Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-23

Paaugliai darbuotojai

Amžiaus ribos

Negalima įdarbinti jaunesnių nei 15 metų asmenų. Ši amžiaus riba gali būti aukštesnė ES šalyse, kuriose privalomojo švietimo programa taikoma ir vyresniems kaip 15 metų jaunuoliams.

Tačiau jaunesnius kaip 15 metų paauglius ir vaikus galima įdarbinti kultūros, meno, sporto ar reklamos srities veiklai, jeigu kompetentinga institucija tam suteikė išankstinį leidimą.

14–15 metų paauglius galima įdarbinti pagal darbo arba mokomąją programą arba darbo praktikos programą. Ne jaunesni kaip 14 metų (tam tikrais atvejais – 13 metų) paaugliai taip pat gali atlikti lengvus darbus.

Rizika darbe, darbo sauga ir darbuotojų sveikata

Darbdaviai turi imtis būtinų priemonių jaunų darbuotojų sveikatai apsaugoti ir jų saugai užtikrinti, taip pat pasirūpinti, kad šios priemonės būtų įgyvendintos atsižvelgiant į jų darbo pavojingumo įvertinimą. Tai turi būti atlikta prieš jaunuoliams pradedant dirbti pas darbdavį.

Negalima įdarbinti jaunų asmenų šių rūšių darbui:

Kai kurios ES šalys leidžia darbdaviams samdyti jaunus darbuotojus, jeigu jiems dirbti privaloma pagal jų profesinio rengimo programą. Darbdaviai privalo užtikrinti, kad dirbančius jaunus asmenis prižiūrėtų kompetentingas asmuo, kuris rūpintųsi jų sveikata ir sauga.

Darbdaviai privalo informuoti jaunus darbuotojus apie su jų darbu susijusią galimą riziką ir apie visas jų saugos užtikrinimo ir sveikatos apsaugos priemones. Jeigu dirbantiems asmenims dar nėra sukakę 15 metų, darbdavys turi informuoti jų teisinį atstovą.

Jeigu įvertinus jauniems darbuotojams dėl darbo kylantį pavojų nustatoma, kad yra rizika jų saugai, fizinei ar psichikos sveikatai arba vystymuisi, prieš pradedant dirbti darbdavys turi pasiūlyti jiems tinkamą nemokamą sveikatos ir galimybių įvertinimą.

Bendrosios taisyklės dėl kasmetinio poilsio laikotarpio ir pertraukų

Jeigu darbdavys samdo jaunus asmenis, jis privalo jiems suteikti ne trumpesnę kaip 30 minučių pertrauką, jei jie dirba ilgiau kaip 4,5 valandos.

Jeigu vaikai ar paaugliai privaloma tvarka lanko mokyklą, reikia užtikrinti, kad per mokyklines atostogas jie turėtų laisvą nuo bet kokio darbo laikotarpį (kaip nustatyta taikomose nacionalinėse taisyklėse).

Jaunesnių nei 15 metų vaikų ir paauglių darbo ir poilsio laikas

Darbdaviai, įdarbinantys jaunesnius nei 15 metų paauglius ir vaikus, turi laikytis griežtų taisyklių. Jos skiriasi priklausomai nuo taikomos darbo arba mokomosios programos.

Ilgiausias darbo laikas:

Įspėjimas

Negalima samdyti jaunesnių kaip 15 metų asmenų dirbti laikotarpiu nuo 20 val. iki 6 val. ryto.

Per kiekvieną 24 valandų laikotarpį darbdavys privalo suteikti ne trumpesnį kaip 14 val. iš eilės poilsio laikotarpį ir ne mažiau kaip 2 poilsio dienas per kiekvieną 7 dienų laikotarpį (iš eilės, jeigu įmanoma).

15–18 metų jaunuolių darbo, naktinio darbo ir poilsio laikas

Jeigu darbdavys samdo 15–18 m. jaunuolius, kurie pagal nacionalinius įstatymus nebeprivalo lankyti mokyklos, jie gali dirbti iki 8 valandų per parą ir 40 valandų per savaitę.

Šio amžiaus jaunuoliai negali dirbti laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. ryto arba nuo 23 val. iki 7 val. ryto. Kai kuriose ES šalyse išskirtinėmis su darbo pobūdžiu susijusiomis sąlygomis taikomos šių apribojimų išimtys (laivininkystės arba žvejybos sektoriuose, ginkluotosiose pajėgose arba policijoje, ligoninėse arba panašiose įstaigose, kultūros, meno, sporto arba reklaminės veiklos srityse).

Per kiekvieną 24 valandų laikotarpį darbdavys privalo suteikti ne trumpesnį kaip 12 val. iš eilės poilsio laikotarpį ir ne mažiau kaip 2 poilsio dienas per kiekvieną 7 dienų laikotarpį (iš eilės, jeigu įmanoma).

Jeigu leidžiama pagal nacionalines išimtis, darbdavys gali neprivalėti suteikti šių poilsio laikotarpių jauniems asmenims, dirbantiems šiuose sektoriuose:

Jeigu darbdavys samdo jaunuolius, kurių darbas paskirstytas visą dieną, taip pat gali būti taikoma išimčių dėl poilsio laikotarpių.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

EURES konsultantai

EURES konsultantai gali suteikti jums informacijos apie darbo sąlygas, padėti atlikti įdarbinimo procedūras jūsų šalyje arba gretimame užsienio šalies regione.

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas  gali duoti nemokamų patarimų.

Daugiau pagalbos paslaugų

Pasidalyti šiuo puslapiu: