Senast kontrollerat: 09/03/2020

Bolån

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Ett bolån tar man för att köpa en bostad. Långivare är banker, byggföretag och andra aktörer, oftast med fastigheten som säkerhet.

Bolån har normalt lägre ränta och längre amorteringstid än konsumentkrediter. Om du lånar med bostaden som säkerhet och inte uppfyller amorteringskraven kan långivaren överta fastigheten och sälja den för att få betalt för lånet.

Banken kan men behöver inte godkänna din bolåneansökan. Innan långivarna ger dig ett bolåneerbjudande kontrollerar de din kreditvärdighet genom att göra en kreditprövning.

I princip kan du vända dig till en långivare i vilket EU-land som helst, men var du bor och arbetar och var fastigheten ligger kan påverka kreditprövningen.

Därför är det bra att veta hur kreditprövningen går till.

Kreditprövning

Innan långivarna erbjuder dig ett lån måste de göra en kreditprövning enligt olika kriterier, bland annat

Därför måste du bland annat redogöra för din inkomst så att långivaren kan bedöma din betalningsförmåga.

Långivaren kan bara erbjuda dig ett bolån om kreditprövningen visar att du kan betala tillbaka lånet.

Långivare beviljar ofta inte lån för utlandsfastigheter, eller till personer som bor eller jobbar i ett annat land än det där långivaren har sin verksamhet. De får dock inte diskriminera EU-medborgare på grund av deras nationalitet.

Om du tror att en bank har diskriminerat dig på grund av din nationalitet kan du

Jämför låneerbjudanden

Du bör jämföra bolåneerbjudanden från olika långivare innan du bestämmer dig. En långivare som lämnar ett bindande erbjudande måste också ge dig det standardiserade EU-faktabladet. Där får du en översikt över vilka regler och villkor som gäller.

EU-faktabladet ska informera om

Faktabladet hjälper dig att jämföra olika erbjudanden och välja det som passar dig bäst. Be din långivare om faktabladet om du inte redan har fått det.

Minst sju dagars betänketid eller ångerrätt

Enligt EU-reglerna måste långivaren ge dig minst sju dagars tid för att bedöma erbjudandet. I en del EU-länder har du mer tid på dig.

Beroende på land betyder det att du antingen får

Förtidsinlösen

Normalt kan du helt eller delvis betala tillbaka ditt lån i förtid. På så sätt slipper du ränta eller kan ta ett annat, mer förmånligt lån från valfri långivare.

Beroende på land måste du i så fall eventuellt betala ersättning till långivaren.

Ersättningen får inte överstiga långivarens finansiella förlust.

Kreditförsäkring och andra tjänster

Kreditförsäkringen skyddar dig om du av någon anledning inte kan betala tillbaka lånet, t.ex. till följd av dödsfall, sjukdom eller arbetslöshet.

Långivarna kan kräva att du tecknar en kreditförsäkring.

De kan föreslå ett lånepaket där försäkringen ingår, men de kan inte göra det till ett villkor för lånet.

Du kan alltid leta efter bättre villkor hos andra försäkringsgivare, bara försäkringens garantinivå uppfyller långivarens krav.

Långivarna kan kräva att du öppnar ett betal- eller sparkonto hos dem för din amortering.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: