Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-02

Vienodos sąlygos ir kvalifikacija

Darbdaviai turi pasirūpinti, kad darbo ieškantiems asmenims iš kitų ES šalių būtų sudaromos tokios pačios kandidatavimo į darbo vietą sąlygos, kaip ir vietos gyventojams. Darbdaviai savo darbuotojams turi užtikrinti tokias pačias darbo sąlygas nepriklausomai nuo to, iš kurios ES šalies jie atvykę, taip pat negalima diskriminuoti dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos.

Darbdaviai turi sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliems darbuotojams. Tokiu būdu šie darbuotojai gali kandidatuoti į darbo vietas, eiti savo pareigas ir kilti karjeros laiptais, taip pat dalyvauti mokymuose. Pagal ES teisės aktus teisė į tinkamų sąlygų sudarymą taikoma visai su darbu susijusiai veiklai.

Vienoje ES šalyje kvalifikaciją įgiję darbuotojai, norintys dirbti kitoje ES šalyje, turi pasirūpinti, kad jų darbo stažas ir profesinė kvalifikacija būtų joje pripažinti. Tam, pavyzdžiui, tinka Europos profesinė kortelė.

Pasidalyti šiuo puslapiu: