Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 28/02/2017

Adoption

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

  • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
  • EU-publikationer om BrexitEnglish
  • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

Det finns inga gemensamma EU-regler om adoption, utan varje land har sina egna bestämmelser.

Hör med myndigheterna i det aktuella landet vilka förfaranden och villkor som gäller.

Alla EU-länder följer dock vissa principer som finns i internationella konventioner om adoptioner. De måste se till att

  • barnets biologiska föräldrar går med på adoptionen, om de är i livet
  • adoptionen görs med barnets bästa för ögonen
  • en domstol eller myndighet godkänner adoptionen.

I de flesta EU-länder får barnet ditt efternamn och medborgarskap och samma arvsrätt som biologiska barn.

Som adoptivförälder har du samma rättigheter och skyldigheter gentemot ditt barn som alla andra föräldrar.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd