Paskutinį kartą tikrinta 2022-12-15

Kontaktai

Pagalbos tarnybos

Turite klausimų apie ES?

Telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11

E. paštas

Informacijos centrai jūsų šalyje

Konsultacijos ES teisių klausimais / Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Your Europe patarėjas / SOLVIT

Pagalba ir patarimai įmonėms

Pagalba verslo klausimais en

Vartotojų klausimai

Europos vartotojų centrų tinklas (ECC-Net)

Keleivių teisės

Lėktuvų keleivių teisės

Traukinių keleivių teisės

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusios problemos užsienyje

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusių problemų sprendimas

Darbo ir socialinės apsaugos teisės

Kreipkitės į konsultantą darbo Europoje klausimais

Atsakingas padalinys

Europos Komisija
Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ GD
Planavimas, finansai, duomenys

Duomenys ir žinios politikai, verslui ir žmonėms
1049 Briuselis
BELGIJA