Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 02/04/2020

Tuotteen vaatimustenmukaisuus

Koronavirus – suojavarusteet ja lääkinnälliset laitteet

Useille tuotekategorioille on laadittu EU:n laajuisia standardeja ja teknisiä eritelmiä. Tuotteen vaatimustenmukaisuus on varmistettava ennen kuin tuotetta voidaan myydä EU:n markkinoilla.

Ennen kuin uusi tuote lasketaan EU:n markkinoille, sen valmistajan on tehtävä riskianalyysi ja varmistettava, että tuote on EU-sääntöjen mukainen. Tätä menettelyä kutsutaan vaatimustenmukaisuuden arvioinniksi. Selvitä, voiko yrityksesi tehdä arvioinnin itse vai vaaditaanko siihen ulkopuolinen organisaatio.

Arvioinnin yhteydessä on laadittava tekninen dokumentaatio, joka osoittaa, että tuote täyttää tekniset vaatimukset. Lue lisää teknisen dokumentaation laatimisesta ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Tiettyjen tuotteiden on täytettävä niille asetetut energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Näiden nk. ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten tavoitteena on vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajan.

Jaa tämä sivu: