Nazadnje pregledano: 12/09/2022

Označevanje obutve

Če nameravate prodajati čevlje ali drugo obutev v eni ali več državah EU, morajo vaši izdelki izpolnjevati zahteve EU glede označevanja. Proizvajalec je odgovoren za namestitev oznake in njeno točnost. Pri uvoženi obutvi to odgovornost prevzame organizacija, ki da to obutev prvič na trg EU.

Ali je označevanje obutve obvezno

Označevanje obutve je v EU obvezno. V skladu s pravili EU se izraz „obutev" nanaša na vse izdelke s podplati, ki so namenjeni zaščiti ali kritju stopala. Primeri:

Odvisno od države, v kateri nameravate tržiti obutev, lahko obstajajo dodatne zahteve.

Informacije, ki jih mora vsebovati oznaka

Pri opisu materialov in navedbi delov obutve morate uporabiti piktograme, ki jih določa zakonodaja EUOdpri na zunanji povezavi, ali pisne navedbe v jezikih države EU, v kateri želite tržiti obutev. Pri označevanju je treba navesti materiale treh glavnih delov obutve, in sicer:

Oznaka mora navajati, ali je material izdelan iz:

Če noben material ne predstavlja vsaj 80 % celotnega materiala, iz katerega je izdelana obutev, se na oznaki navedejo podatki o dveh glavnih materialih.

Namestitev oznake na obutvi

Oznaka se navede na vsaj enem kosu obutve v paru. Oznake so lahko natiskane ali pa so v obliki nalepke, žiga ali priložene etikete.

Oznake morajo biti vidne, varno pritrjene in dostopne ; dimenzije piktogramov morajo biti dovolj velike, da so podatki na njih razumljivi.

Če želite obutev označiti s priznanim znakom okoljske odličnosti, preverite, ali izpolnjujete pogoje za pridobitev znaka EU za okolje.

Glej tudi

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: