Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 08/12/2022

Neplānota veselības aprūpe: maksājumi un izdevumu atlīdzināšana

Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)

Ja jums, kamēr esat citā ES valstī, vajadzīga medicīniskā aprūpe, uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas kartiAtidaryti kaip išorės nuorodą, varēsiet vienkāršot maksāšanas un atlīdzināšanas procedūras.

Ar EVAK varat saņemt veselības aprūpi un prasīt izdevumu atlīdzināšanu ar tādiem pašiem noteikumiem kā jūsu apmeklētās valsts vietējiem iedzīvotājiem. Ja medicīniskā aprūpe, kura jums nepieciešama, vietējiem iedzīvotājiem ir bez maksas, jums nebūs jāmaksā. Ja par ārstēšanos jāmaksā, varat vai nu lūgt valsts apdrošināšanas iestādi atlīdzināt izdevumus, kamēr vēl esat ārzemēs, un saņemt atlīdzinājumu tur, vai arī lūgt tos atlīdzināt savai veselības apdrošināšanas iestādei, kad būsiet atgriezies mājās.

Jūsu izdevumus atlīdzinās pēc tās valsts noteikumiem un likmēm, kurā ārstējāties. Tātad jums vai nu atlīdzinās visas ārstēšanās izmaksas, vai arī būs jāsamaksā pacienta iemaksa atbilstoši tās valsts noteikumiem, kur jūs ārstēja. Iespējams arī, ka jūsu apdrošinātājs atlīdzina visas izmaksas saskaņā ar saviem noteikumiem. Ņemiet vērā, ka to valstu iedzīvotājiem, kurās ir augsta pacientu iemaksas, diezgan bieži ir papildu (proti, privāta) apdrošināšana risku segšanai.

Katrā ES dalībvalstī ir vismaz viens valsts kontaktpunkts, kas var atbildēt uz jūsu jautājumiem par izdevumu atlīdzināšanu. Varam jums palīdzēt ar dažiem vienkāršiem soļiem atrast valsts kontaktpunktu, kas jūs interesējošajā valstī nodarbojas ar veselības pārrobežu aprūpes jautājumiem.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, kādi noteikumi par sociālo nodrošinājumu ir valstī, kuru apmeklējat.

Annai ir valsts veselības apdrošināšanas segums Francijā, un viņa dažus mēnešus dzīvo Beļģijā, lai tur pabeigtu studijas. Viņai līdzi ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas izdota Francijā. Viņa ir mātes cerībās un plāno dzemdēt Beļģijā. Grūtniecība un dzemdības ir uzskatāmas par stāvokļiem, kad nepieciešama neatliekama medicīniskā aprūpe, tāpēc Anna Beļģijā saņems nepieciešamo medicīnisko palīdzību, uzrādot EVAK un personas apliecību.

Anna saņems aprūpi Beļģijā tā, it kā viņa būtu tur apdrošināta. Tas nozīmē, ka aprūpe arī Annai būs par velti, ja tā ir par velti šajā valstī apdrošinātajiem cilvēkiem. Ja šajā valstī cilvēkiem vispirms ir jāsamaksā par pakalpojumiem un vēlāk jālūdz izdevumu kompensācija, tad Annai būs jāmaksā tikpat, cik vietējiem iedzīvotājiem, un tad jāpieprasa kompensācija. Viņai būtu jāpiesakās uz kompensāciju Beļģijā, kur viņai to piešķirs pēc tādas pašas likmes, kā tajā apdrošinātajiem cilvēkiem. Pēc tam Beļģija sazināsies ar Francijas — kurā ir apdrošināta Anna — veselības apdrošināšanas iestādēm, lai saņemtu atpakaļ naudu.

Ir vēl arī cita iespēja: Anna var lūgt savam veselības apdrošinātājam kompensāciju, kad būs atgriezusies Francijā.

Tomēr gadījumā, ja Anna dotos uz Beļģiju tikai tādēļ, lai tur dzemdētu, Eiropas veselības apdrošināšanas karti varētu noraidīt: tādā gadījumā viņai ar dzemdībām ārzemēs saistītās formalitātes būtu jānokārto pirms došanās uz Beļģiju. Tad viņa jau iepriekš zinātu, kādas izmaksas tiks segtas.

Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes

Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes vai nevarat to izmantot (piemēram, privātā slimnīcā, kura neietilpst EVAK shēmā), jums, iespējams, būs par ārstēšanu jāsamaksā. Bez EVAK kartes dažās valstīs pret jums, iespējams, izturēsies kā pret privātu pacientu un aprēķinās privātās cenas pat valsts veselības aprūpes iestādēs. Pēc atgriešanās mājās varat prasīt izdevumu atlīdzinājumu no sava veselības apdrošinātāja. Tas attiecas kā uz valsts veselības, tā uz privātajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Tomēr noteikumi būs atšķirīgi:

Ja jums steidzami nepieciešama ārstēšana, jums varbūt var palīdzēt vietējā veselības apdrošināšanas iestāde, pa faksu vai e-pastu nosūtot pagaidu aizstājējsertifikātu. Šāds sertifikāts jāizsniedz arī tad, ja jūsu EVAK ir nozagta vai pazaudēta, kad jau atrodaties ārzemēs.

Ja neesat pārliecināts par savām tiesībām un pirms ārstēšanās vēlaties tās noskaidrot, katrā ES dalībvalstī ir vismaz viens valsts kontaktpunkts, kur jūs var informēt, vai jums būs tiesības uz ārstēšanās izdevumu kompensāciju un vai ir spēkā kādi atlīdzinājuma griesti.

Ja dodaties uz ārzemēm tikai ārstēšanās nolūkā, spēkā būs citi noteikumi.

Skatīt arī:

Bieži uzdotie jautājumi

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: