Pēdējā pārbaude: 04/10/2022

Publiskā iepirkuma noteikumi

Lai iepirktu pakalpojumus, piegādes vai inženiertehniskus būvdarbus, tiesības slēgt publiskus līgumus piešķir publiskiem fondiem un struktūrām, kas darbojas īpašos bezkonkurences apstākļos (piemēram, energoapgāde, ūdensapgāde, sabiedriskais transports, pasta pakalpojumi).

Parasti visu tādu līgumu slēgšanas tiesības, kas ir par vidējām vai lielām summām, ir jāpiešķir konkursos. Tomēr ir daži izņēmumi, piemēram:

Publiskā iepirkuma procedūru veidi

Parastais veids, kā piešķir līguma slēgšanas tiesības, ir konkurss, kurā konkurē vairāki kandidāti. Šādos konkursos ir iespējami dažādi publiskā iepirkuma procedūru veidi.

Atklāts konkurss

Atklātam konkursam pilnīgu piedāvājumu drīkst iesniegt jebkurš. Šo procedūru izmanto visbiežāk.

Slēgts konkurss

Slēgtā procedūrā jebkurš uzņēmums drīkst izteikt vēlēšanos piedalīties, taču iesniegt piedāvājumu uzaicina tikai tos, kuri izturējuši priekšatlasi.

Konkursa procedūra ar sarunām

Konkursa procedūrā ar sarunām ikviens drīkst izteikt vēlēšanos piedalīties, taču iesniegt sākotnējo piedāvājumu un risināt sarunas uzaicina tikai tos, kuri izturējuši priekšatlasi.

Iepērkošās iestādes šo procedūru drīkst izmantot tikai tad, ja sarunas nepieciešamas iepirkuma specifiskā rakstura vai sarežģītības dēļ, tomēr tādās nozarēs kā aizsardzība un drošība, ūdensapgāde, enerģētika, transports un pasta pakalpojumi tās to drīkst izmantot kā standartprocedūru.

Konkursa dialogs

Šo procedūru līgumslēdzēja iestāde var izmantot, lai piedāvātu metodi, kā apmierināt kādu iestādes formulētu vajadzību.

Inovācijas partnerība

Šo procedūru var izmantot, kad ir jāiepērk prece vai pakalpojums, kas tirgū vēl nav pieejami. Procedūrā var piedalīties vairāki uzņēmumi.

Metu konkurss

Šo procedūru izmanto, lai iegūtu idejas, kā kaut ko uzbūvēt vai izveidot.

Konkursa papildmetodes

Atkarībā no apstākļiem un vajadzībām līgumslēdzēja iestāde var:

Kad un kā piemēro ES noteikumus?

Eiropas Savienībā visas publiskā iepirkuma procedūras īsteno, pamatojoties uz valsts noteikumiem. Līgumiem par lielām summām šie valsts noteikumi pamatojas uz vispārīgiem ES publiskā iepirkuma noteikumiem.

Robežvērtības, no kurām sākot ir jāpiemēro ES noteikumi, ir atkarīgas no tā, kas tieši tiek iepirkts un kas ir iepircējs. Šīs robežvērtības regulāri pārskata un mazliet pielabo.

Svarīgākās robežvērtības ir šādas:

Varat arī tieši savas valsts noteikumos izlasīt vairāk par publiskā iepirkuma robežvērtībām en .

Konkursiem par mazākām summām piemēro tikai valsts publiskā iepirkuma noteikumus, tomēr arī tad ir jāievēro vispārīgie ES principi attiecībā uz pārredzamību un vienādu attieksmi pret visiem.

Jūsu tiesības saistībā ar dalību atklātā konkursā par publisko iepirkumu

Pārrobežu piedāvājumi

Ja jūsu uzņēmums, organizācija vai iestāde ir reģistrēti ES (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis), jums ir tiesības piedalīties atklātā konkursā par publisko iepirkumu jebkurā ES dalībvalstī. Jums ir tiesības:

Kādos gadījumos jūs var izslēgt no dalības

Jums var neļaut piedalīties procedūrā, ja jums vai jūsu uzņēmumam nevar uzticēties. Piemēram, konkursa dalībnieku:

Izslēgšanas iemeslu detalizētu aprakstu varat atrast direktīvās (sadaļā par ES tiesību aktiem, saites lapas apakšdaļā), jūsu valsts tiesību aktos par publisko iepirkumu un dokumentos, ko izdevusi iepirkumu veicošā struktūra.

Kādos gadījumos ir jāizsludina atklāts konkurss portālā TED

Parasti publiskā iepirkuma konkursus, kuriem jāpiemēro ES noteikumi, ir jāizsludina Eiropas Savienības "Oficiālā Vēstneša" papildinājuma elektroniskajā versijā tīmeklī: portālā "Tenders Electronic Daily" (TED). Tomēr publiskas iestādes var izvēlēties publicēt paziņojumus portālā TED arī tad, ja līguma vērtība ir mazāka. Portālā TED svarīgākā informācija par konkursiem ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.

Iepriekšēja informācija par gaidāmiem konkursiem

Valsts iepirkuma piešķīrējs var arī publicēt iepriekšēju informatīvu paziņojumu portālā "Tenders Electronic Daily" (TED). Šāda paziņojuma mērķis ir jau labu laiku iepriekš jūs informēt par gaidāmu iepirkumu.

Parasti iepriekšējus informatīvus paziņojumus publicē no 35 dienām līdz 12 mēnešiem pirms konkursa izsludināšanas.

Ja pirms konkursa izziņošanas publicē iepriekšēju informatīvu paziņojumu, drīkst noteikt īsāku piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Novērtēšana

Piedāvājumus novērtē, piešķirot punktus saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem. Katrai kategorijai tiek noteikts īpatsvars novērtējumā, piemēram, piedāvātā cena var saņemt 40 % punktu, tehniskās iezīmes 50 % punktu, bet ietekme uz vidi — 10 %.

Piedāvājumu izvērtēšanu drīkst sākt tikai tad, kad ir pagājis piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Jums ir tiesības pēc iespējas ātrāk tikt informētam par to, vai esat ieguvis tiesības slēgt līgumu. Ja jūs neesat atzīts par uzvarētāju, jums ir tiesības saņemt paskaidrojumu, kāpēc neizvēlējās jūsu piedāvājumu.

Ja uzskatāt, ka tikāt diskriminēts, vai ja esat pamanījis procedūras pārkāpumus, varat pieprasīt, lai procedūru pārskata , vai iesniegt sūdzību.

Elektroniski rēķini

Ja jums piešķirtas tiesības slēgt publisku līgumu vai koncesijas līgumu, jums ir tiesības iestādei, kas ar jums noslēgusi šādu līgumu, sūtīt elektroniskus rēķinus, kas atbilst Eiropas e-rēķinu standartam de en fr .

Visu ES valstu centrālajai valsts pārvaldei ir pienākums pieņemt jūsu rēķinus. Dažās valstīs valsts iestādes, kas ir zemāka līmeņa par centrālo, līdz 2020. gada aprīlim arī būs ieviesušas iespēju pieņemt e-rēķinus. Noskaidrojiet, kāda ir situācija jūsu valstī en .

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: