Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 12/05/2022

Nenačrtovane zdravstvene storitve: plačilo in povračilo stroškov

Če imate evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

Če med prebivanjem v drugi državi EU potrebujete zdravstveno oskrbo, sta z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja plačilo in povračilo stroškov enostavnejša.

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ste upravičeni do enakih zdravstvenih storitev – in povračila stroškov – kot zavarovanci te države. Če je zdravljenje, ki ga potrebujete, za tamkajšnje prebivalce brezplačno, vam ne bo treba plačati. Če morate za zdravljenje plačati, lahko zaprosite za povračilo stroškov še med prebivanjem v tej državi neposredno pri nacionalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje ali pa po vrnitvi domov pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Stroške vam bodo povrnili v skladu s predpisi in stopnjami države, v kateri ste bili deležni zdravniške oskrbe. V skladu s predpisi države, v kateri ste prejeli zdravniško oskrbo, vam bodo bodisi povrnili celotne stroške zdravljenja bodisi boste morali sami kriti stroške participacije. Ali pa vam bo celotne stroške zdravljenja v skladu s svojimi predpisi povrnil domači zavod za zdravstveno zavarovanje.

V vsaki državi EU je najmanj ena nacionalna kontaktna točka, kjer vam lahko odgovorijo na vprašanja v zvezi s povračilom stroškov.

Praktični primer

Predpisi o socialni varnosti po posameznih državah

Ana je vključena v francoski sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za nekaj mesecev je odšla na študij v Belgijo. S saboj vzela evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki so jo izdali v Franciji. Ana je noseča in bo rodila v Belgiji. Zdravstvene storitve med nosečnostjo in ob porodu veljajo za nujne, zato bo imela Ana v Belgiji vso potrebno zdravstveno pomoč. Pokazala bo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Za Ano bodo v Belgiji veljali enaki pogoji, kot če bi bila v tej državi zavarovana. Če je zdravljenje brezplačno za prebivalce, ki so tam zavarovani, bo brezplačno tudi za Ano. Če je treba za zdravljenje plačati in nato zahtevati povračilo stroškov, bo Ana plačala zdravstvene storitve po enaki ceni kot tam zavarovani upravičenci in nato zahtevala povračilo. Za povračilo bo zaprosila v Belgiji, kjer ji bodo stroške povrnili po enaki stopnji, kot velja za njihove zavarovance . Belgija bo nato ta denar izterjala od zavoda za zdravstveno zavarovanje v Franciji, pri katerem je Anna zavarovana.

Vendar če bi bil porod edini razlog za Anin odhod v Belgijo, bi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko zavrnili. V tem primeru bi se morala še pred odhodom v Belgijo pozanimati o stroških in povračilu stroškov za porod v tujini.

Brez evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Če nimate evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali je ne morete uporabiti (denimo v zasebni bolnišnici), boste morda morali plačati za zdravstvene storitve in po prihodu domov zaprositi za povračilo. To velja za javne in zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. Vendar so pogoji različni:

Če nujno potrebujete zdravstveno storitev, vam lahko zavod za zdravstveno zavarovanje pomaga tako, da po telefaksu ali elektronski pošti pošlje dokazilo o vašem zdravstvenem zavarovanju. Stroškov zdravstvenih storitev vam tako ne bo treba plačati takoj.

Če ne poznate natančno svojih pravic, preden prejmete zdravstveno storitev, se lahko pozanimate pri nacionalni kontaktni točki države EU (v vsaki državi je vsaj ena taka točka), kjer vam bodo povedali mejne vrednosti, ali ste upravičeni do povračila.

Drugačna pravila veljajo za načrtovano zdravljenje v tujini..

Pogosta vprašanja

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: