Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-02

Nesusituokusios poros

Šiame puslapyje pateikiama informacijos apie partnerius, kuriuos sieja stabilūs santykiai ir kurie nėra susituokę arba registruoti jokios institucijos.

Išsiaiškinkite civilinių arba registruotų partnerių teises.

Jei su partneriu (partnere) jus sieja stabilus ir nuolatinis ryšys, visoje ES turite tam tikrų teisių, net jei nesate įregistravę savo partnerystės jokioje institucijoje.

Persikėlimas į kitą ES šalį

Jei su faktiniu partneriu (partnere) persikeliate į kitą ES šalį, ta šalis privalo sudaryti palankesnes sąlygas jam (jai) į ją įvažiuoti ir gyventi nepriklausomai nuo to, ar jis (ji) yra ES pilietis (pilietė), ar ne.

Turite galėti įrodyti, kad gyvenate kartu arba kad jus sieja ilgalaikiai santykiai. Vis dėlto daugumoje ES šalių nėra tiksliai apibrėžta, kaip galite įrodyti gyvenimą kartu arba kad jus sieja ilgalaikiai santykiai.

Teisės ir pareigos

ES šalyse, kuriose faktinės sąjungos pripažįstamos, taip pat turėsite teisių ir pareigų, susijusių su turtu, paveldėjimu ir išlaikymo išmokomis išsiskyrus.

Šios teisės ypač svarbios tos pačios lyties asmenų poroms, nes ne visose ES šalyse tos pačios lyties asmenys gali susituokti arba kokiu nors būdu įregistruoti savo partnerystę.

Bendro gyvenimo sutartys

Jei gyvenate šalyje, kurioje negalite susituokti ar sudaryti registruotos partnerystės, arba jei nusprendžiate to nedaryti, su savo partneriu (partnere) galite sudaryti bendro gyvenimo sutartį ir išdėstyti praktinius arba teisinius savo gyvenimo kartu aspektus.

Vis dėlto praktikoje, net ir sudarius tokią bendro gyvenimo sutartį, jums gali būti sunku apginti savo teises. Jei kiltų konfliktas dėl turto, paprastai taikoma šalies, kurioje konfliktas įvyko, teisė.

DUK.

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: