Senast kontrollerat: 27/05/2019

Tågresor

När du köper en tågbiljett ska du inte behöva betala mer på grund av din nationalitet eller beroende på var du köper biljetten.

Dina rättigheter som tågresenär gäller i princip alla tågresor i EU.

Länderna kan själva bestämma om rättigheterna också ska gälla inom landet (stads-, förorts-, regional- och fjärrtrafik) och internationella tågresor som börjar eller slutar utanför EU.

Inställt eller försenat tåg

Om tåget är inställt eller försenat har du alltid rätt till information medan du väntar.

Om du kommer att bli minst en timme försenad har du rätt till viss hjälp:

Om du bestämmer dig för att fortsätta resan som planerat eller bokar om biljetten kan du ha rätt till ersättning:

Du får ingen ersättning om

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats kan du klaga hos tågbolaget, som måste svara inom en månad.

Om du är missnöjd med svaret på klagomålet kan du kontakta din nationella tillsynsmyndighetpdfen .

Borttappat eller skadat incheckat bagage

Om ditt inlämnade bagage försvinner eller skadas under resan har du rätt till ersättning om inte bagaget var packat på olämpligt sätt, var olämpligt för transport eller var av särskilt slag.

Ekonomisk ersättning

Om du skadas eller omkommer i en tågolycka har du eller dina anhöriga rätt till ersättning för handbagage (inlämnat eller inte) som försvunnit eller skadats i olyckan. Ersättningen är högst 1 400 euro.

Skador och dödsfall

Om du skadas eller omkommer i en tågolycka har du eller dina anhöriga rätt att få en förskottsutbetalning inom 15 dagar efter olyckan för att täcka omedelbara behov.

Vid dödsfall är förskottsutbetalningen minst 21 000 euro per person.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: