Tarkistettu viimeksi: 15/12/2022

Yhteydenotot

Neuvontapalvelut

Kysy EU:n toiminnasta

Puhelin – 00 800 6 7 8 9 10 11

Sähköposti

EU-tiedotuspisteet maittain

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa / Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Your Europe-neuvonta / SOLVIT

Käytännön tietoa ja neuvoja yrityksille

Yritysten tukipalvelut en

Kuluttaja-asiat

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net)

Matkustajien oikeudet

Lentomatkustajien oikeudet

Junamatkustajien oikeudet

Ongelmat vakuutuslaitosten tai pankkien kanssa

Tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja riidanratkaisumenettelyt

Työ ja sosiaaliturvaoikeudet

Ota yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan

Sivustosta vastaava yksikkö

Euroopan komissio
Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta pääosasto
Suunnittelu, rahoitus, data

Politiikkaa, liiketoimintaa ja ihmisiä tukeva data ja tietämys
B–1049 Bryssel
BELGIA