Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 15/02/2019

Vienlīdzīga attieksme un kvalifikācija

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Nodrošiniet, lai jūsu attieksme pret darba meklētājiem no citām ES valstīm būtu tāda pati kā pret pretendentiem no jūsu pašu valsts. Jums arī jānodrošina vienādi darba nosacījumi saviem darbiniekiem – neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts. Tāpat jūs nedrīkstat diskriminēt kādu dzimuma, rases vai etniskās piederības, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Lai strādātu jūsu valstī, darbiniekiem, kas ieguvuši kvalifikāciju citā ES valstī, jāgādā, lai viņu pieredze un profesija tiktu atzīta jūsu valstī, piemēram, izmantojot Eiropas profesionālo karti.

Kopīgot šo lapu: