Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-16

Keliavimas su gyvūnais augintiniais ir kitais gyvūnais ES

Kelionės su gyvūnais augintiniais: šunimis, katėmis ir šeškais

Dėl ES taisyklių keliauti į kitą ES šalį (šiuo atveju – į 27 ES šalis ir Norvegiją bei Šiaurės Airiją) su savo šunimi, kate ar šešku paprasta. Šios taisyklės taip pat taikomos kelionėms į ES iš ES nepriklausančios šalies ar teritorijos.

Išskyrus kelias išimtis, jūsų gyvūnas augintinis gali su jumis keliauti į kitą ES šalį arba iš ES nepriklausančios šalies į ES šalį, jeigu:

Įspėjimas

Pirmiau apibūdintos ES taisyklės dėl keliavimo su gyvūnais augintiniais taikomos asmeninėms kelionėms su gyvūnais augintiniais, kurios nesusijusios su nuosavybės keitimu ar pardavimu.

Jūsų gyvūno augintinio – šuns, katės ar šeško – kelionės dokumentai

Europos gyvūno augintinio pasas

Europos gyvūno augintinio pasas yra dokumentas, parengtas pagal ES standartinį modelį ir būtinas keliaujant iš vienos ES šalies į kitą. Jame pateikiamas gyvūno augintinio aprašymas ir duomenys, įskaitant mikroschemos ar tatuiruotės kodą ir skiepų nuo pasiutligės įrašus, taip pat savininko bei veterinarijos gydytojo, išdavusio pasą, kontaktiniai duomenys. Europos gyvūno augintinio pasą jūsų šuniui, katei ar šeškui gali išduoti bet kuris įgaliotas veterinarijos gydytojas (kuriam kompetentingos institucijos yra suteikusios įgaliojimą išduoti gyvūnų augintinių pasus). Gyvūno augintinio pasas galioja visą gyvenimą, jei galioja jo skiepai nuo pasiutligės.

Įspėjimas

Jei į ES šalį arba Šiaurės Airiją keliaujate iš Andoros, Šveicarijos, Farerų salų, Gibraltaro, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Vatikano Miesto Valstybės, jūsų gyvūnas augintinis taip pat gali būti įvežtas į ES su vienoje iš šių šalių ar teritorijų išduotu gyvūno augintinio pasu.

ES veterinarijos sertifikatas

ES veterinarijos sertifikatas yra kitos rūšies dokumentas, kuriame pateikiama konkreti informacija apie jūsų gyvūną augintinį (tapatybę, sveikatą, skiepus nuo pasiutligės) ir kuris grindžiamas ES standartiniu modeliu.

Jei keliaujate iš ES nepriklausančios šalies ar teritorijos, jūsų gyvūnas augintinis turi turėti ES veterinarijos sertifikatą, kurį išvykimo šalyje valstybinis veterinarijos gydytojas turi būti išdavęs likus ne daugiau kaip 10 dienų iki jūsų gyvūno įvežimo į ES. Keliaujant iš vienos ES šalies į kitą šis sertifikatas galioja 4 mėnesius nuo tos dienos arba iki skiepų nuo pasiutligės galiojimo pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Be to, turėtumėte užpildyti ir prie savo gyvūno augintinio ES veterinarijos sertifikato pridėti rašytinę deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad jis vežamas dėl nekomercinių priežasčių. Šią deklaraciją taip pat reikia pateikti, jei už jūsų gyvūno augintinio vežimą atsakingas jūsų įgaliotas asmuo. Tokiu atveju gyvūną augintinį turite atsiimti per 5 dienas nuo savo atvykimo.

Įspėjimas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. ES gyvūnų augintinių pasai, išduoti Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems gyvūnų augintinių savininkams, kelionėms su gyvūnais augintiniais iš Didžiosios Britanijos į ES šalį arba Šiaurės Airiją nebegalioja.

Gyvūnai augintiniai, vežami be savininko

Paprastai gyvūnai augintiniai turi keliauti su savininkais; tačiau galite duoti rašytinį leidimą kitam asmeniui, kad jūsų gyvūną augintinį lydėtų jis (ši rašytinė deklaracija aprašyta pirmiau). Vis dėlto savo gyvūną augintinį turite atsiimti per 5 dienas nuo jo įvežimo.

Įspėjimas

Jei jūsų gyvūnas augintinis vežamas be lydinčiojo asmens, jam bus taikomos gyvūnų sveikatos taisyklės dėl šunų, kačių ar šeškų importo į ES ar prekybos jais Europos Sąjungoje.

Keliavimas su daugiau kaip penkiais gyvūnais augintiniais

Galite keliauti su ne daugiau kaip penkiais gyvūnais augintiniais. Jei keliaujate su daugiau nei penkiais gyvūnais augintiniais (šunimis, katėmis ar šeškais), turite pateikti įrodymą, kad:

Įspėjimas

Jei keliaujate su daugiau kaip penkiais gyvūnais augintiniais (šunimis, katėmis ar šeškais) ir jums negalioja nė viena iš pirmiau nurodytų išimčių, jūsų gyvūnams augintiniams taikomos gyvūnų sveikatos taisyklės dėl šunų, kačių ar šeškų importo į ES ar prekybos jais Europos Sąjungoje.

Norėdami keliauti su šunimis, katėmis ar šeškais, susipažinkite su išsamiomis taikomomis taisyklėmis:

Pasirinkite šalį, iš kurios keliaujate:

Skiepai nuo pasiutligės

Prieš kelionę gyvūną augintinį įgaliotas veterinarijos gydytojas turi paskiepyti nuo pasiutligės. Tam, kad skiepai galiotų, jūsų gyvūnas augintinis turi būti ne jaunesnis kaip 12 savaičių ir prieš skiepijimą jam turi būti implantuota mikroschema. Jūsų gyvūnas gali keliauti nuo skiepijimo protokolo užbaigimo praėjus ne mažiau kaip 21 dienai. Turėtumėte užtikrinti, kad gyvūnas augintinis būtų vėl paskiepytas prieš pasibaigiant ankstesnių skiepų galiojimo laikotarpiui.

Skiepai nuo pasiutligės. Išimtys šunų, kačių ir šeškų jaunikliams

Su gyvūnų augintinių jaunikliais į Austriją, Bulgariją, Kroatiją, Čekiją, Daniją, Estiją, Suomiją, Lietuvą, Liuksemburgą, Rumuniją, Slovakiją, Slovėniją ir Šveicariją galite keliauti, jeigu jie yra jaunesni nei 12 savaičių ir nebuvo paskiepyti nuo pasiutligės arba jeigu jiems 12–16 savaičių ir jie buvo paskiepyti, tačiau dar neturi visapusiško imuniteto nuo pasiutligės.

Kad tokiais atvejais galėtumėte keliauti su savo gyvūnu augintiniu:

  • turite turėti prie savo gyvūno augintinio paso pridėtą deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad nuo gimimo iki kelionės jis neturėjo kontakto su pasiutlige užsikrėsti linkusiais laukiniais gyvūnais,

arba

  • gyvūnas augintinis turi būti vežamas kartu su jo motina, kurios pase aiškiai nurodyta, kad prieš atsivesdama jauniklių ji buvo paskiepyta nuo pasiutligės.

Įspėjimas

Belgija, Kipras, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Norvegija ir Šiaurės Airija neleidžia į jų teritoriją atvykti su gyvūnų augintinių jaunikliais, kurie nebuvo paskiepyti nuo pasiutligės arba buvo paskiepyti, tačiau dar neturi visapusiško imuniteto.

Specialios taisyklės dėl gydymo nuo kaspinuočio ( Echinococcus) (taikoma tik šunims)

Jei su savo šunimi keliaujate į Suomiją, Airiją, Maltą, Norvegiją arba Šiaurės Airiją, iki kelionės likus 24–120 valandų jam turi būti suteiktas gydymas nuo kaspinuočio ( Echinococcus). Visa informacija apie gydymą turi būti nurodyta jūsų gyvūno augintinio pase arba ES veterinarijos sertifikate.

Įspėjimas

Šunims, keliaujantiems tiesiogiai tarp Suomijos, Airijos, Maltos, Norvegijos ir Šiaurės Airijos, gydymo nuo kaspinuočio ( Echinococcus) nereikalaujama.

Skiepai nuo pasiutligės

Prieš kelionę gyvūną augintinį įgaliotas veterinarijos gydytojas turi paskiepyti nuo pasiutligės. Tam, kad skiepai galiotų, jūsų gyvūnas augintinis turi būti ne jaunesnis kaip 12 savaičių ir prieš skiepijimą jam turi būti implantuota mikroschema. Jūsų gyvūnas gali keliauti nuo skiepijimo protokolo užbaigimo praėjus ne mažiau kaip 21 dienai. Turėtumėte užtikrinti, kad gyvūnas augintinis būtų vėl paskiepytas prieš pasibaigiant ankstesnių skiepų galiojimo laikotarpiui.

Skiepai nuo pasiutligės. Išimtys šunų, kačių ir šeškų jaunikliams

Su gyvūnų augintinių (šunų, kačių arba šeškų) jaunikliais į Austriją, Čekiją, Daniją ir Šveicariją galite keliauti, jeigu jie yra jaunesni nei 12 savaičių ir nebuvo paskiepyti nuo pasiutligės arba jeigu jiems 12–16 savaičių ir jie buvo paskiepyti, tačiau dar neturi visapusiško imuniteto nuo pasiutligės.

Kad tokiais atvejais galėtumėte keliauti:

  • (tik jei keliaujate iš Andoros, Šveicarijos, Farerų salų, Gibraltaro, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Vatikano Miesto Valstybės) turite turėti prie savo gyvūno augintinio paso pridėtą deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad nuo gimimo iki kelionės jis neturėjo kontakto su pasiutlige užsikrėsti linkusiais laukiniais gyvūnais,

arba

  • (tik jei keliaujate iš Andoros, Šveicarijos, Farerų salų, Gibraltaro, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Vatikano Miesto Valstybės) gyvūnas augintinis turi būti vežamas kartu su jo motina, kurios pase aiškiai nurodyta, kad prieš atsivesdama jauniklių ji buvo paskiepyta nuo pasiutligės.

Įspėjimas

Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Norvegija ir Šiaurės Airija neleidžia į jų teritoriją atvykti su gyvūnų augintinių jaunikliais, kurie nebuvo paskiepyti nuo pasiutligės arba buvo paskiepyti, tačiau dar neturi visapusiško imuniteto.

Specialios taisyklės dėl gydymo nuo kaspinuočio ( Echinococcus) (taikoma tik šunims)

Jei su savo šunimi keliaujate į Suomiją, Airiją, Maltą, Norvegiją arba Šiaurės Airiją, iki kelionės likus 24–120 valandų jam turi būti suteiktas gydymas nuo kaspinuočio ( Echinococcus). Visa informacija apie gydymą turi būti nurodyta jūsų gyvūno augintinio pase arba ES veterinarijos sertifikate.

Įspėjimas

Šunims, keliaujantiems tiesiogiai tarp Suomijos, Airijos, Maltos, Norvegijos ir Šiaurės Airijos, gydymo nuo kaspinuočio ( Echinococcus) nereikalaujama.

Skiepai nuo pasiutligės

Prieš kelionę gyvūną augintinį įgaliotas veterinarijos gydytojas turi paskiepyti nuo pasiutligės. Tam, kad skiepai galiotų, jūsų gyvūnas augintinis turi būti ne jaunesnis kaip 12 savaičių ir prieš skiepijimą jam turi būti implantuota mikroschema. Jūsų gyvūnas gali keliauti nuo skiepijimo protokolo užbaigimo praėjus ne mažiau kaip 21 dienai. Turėtumėte užtikrinti, kad gyvūnas augintinis būtų vėl paskiepytas prieš pasibaigiant ankstesnių skiepų galiojimo laikotarpiui.

Skiepai nuo pasiutligės. Išimtys šunų, kačių ir šeškų jaunikliams

Su gyvūnų augintinių (šunų, kačių arba šeškų) jaunikliais į Austriją, Čekiją, Daniją ir Šveicariją galite keliauti, jeigu jie yra jaunesni nei 12 savaičių ir nebuvo paskiepyti nuo pasiutligės arba jeigu jiems 12–16 savaičių ir jie buvo paskiepyti, tačiau dar neturi visapusiško imuniteto nuo pasiutligės.

Kad tokiais atvejais galėtumėte keliauti:

  • (tik jei keliaujate iš Andoros, Šveicarijos, Farerų salų, Gibraltaro, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Vatikano Miesto Valstybės) turite turėti prie savo gyvūno augintinio paso pridėtą deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad nuo gimimo iki kelionės jis neturėjo kontakto su pasiutlige užsikrėsti linkusiais laukiniais gyvūnais,

arba

  • (tik jei keliaujate iš Andoros, Šveicarijos, Farerų salų, Gibraltaro, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Vatikano Miesto Valstybės) gyvūnas augintinis turi būti vežamas kartu su jo motina, kurios pase aiškiai nurodyta, kad prieš atsivesdama jauniklių ji buvo paskiepyta nuo pasiutligės.

Įspėjimas

Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Norvegija ir Šiaurės Airija neleidžia į jų teritoriją atvykti su gyvūnų augintinių jaunikliais, kurie nebuvo paskiepyti nuo pasiutligės arba buvo paskiepyti, tačiau dar neturi visapusiško imuniteto.

Specialios taisyklės dėl gydymo nuo kaspinuočio ( Echinococcus) (taikoma tik šunims)

Jei su savo šunimi keliaujate į Suomiją, Airiją, Maltą, Norvegiją arba Šiaurės Airiją, iki kelionės likus 24–120 valandų jam turi būti suteiktas gydymas nuo kaspinuočio ( Echinococcus). Visa informacija apie gydymą turi būti nurodyta jūsų gyvūno augintinio pase arba ES veterinarijos sertifikate.

Įspėjimas

Šunims, keliaujantiems tiesiogiai tarp Suomijos, Airijos, Maltos, Norvegijos ir Šiaurės Airijos, gydymo nuo kaspinuočio ( Echinococcus) nereikalaujama.

Atvykimas į ES arba Šiaurės Airiją su gyvūnu augintiniu

Atvykti į ES su savo gyvūnais augintiniais galite tik per keliautojų įvažiavimo į kelionės tikslo ES šalį punktą en . Jūsų gyvūnų augintinių dokumentus ir tapatybę patikrins kompetentingos institucijos. Jei per šias atitikties patikras nustatoma, kad jūsų gyvūnas augintinis neatitinka reikalavimų, jis gali būti grąžintas į išvykimo šalį, jam gali būti taikomas karantinas, kol jis atitiks ES sveikatos taisykles, arba, jei nė viena iš šių galimybių nėra įmanoma, gyvūnui gali būti atlikta eutanazija.

Įspėjimas

Jei keliaujate iš Šiaurės Airijos į kurią nors ES šalį, per keliautojų įvažiavimo į kelionės tikslo ES šalį punktą vykti neprivalote.

Skiepai nuo pasiutligės

Prieš kelionę gyvūną augintinį įgaliotas veterinarijos gydytojas turi paskiepyti nuo pasiutligės. Tam, kad skiepai galiotų, jūsų gyvūnas augintinis turi būti ne jaunesnis kaip 12 savaičių ir prieš skiepijimą jam turi būti implantuota mikroschema. Jūsų gyvūnas gali keliauti nuo skiepijimo protokolo užbaigimo praėjus ne mažiau kaip 21 dienai. Turėtumėte užtikrinti, kad gyvūnas augintinis būtų vėl paskiepytas prieš pasibaigiant ankstesnių skiepų galiojimo laikotarpiui.

Be standartinių reikalavimų (mikroschemų, skiepų nuo pasiutligės, prireikus gydymo nuo kaspinuočio ( Echinococcus), ES veterinarijos sertifikato), 30 dienų nuo paskiepijimo nuo pasiutligės ir likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki kelionės į ES, turi būti atliktas jūsų gyvūno augintinio pasiutligės antikūnų tyrimas. Įgaliotas veterinarijos gydytojas turi paimti kraujo mėginį, kad jį ištirtų ES patvirtinta kraujo tyrimų laboratorija en .

Pasiutligės antikūnų tyrimo rezultatai turi būti pridėti prie jūsų gyvūno augintino ES veterinarijos sertifikato.

Atvykimas į ES su gyvūnu augintiniu

Atvykti į ES su savo gyvūnais augintiniais galite tik per keliautojų įvažiavimo į kelionės tikslo ES šalį punktą en . Jūsų gyvūnų augintinių dokumentus ir tapatybę patikrins kompetentingos institucijos. Jei per šias atitikties patikras nustatoma, kad jūsų gyvūnas augintinis neatitinka reikalavimų, jis gali būti grąžintas į išvykimo šalį, jam gali būti taikomas karantinas, kol jis atitiks ES sveikatos taisykles, arba, jei nė viena iš šių galimybių nėra įmanoma, gyvūnui gali būti atlikta eutanazija.

Keliavimas su kitais gyvūnais augintiniais

Europos gyvūnų augintinių pasai išduodami tik šunims, katėms ir šeškams. Jei į kitą ES šalį keliaujate su kitais gyvūnais augintiniais, pavyzdžiui, paukščiais, dekoratyviniais vandens gyvūnais, ropliais, graužikais ar triušiais, susipažinkite su šalies, kurią ketinate aplankyti, nacionalinėmis atvykimo sąlygomis en .

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: