Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Preživnina – preživljanje družinskih članov

Predpisi o preživninskih obveznostih se med državami EU razlikujejo, tudi višina podpore ni povsod enaka. Toda plačilo preživnine v drugo državo EU ali prejemanje preživnine iz druge države EU urejajo predpisi EU.

Kje vložiti zahtevek za preživnino

Zahtevek za preživnino se navadno vloži pri sodišču:

Pod določenimi pogoji in če bivši zakonec ali sorodnik soglaša, lahko skupaj izbereta sodišče, ki bo odločalo v vaši zadevi. To pravilo ne velja, kadar se odloča o preživnini otroka, mlajšega od 18 let. 

Katera zakonodaja ureja preživninske obveznosti

Kadar sta udeleženi dve državi EU ali več, preživnine ne ureja nujno zakonodaja države, v kateri vložite zahtevek za preživnino.

Katera zakonodaja se uporablja za vaš preživninski zahtevek, neskladje predpisov in morebitne posledice.

Pri pristojnem državnem organu za preživninske zadeve v državi, kjer živite, vam bodo pomagali vložiti zahtevek za preživnino v tujini: pristojni organi po državah

Izvrševanje odločb o preživnini v tujini

Odločbo o preživnini, ki jo je izdalo sodišče in je izvršljiva v eni državi EU, je izvršljiva v vseh državah EU.

Izjema: Danska

Odločbe o preživnini, izdane na Danskem, so izvršljive po poenostavljenem postopku.

Pri pristojnem državnem organu za preživninske zadeve v državi, kjer živite, vam bodo pomagali izterjati preživnino v tujini: pristojni organi po državah

Izvrševanje odločb, poenostavljeni postopek EU za izvrševanje odločb o preživnini, pristojni organi po državah:

Izberite državo:

 • Avstrijaatsl
 • Belgijabesl
 • Bolgarijabgsl
 • Cipercysl
 • Estonijaeesl
 • Finskafisl
 • Grčijagrsl
 • Hrvaškacrsl
 • Italijaitsl
 • Latvijalvsl
 • Luksemburglusl
 • Madžarskahusl
 • Maltamtsl
 • Nemčijadesl
 • Nizozemskanlsl
 • Poljskaplsl
 • Portugalskaptsl
 • Romunijarosl
 • Slovaškasksl
 • Slovenijasisl
 • Združeno kraljestvo – Anglijagb-engsl
 • Združeno kraljestvo – Severna Irskagb-nirsl
 • Združeno kraljestvo – Walesgb-wlssl
 • Združeno kraljestvo – Škotskagb-sctsl
 • Češkaczsl
 • Španijaessl
 • Švedskasesl

  Pogosta vprašanja

  Zakonodaja EU

  Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

  Potrebujete pomoč podporne službe?

  Obrnite se na specializirane službe za pomoč

  Daj to stran v skupno rabo: