Pēdējā pārbaude: 08/07/2022

PVN atmaksa: pieteikums tiešsaistē

PVN atmaksa ES valstu uzņēmumiem

Kādos gadījumos jūs varat pieprasīt PVN atmaksu

Ja jums bija jāsamaksā PVN par saimniecisko darbību ES valstī, kas nav jūsu uzņēmuma mītnes valsts, iespējams, ka varat PVN atgūt, vēršoties attiecīgās ārvalsts iestādēs.

Uzmanību

Dažas ES valstis neatmaksā PVN par noteiktiem izdevumu veidiem (piemēram, par maltīti restorānā, izklaides pasākumiem, automašīnām, degvielu utt.).

Izvēlieties valsti

Kā pieprasīt PVN atmaksu

PVN atmaksa jums jāpieprasa tiešsaistē jūsu uzņēmuma mītnes valsts iestādēs.

Ja jums būs tiesības uz atmaksu, nodokļu iestādes pārsūtīs jūsu pieteikumu otras valsts iestādēm.

PVN atmaksas procedūra ir harmonizēta ES līmenī. Iepazīstieties ar kopsavilkumu par PVN atmaksas kārtību en , kurā minēti valsts nodokļu iestāžu pienākumi.

Tālāk varat iepazīties ar PVN atmaksas kārtību ES valstu uzņēmumiem en fr Atidaryti kaip išorės nuorodą visās ES dalībvalstīs. 

Izvēlieties valsti

Valstu kontaktpunkti

Lai pārliecinātos par informācijas pareizību, iesakām katrā konkrētajā gadījumā ielūkoties valstu nodokļu iestāžu tīmekļvietnēs.

Novēlots maksājums

Ja valsts kavējas ar PVN atmaksu, jums var būt tiesības uz kavējuma procentiem.

Ja jūs sastopaties ar grūtībām sadarbībā ar ārvalsts iestādēm, mūsu dienesti var jums palīdzēt un sniegt padomuAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Preču un pakalpojumu kodi atmaksas pieteikumā

Iesniedzot PVN atgūšanas pieteikumu, jums jāievada daži standartkodi, kas apraksta preces vai pakalpojumus, par kuriem samaksājāt PVN.

Preču un pakalpojumu kodi

Iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi jāapraksta, izmantojot šādus izdevumu kodus.

  1. Degviela
  2. Transportlīdzekļu noma
  3. Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem
  4. Ceļa nodevas un ceļa lietošanas maksa
  5. Ceļošanas izdevumi, piemēram, braukšanas maksa taksometrā, braukšanas maksa sabiedriskajā transportā
  6. Izmitināšana
  7. Pārtika, dzērieni un restorānu pakalpojumi
  8. Ieejas biļetes gadatirgos un izstādēs
  9. Izdevumi par luksusprecēm, atrakcijām un izklaidi
  10. Citi

Dažas ES dalībvalstis pieprasa katrai preču vai pakalpojumu kategorijai arī īpašus apakškodus en .

E-mācības par PVN atmaksas pieprasīšanu

Jūs varat Nodokļu un muitas savienības e-mācību portālā de en fr reģistrēties bezmaksas kursam par to, kā pieprasīt PVN atmaksu. Kursu vada Eiropas Komisija, sadarbojoties ar valstu pārvaldes iestādēm.

PVN atmaksa ārpussavienības valstu uzņēmumiem

Kādos gadījumos jūs varat pieprasīt PVN atmaksu

Ja jūsu uzņēmums nav reģistrēts ES un jums jāmaksā PVN par darījumiem ES valstī, kurā neesat snieguši pakalpojumus vai piegādājuši preces, ir visai iespējams, ka varat atgūt samaksāto PVN no šīs valsts iestādēm. Piemēram, uzņēmums, kas ir reģistrēts Šveicē, piedalās konferencē Beļģijā un samaksā PVN par izmitināšanu viesnīcā.

Kā pieprasīt PVN atmaksu

Lai saņemtu atmaksu, nosūtiet pieteikumu tās ES valsts iestādēm, kur samaksājāt PVN. Dažas ES valstis atmaksās PVN tikai tad, ja jūsu uzņēmuma reģistrācijas valsts piedāvā līdzīgu atgūšanas režīmu arī konkrētās ES dalībvalsts uzņēmumiem.

Tālāk varat iepazīties ar PVN atmaksas kārtību ārpussavienības valstu uzņēmumiem en fr Atvērt kā ārēju saiti:

Izvēlieties valsti

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: