Senast kontrollerat: 15/04/2020

Tågresor

Resor och coronaviruset

EU:s regler för tågresenärers rättigheter gäller när du reser med tåg mellan EU-länder, och omfattar i princip alla tågresor.

EU-länderna kan själva bestämma om rättigheterna också ska gälla inom landet (stads-, förorts- och regionaltrafik och inhemsk fjärrtrafik) och internationella tågresor som börjar eller slutar utanför EU. Kontrollera vad som gäller innan du bokar din tågresa.

När du köper en biljett måste tågbolaget eller biljettförsäljaren ge dig tydlig information om följande:

Under resan ska tågoperatören informera om vilken service som finns ombord, eventuella förseningar, säkerhet och anslutningar. Om ditt tåg är försenat eller inställt måste operatören informera dig om läget i realtid och upplysa dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Vad fick du för problem?

Hur hävdar du dina rättigheter?

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats ska du i första hand klaga hos tågbolaget, som måste svara inom en månad. Om du inte får något svar från tågbolaget inom en månad eller om du är missnöjd med svaret, kan du klaga hos den behöriga nationella myndigheten i ditt landpdfen. Den nationella myndigheten kan ge dig ett icke bindande rättsutlåtande och hjälpa dig vidare.

Du kan också försöka att lösa tvisten med hjälp av ett utomrättsligt förfarande eller ett organ för alternativ tvistlösning. Om du har köpt biljetten på nätet kan du skicka ditt klagomål via tvistlösningsplattformen. Du måste dock vara EU-medborgare för att kunna använda alternativ tvistlösning eller tvistlösningsplattformen.

Du kan också gå till domstol och lämna in en begäran om kompensation enligt EU-reglerna med hjälp av det europeiska småmålsförfarandet. Du kan också föra ditt ärende vidare till domstolen i det land där tågoperatören har sitt säte. Tidsfristen för att inleda ett rättsligt förfarande mot en tågoperatör vid en nationell domstol fastställs i enlighet med nationella regler i varje EU-land.

Fler frågor om tågresenärers rättigheter? Kontakta ditt lands europeiska konsumentcentrumen.

Tåget blev inställt

Om du blir försenad på grund av ett inställt tåg, dvs. du anländer till din slutdestination mer än 60 minuter för sent, har du rätt till följande:

Om du bestämmer dig för att fortsätta resan som planerat eller bokar om biljetten kan du ha rätt till ersättning.

Kompensation – inställt tåg

Du får ingen ersättning om

Tåget blev försenat

Om du får information om att ditt tåg kommer att bli minst en timme försenat har du rätt till följande:

Om du bestämmer dig för att fortsätta resan som planerat eller bokar om biljetten kan du ha rätt till ersättning.

Kompensation – försening

Du får ingen ersättning om

Bagaget kom bort, skadades eller försenades

Du får ha med dig bagage (också djur) som lätt kan hanteras ombord. Stort eller skrymmande bagage, t.ex. föremål eller djur som kan störa eller skada dina medpassagerare, bör skickas som inskrivet resgods (enligt din tågoperatörs allmänna regler för resgods). Sådana föremål ska transporteras i tågets bagagevagn.

Om ditt inskrivna bagage kommer bort eller skadas har du rätt till kompensation utom under särskilda omständigheter, t.ex. om ditt bagage var dåligt packat eller olämpligt att transportera. Om ditt inskrivna bagage blir försenat, har du också rätt till kompensaton om inte förseningen berodde på ett misstag från din sida eller på grund av händelser utanför tågoperatörerens kontroll.

Kompensation

Om du skadas i en tågolycka eller om du är anhörig till en person som har omkommit i en tågolycka, har du rätt till kompensation på högst 1 400 euro för handbagage som kom bort eller skadats (det gäller också djur som du har haft med dig).

Du skadades i en tågolycka

Om du blir skadad i en tågolycka har du rätt till kompensation, där ett förskott ska betalas ut inom 15 dagar efter olyckan för att täcka dina omedelbara behov.

Du är anhörig till en person som har omkommit i en tågolycka

Om du är anhörig till en person som har avlidit i en tågolycka har du rätt till kompensation. Ett förskott ska betalas ut inom 15 dagar efter olyckan för att täcka de anhörigas omedelbara behov. Förskottet ska uppgå till minst 21 000 euro per avliden person.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: