Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 10/10/2021

Neplānota veselības aprūpe: maksājumi un izdevumu atlīdzināšana

Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)

Ja jums vajadzīga medicīniskā aprūpe, kamēr esat citā ES valstī, uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, varēsiet vienkāršot maksāšanas un atlīdzināšanas procedūras.

Ar EVAK varat saņemt veselības aprūpi un prasīt izdevumu atlīdzināšanu ar tādiem pašiem noteikumiem kā jūsu apmeklētās valsts vietējiem iedzīvotājiem. Ja medicīniskā aprūpe, kura jums nepieciešama, vietējiem iedzīvotājiem ir bez maksas, jums nebūs jāmaksā. Ja par ārstēšanos jāmaksā, varat vai nu lūgt valsts apdrošināšanas iestādi atlīdzināt izdevumus, kamēr vēl esat ārzemēs, un saņemt atlīdzinājumu tur, vai arī lūgt tos atlīdzināt savai veselības apdrošināšanas iestādei, kad atgriežaties mājās.

Jūsu izdevumus atlīdzinās pēc tās valsts noteikumiem un likmēm, kurā ārstējāties. Tātad jums vai nu atlīdzinās visas ārstēšanās izmaksas, vai arī būs jāsamaksā pacienta iemaksa atbilstoši tās valsts noteikumiem, kur jūs ārstēja. Iespējams arī, ka jūsu apdrošinātājs atlīdzina visas izmaksas saskaņā ar saviem noteikumiem.

Katrā ES valstī ir vismaz viens valsts kontaktpunkts, kur jums var palīdzēt ar izdevumu atlīdzināšanu saistītos jautājumos.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, kādi noteikumi par sociālo nodrošinājumu ir valstī, kuru apmeklējat.

Annai ir valsts veselības apdrošināšanas segums Francijā, un viņa dažus mēnešus dzīvo Beļģijā, lai tur pabeigtu studijas. Viņai līdzi ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas izdota Francijā. Viņa ir mātes cerībās un plāno dzemdēt Beļģijā. Grūtniecība un dzemdības ir uzskatāmas par stāvokļiem, kad nepieciešama neatliekama medicīniskā aprūpe, tāpēc Anna Beļģijā saņems nepieciešamo medicīnisko palīdzību, uzrādot EVAK un personas apliecību.

Anna saņems aprūpi Beļģijā, it kā viņa būtu tur apdrošināta. Tas nozīmē, ka aprūpe Annai būs par velti, ja tā ir par velti arī šajā valstī apdrošinātajiem cilvēkiem. Ja šajā valstī cilvēki vispirms samaksā par pakalpojumiem un tad saņem kompensāciju, tad Annai būs jāmaksā tikpat cik vietējiem iedzīvotājiem un tad jāpieprasa kompensācija. Viņai būtu jāpiesakās uz kompensāciju Beļģijā, kur viņai to piešķirs pēc tādas pašas likmes kā tajā apdrošinātajiem cilvēkiem. Pēc tam Beļģija sazināsies ar Francijas — kurā ir apdrošināta Anna — veselības apdrošināšanas iestādēm, lai saņemtu atpakaļ naudu.

Tomēr gadījumā, ja Anna dotos uz Beļģiju tikai tādēļ, lai tur dzemdētu, Eiropas veselības apdrošināšanas karti varētu noraidīt: viņai vispirms vajadzētu nokārtot formalitātes par dzemdībām ārzemēs un tikai tad doties uz Beļģiju. Tad viņa jau iepriekš zinātu, kādas izmaksas tiks segtas.

Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes

Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes vai nevarat to izmantot (piemēram, privātā slimnīcā, kura neietilpst EVAK shēmā), jums, iespējams, būs jāsamaksā par saņemto ārstēšanu. Jūs tad varat prasīt izmaksu atlīdzinājumu, kad būsiet atkal mājās. Tas attiecas kā uz valsts veselības, tā uz privātajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Tomēr noteikumi būs atšķirīgi:

Ja jums steidzami nepieciešama ārstēšana, jums varbūt var palīdzēt vietējā veselības apdrošināšanas iestāde, pa faksu vai e-pastu nosūtot jūsu veselības apdrošināšanas apliecinājumu, lai jums nebūtu jāmaksā uzreiz.

Ja neesat pārliecināts par savām tiesībām un pirms ārstēšanās vēlaties tās noskaidrot, katrā ES dalībvalstī ir vismaz viens valsts kontaktpunkts, kur jūs var informēt, vai jums būs tiesības uz ārstēšanās izdevumu kompensāciju un vai ir spēkā kādi atlīdzinājuma griesti.

Spēkā būs citi noteikumi, ja dodaties uz ārzemēm tikai ārstēšanās nolūkā.

Bieži uzdotie jautājumi

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: