Paskutinį kartą tikrinta 2022-09-20

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas

Individualūs asmenys, verslo įmonės ar organizacijos turi teisę naudoti, rinkti, saugoti, perduoti ar valdyti ne asmens duomenis ir naudotis duomenų centrais ar debesijos paslaugomis bet kurioje ES (Šiuo atveju bet kuri iš 27 ES valstybių narių) vietoje.

Tai gali padėti išvengti bet kokio galimo išlaidų dubliavimo. Pavyzdžiui, savo IT infrastruktūrą galima sutelkti vienoje ES šalyje, net jei veikla vykdoma daugelyje šalių.

Asmens duomenys, ne asmens duomenys ir mišrūs duomenų rinkiniai

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, ir jie atitinka BDAR taisykles.

Ne asmens duomenų rinkiniai – tai:

Mišrūs duomenų rinkiniai – tai asmens ir ne asmens duomenų rinkiniai, pavyzdžiui, bendrovės mokesčių registras, kuriame nurodomas bendrovės generalinio direktoriaus vardas, pavardė ir telefono numeris. Dažniausiai asmens ir ne asmens duomenys mišriuose duomenų rinkiniuose yra neatsiejamai susiję. Jei tvarkote tokius mišrius duomenų rinkinius, privalote laikytis BDAR taisyklių.

Savo duomenis galima saugoti bet kurioje ES vietoje, įskaitant ir debesijos serverius

Išskyrus toliau paaiškinus išimtinius atvejus, galima rinktis, kurioje vietoje saugoti ar tvarkyti duomenis.

Jeigu duomenims saugoti naudojamasi debesijos paslaugomis, turėtų būti galima nesunkiai pakeisti debesijos paslaugų teikėjus arba perkelti duomenis atgal į savo pačių IT sistemas. Keli debesijos paslaugų teikėjai yra pasirašę elgesio kodeksą, kad tai užtikrintų. Paslaugų teikėjų sąrašą ir elgesio kodeksą galite rasti Debesijos paslaugų teikėjų keitimo ir duomenų perkėlimo klausimų darbo grupės (SWIPO) interneto svetainėje en .

Duomenų vietos nustatymo reikalavimai ES

Išimtiniais atvejais ES šalys gali turėti galimybę taikyti tam tikrų duomenų judėjimo apribojimus, tačiau tik tuo atveju, jei tai pagrįsta visuomenės saugumo sumetimais. Toks pagrindimas galėtų būti, pavyzdžiui, kai duomenys susiję su vykdomais kovos su terorizmu tyrimais arba kai dėl duomenų praradimo galėtų įvykti rimta eismo nelaimė (pvz., skrydžių valdymo duomenų atveju). Šios išimtys priklauso nuo nacionalinės teisės aktų. ES reglamentu dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo suteikiama prieiga prie informacijos apie tokius duomenų vietos nustatymo apribojimus.

Informacijos ir kontaktiniai centrai atskirose šalyse

ES reglamentu dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo numatyti du informacijos centrai, kuriuos turi suteikti ES šalys:

Skirsnyje Klauskite nacionalinių administravimo įstaigų rasite kiekvienos šalies bendrą informacijos centrą ir kontaktinį centrą.

Dalijimasis duomenimis su kompetentingomis institucijomis

Kompetentingai institucijai pateikus teisėtą prašymą susipažinti su jūsų duomenimis, šiuos duomenis privalu jai pateikti, net jei jie tvarkomi ar saugomi kitoje ES šalyje. Už tokio prašymo nevykdymą gali būti skiriamos nacionalinėje teisėje nustatytos baudos.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pasirinkite šalį
Bulgarija
The Ministry of eGovernment
Čekija
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Danija
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Estija
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Suomija
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Vokietija
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Italija
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Lietuva
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Liuksemburgas
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Nyderlandai
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Lenkija
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Slovakija
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Slovėnija
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Ispanija
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Švedija
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: