Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 28/02/2017

Preživnina – preživljanje družinskih članov

Predpisi o preživninskih obveznostih se med državami EU razlikujejo, tudi višina podpore ni povsod enaka. Toda plačilo preživnine v drugo državo EU ali prejemanje preživnine iz druge države EU urejajo predpisi EU.

Kje vložiti zahtevek za preživnino

Zahtevek za preživnino se navadno vloži pri sodišču:

  • v državi, v kateri živi bivši partner ali sorodnik,
  • v državi, v kateri živi vlagatelj zahtevka za preživnino,
  • ki je pristojno za zadevo v zvezi z vašim zakonskim stanom (npr. razvezo) ali starševskimi pravicami in dolžnostmi – če je preživnina povezana s to zadevo.

Pod določenimi pogoji in če bivši zakonec ali sorodnik soglaša, lahko skupaj izbereta sodišče, ki bo odločalo v vaši zadevi. To pravilo ne velja, kadar se odloča o preživnini otroka, mlajšega od 18 let. 

Katera zakonodaja ureja preživninske obveznosti

Kadar sta udeleženi dve državi EU ali več, preživnine ne ureja nujno zakonodaja države, v kateri vložite zahtevek za preživnino.

Katera zakonodaja se uporablja za vaš preživninski zahtevek, neskladje predpisov in morebitne posledice.

Pri pristojnem državnem organu za preživninske zadeve v državi, kjer živite, vam bodo pomagali vložiti zahtevek za preživnino v tujini: pristojni organi po državah

Izvrševanje odločb o preživnini v tujini

Odločbo o preživnini, ki jo je izdalo sodišče in je izvršljiva v eni državi EU, je izvršljiva v vseh državah EU.

Izjema: Danska

Odločbe o preživnini, izdane na Danskem, so izvršljive po poenostavljenem postopku.

Pri pristojnem državnem organu za preživninske zadeve v državi, kjer živite, vam bodo pomagali izterjati preživnino v tujini: pristojni organi po državah

Izvrševanje odločb, poenostavljeni postopek EU za izvrševanje odločb o preživnini, pristojni organi po državah:

Izberite državo:

 

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje