Paskutinį kartą tikrinta 2021-03-26

Vienodos sąlygos ir kvalifikacija

Paveikė „Brexit’as“?

Darbdaviai turi pasirūpinti, kad darbo ieškantiems asmenims iš kitų ES šalių būtų sudaromos tokios pačios kandidatavimo į darbo vietą sąlygos, kaip ir vietos gyventojams. Darbdaviai savo darbuotojams turi užtikrinti tokias pačias darbo sąlygas nepriklausomai nuo to, iš kurios ES šalies jie atvykę, taip pat negalima diskriminuoti dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos.

Vienoje ES šalyje kvalifikaciją įgiję darbuotojai, norintys dirbti kitoje ES šalyje, turi pasirūpinti, kad jų darbo stažas ir profesinė kvalifikacija būtų joje pripažinti. Tam, pavyzdžiui, tinka Europos profesinė kortelė.

Pasidalyti šiuo puslapiu: