner eller skadas under resan har du rätt till ersättning om inte bagaget var packat på olämpligt sätt, olämpligt för transport eller var av särskilt slag.

Ekonomisk ersättning

 • Upp till 1 300 euro per inlämnat bagage om du kan bevisa värdet på innehållet.
 • 330 euro per bagage om du inte kan bevisa värdet.

Om du skadas eller omkommer i en tågolycka har du eller dina anhöriga rätt till ersättning för handbagage (inlämnat eller inte) som försvunnit eller skadats i olyckan. Ersättningen är högst 1 500 euro.

Skador och dödsfall

Om du skadas eller omkommer i en tågolycka har du eller dina anhöriga rätt att få en förskottsutbetalning inom 15 dagar efter olyckan för att täcka omedelbara behov.

Vid dödsfall är förskottsutbetalningen minst 21 000 euro per person.

EU-lagstiftning
 • Tågpassagerarers rättigheter Deutsch español français italiano English
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd