Tarkistettu viimeksi: 02/07/2020

Työttömänä ulkomailla

Brexitin vaikutukset

Tällä sivulla kuvattuja sääntöjä ja ehtoja sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sen EU:ssa oleskeleviin kansalaisiin.

Jos sosiaaliturvaoikeudet (esim. oikeus saada sairaanhoitoa, työttömyysetuuksia tai eläkettä) ovat kertyneet 31.12.2020 edeltävällä ajalla, niihin sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen yleissääntöjä. Lisätietoa oikeuksista

Oikeuksia koskevissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä EU:n neuvontapalveluihin.

Jos joudut työttömäksi työskenneltyäsi toisessa EU-maassa, työttömyysetuuksista vastaava maa määräytyy työtilanteesi ja asuinmaasi mukaan - kansallisuutesi ei vaikuta asiaan.

Työttömyysetuuksien määräytyminen eri tilanteissa

Ulkomailla työskennelleet ja asuneet

Työskentelymaahan jäävät

Jos jäät työttömäksi, mutta haluat jäädä EU-maahan, jossa olit töissä, sinun on haettava työttömyysetuuksia kyseisestä maasta.

Ilmoittaudu paikalliseen työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Sinua kohdellaan samoin kuin maan omia kansalaisia.

Selvitä seuraavat säännöt:

 • työssäoloaika, joka oikeuttaa työttömyysetuuksiin
 • työttömyysetuuksien laskentaperiaatteet
 • työttömyysetuuksien kesto

Jos tarvitset todistuksen aiemmista työssäolojaksoista ja sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuulumisesta toisessa maassa, voit joutua pyytämään U1-lomakkeen (entinen E301-lomake) maasta, jossa olit aiemmin töissä.

Jos et toimita U1-lomaketta, hakemuskäsittelijät voivat hankkia tiedot suoraan muiden maiden viranomaisilta. Lomakkeen toimittaminen nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Kotimaahan palaavat

Jos työpaikkasi menetettyäsi päätät palata kotimaahasi, tiedustele kotimaasi työvoimaviranomaisilta, onko sinulla edelleen oikeus työttömyysetuuksiin ulkomaanoleskelusta huolimatta.

Jos oikeus on edelleen voimassa, sinun täytyy

 • ilmoittautua työnhakijaksi mahdollisimman pian ja
 • pyytää U1-lomake (entinen E301-lomake) maasta, jossa olit viimeksi töissä.

Jos et toimita U1-lomaketta, hakemuskäsittelijät voivat hankkia tiedot suoraan muiden maiden viranomaisilta. Lomakkeen toimittaminen nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Jos sinulla ei ole oikeutta saada työttömyysetuuksia lähtömaastasi, voit hakea lupaa siirtäa työttömyysetuutesi maasta, jossa jäit työttömäksi,

 • takaisin kotimaahasi tai
 • johonkin muuhun maahan, josta aiot etsiä töitä.

Työttömyysetuudet voi yleensä siirtää 3 kuukaudeksi, mutta siirtoaikaa voidaan pidentää enintään 6 kuukauteen.

Lyhytaikaisella ulkomaankomennuksella olleet (alle 2 vuotta)

Jos olet pysynyt sen maan sosiaaliturvajärjestelmässä, josta sinut on lähetetty ulkomaankomennukselle, työttömyysetuudet maksetaan kyseisestä maasta.

Ilmoittaudu tässä maassa työnhakijaksi työvoimatoimistoon.

Ulkomaille lähetetyt virkamiehet

Jos jäät kokonaan työttömäksi, voit valita, haetko työttömyysetuudet EU-maasta, jossa olit työkomennuksella, vai lähtömaastasi. Valinta tapahtuu rekisteröitymällä työvoimatoimistoon jommassakummassa maassa.

 • Jos päätät hakea työttömyysetuuksia maasta, jossa olit työkomennuksella, pyydä lähtömaasi työvoimatoimistosta U1-lomake (entinen E301-lomake).


  Lomakkeessa ilmoitetaan työskentelyjaksot, jotka on otettava huomioon työttömyysetuuksia laskettaessa. Lähetä lomake sen maan työvoimaviranomaisille, josta haet työttömyysetuuksia.

  Jos et toimita U1-lomaketta, hakemuskäsittelijät voivat hankkia tiedot suoraan muiden maiden viranomaisilta. Lomakkeen toimittaminen nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

 • Jos päätät hakea työttömyyskorvausta lähtömaastasi, sinun on palattava sinne takaisin.

Työttömyysetuudet lasketaan sen maan sääntöjen mukaan, jossa olet rekisteröitynyt työnhakijaksi, ja kaikki ulkomaantyöskentelyjaksosi otetaan huomioon.

Esimerkkitapaus

Mieti tarkoin, missä maassa ilmoittaudut työttömäksi

Saksalainen Mirko työskenteli virkamiehenä Irlannissa Saksan valtion palveluksessa. Työttömäksi jäätyään hänellä olisi ollut mahdollisuus palata Saksaan ja ilmoittautua siellä työttömäksi, mutta hän päätti jäädä Irlantiin ja hakea siellä työttömyysetuuksia.

Mirko odotti saavansa työttömyyspäivärahaa noin 67 prosenttia keskimääräisestä päiväpalkastaan, kuten Saksassa. Irlannissa työttömyyspäiväraha ei kuitenkaan riipu aiemmista tuloista. Mirko yllättyi melkoisesti kuullessaan, että hän saisi vain viikoittaisen kiinteän summan, joka on 204,30 euroa.

Rajatyöntekijät

Jos olet ns. rajatyöntekijä (eli käyt säännöllisesti töissä asuinmaasi ulkopuolella) - joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva - ja menetät työsi, voit hakea työttömyysetuuksia vain asuinmaastasi.

Poikkeus

Jos viimeisen työskentelyjakson aikana kävit asuinmaassasi harvemmin kuin kerran viikossa, voit päättää itse, kummasta maasta - asuinmaastasi vai viimeisimmästä työskentelymaastasi - haet työttömyysetuuksia.

Tämä sääntö tuli voimaan 1.5.2010, mutta kaikki työvoimaviranomaiset eivät välttämättä tiedä asiasta. Jos työttömyysetuuksien saannissa on ongelmia, voit pyytää apua EU:n neuvontapalvelusta.

Työttömyysetuuden määrä

Oikeus työttömyysetuuteen ja etuuden suuruus määräytyvät asuinmaasi lainsäädännön ja ulkomaisen työskentelyjakson pituuden mukaan.

Pyydä työskentelymaan (tai -maiden) työvoimaviranomaisilta U1-lomake (entinen E301-lomake). Lomakkeessa ilmoitetaan työskentelyjaksot, jotka on otettava huomioon työttömyysetuuksia laskettaessa.

Lähetä lomake sen maan työvoimaviranomaisille, josta haluat hakea työttömyysetuutta, jotta työssäolojaksot ja sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluminen toisessa maassa voidaan ottaa huomioon.

Jos et toimita U1-lomaketta, hakemuskäsittelijät voivat hankkia tiedot suoraan muiden maiden viranomaisilta. Lomakkeen toimittaminen nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Työnvälityspalveluja tarvitsevat

Jos tarvitset apua etsiessäsi työtä maasta, jossa työskentelit ennen työttömäksi joutumista, voit ilmoittautua työnhakijaksi kyseisen maan kansallisille työvoimaviranomaisille. Tällöin sinun tulee täyttää tietyt vaatimukset sekä asuinmaassasi, joka maksaa työttömyysetuuden, että viimeisimmässä työskentelymaassasi, josta etsit töitä.

Tärkeintä on täyttää asuinmaan vaatimukset, sillä muutoin etuutesi voivat heiketä.

Esimerkkitapaus

Tarkista, mistä voit hakea työttömyysetuuksia

Saksalainen Arthur jäi työttömäksi vuonna 2008 ja muutti saman tien Unkariin töihin. Hän sai vuoden työsopimuksen Budapestista, mutta vakituinen asuinpaikka oli edelleen Saksassa, jossa hän myös kävi säännöllisesti.

Kun Arthur jäi uudelleen työttömäksi, hän olisi voinut hakea työttömyyskorvausta myös Unkarista. Hän kuitenkin päätti palata Saksaan, jossa hän sai työttömyyskorvauksen vaikeuksitta.

Etuudet vaihtelevat maittain

Jokainen maa myöntää etuuksia omien säännöstensä mukaan. Vaikka siis kotimaassasi maksettaisiin työttömyyspäivärahaa 24 kuukautta, jossakin toisessa maassa sitä saatetaan maksaa vain 12 kuukautta.

Kannattaa verrata eri maissa maksettavia etuuksia ja kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

 • työssäoloaika, joka oikeuttaa työttömyysetuuksiin
 • työttömyysetuuksien laskentaperiaatteet
 • työttömyysetuuksien kesto

Tietoa työttömyysetuuksista eri EU-maissa:

Valitse maa:


Toiseen EU-maahan muuttavat työnhakijat

Tietyissä olosuhteissa voit siirtää työttömyysetuutesi toiseen EU-maahan siksi aikaa, kun olet siellä työnhaussa. Työttömyysetuudet voi yleensä siirtää 3 kuukaudeksi, mutta siirtoaikaa voidaan pidentää enintään 6 kuukauteen.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Jaa tämä sivu: