Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Posvojitev otroka

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Glede posvojitve otroka ni enotnih predpisov EU. To področje ureja vsaka država članica EU sama.

Pri nacionalnih organih se pozanimajte o pogojih za posvojitev otroka in postopkih.

Toda vse države EU spoštujejo določena načela, ki so zapisana v mednarodnih konvencijah o posvojitvi:

V večini držav EU posvojeni otrok prevzame ime in državljanstvo posvojitelja in ima enake pravice do dedovanja kot biološki otrok.

Posvojitelj ima enake pravice in dolžnosti do otroka, kot jih imajo drugi starši.

Pogosta vprašanja

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: