Tarkistettu viimeksi: 22/11/2022

EU:n tukipalvelut pk-yrityksille

EU on kehittänyt pk-yrityksille välineitä, jotka auttavat niitä löytämään rahoitus- tai koulutusmahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita sekä saamaan tarvitsemaansa apua ja neuvontaa. 

Löydä pk-yrityksesi tarpeita vastaava tukiväline

Access2Finance

Hakutyökalu, joka auttaa yrityksiä löytämään EU:n tukemaa laina- tai riskipääomarahoitusta EU-maissa.

Access2Markets

Euroopan komission ilmainen monikielinen, helppokäyttöinen verkkotyökalu, joka tarjoaa yrityksille tietoa vientiin ja tuontiin liittyvistä kysymyksistä, kuten verotuksesta, tullitariffeista, alkuperäsäännöistä, tuotevaatimuksista, hankinnoista yms.

Cassini-aloite en

Tukea EU:ssa toimiville avaruusteollisuuden yrityksille.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network auttaa pk-yrityksiä innovoimaan ja kasvamaan kansainvälisesti: Se tarjoaa neuvontapalveluja, tukee innovatiivisten ideoiden kaupallistamisessa sekä luo yhteyksiä pk-yritysten ja kansainvälisten liikekumppaneiden välille.

InvestEU-portaali de en fr

EU:n laajuinen yhteinen foorumi sijoittajille ja hankkeiden toteuttajille.

TED (Tenders Electronic Daily – julkisten hankintailmoitusten tietokanta)

Julkisia hankintoja koskeva EU:n virallisen lehden täydennysosa. Maksutonta tietoa liiketoimintamahdollisuuksista EU:ssa ja muualla maailmassa.

TED eTendering

Sähköisen hankintajärjestelmän alusta, joka tarjoaa pääsyn EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten julkaisemiin tarjouspyyntöihin. Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) opastaa vaihe vaiheelta, miten pk-yrityksen tuotteiden alkuperäsäännöt määritetään.

Access2Finance

Hakutyökalu, joka auttaa yrityksiä löytämään EU:n tukemaa laina- tai riskipääomarahoitusta EU-maissa.

Access2Markets

Euroopan komission ilmainen monikielinen, helppokäyttöinen verkkotyökalu, joka tarjoaa yrityksille tietoa vientiin ja tuontiin liittyvistä kysymyksistä, kuten verotuksesta, tullitariffeista, alkuperäsäännöistä, tuotevaatimuksista, hankinnoista yms.

e-Certis en

Luettelot kelpoisuusvaatimuksista ja asiakirjatodisteista, joita yritykset tarvitsevat osallistuakseen julkisiin hankintoihin.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network auttaa pk-yrityksiä innovoimaan ja kasvamaan kansainvälisesti: Se tarjoaa neuvontapalveluja, tukee innovatiivisten ideoiden kaupallistamisessa sekä luo yhteyksiä pk-yritysten ja kansainvälisten liikekumppaneiden välille.

Erasmus nuorille yrittäjille

Kansainvälinen yritysten vaihto-ohjelma, joka antaa uusille yrittäjille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä toisesta Euroopan maasta kotoisin olevan kokeneen yrittäjän kanssa enimmillään 6 kuukauden ajan.

Erasmus nuorille yrittäjille Global en

Kansainvälinen yritysten vaihto-ohjelma, joka tarjoaa eurooppalaisille uusille yrittäjille mahdollisuuden tehdä Euroopan ulkopuolelta kotoisin olevan kokeneen yrittäjän kanssa enimmillään 3 kuukauden ajan.

eTranslation

EU:n virallisten kielten välinen konekäännöspalvelu, jonka tuottama raakakäännös auttaa saamaan yleiskuvan tekstin sisällöstä ja säästämään asiakirjojen kääntämiseen tarvittavaa aikaa ja rahaa.

Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu (European IP Helpdesk) en

Tukea EU:n myöntämän tutkimusrahoituksen saajille ja valtioiden rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotta ne voivat suojella, hallinnoida, levittää ja hyödyntää teollis- ja tekijänoikeuksiaan.

Kansainväliset teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelut pk-yrityksille en

Tukea pk-yrityksille, jotka harjoittavat valtioiden rajat ylittävää liiketoimintaa Kiinassa, Intiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa tai Afrikassa, jotta ne voivat suojella, hallinnoida, levittää ja hyödyntää teollis- ja tekijänoikeuksiaan.

ROSA

ROSA on Access2Markets-järjestelmän alkuperäsääntöjen itsearviointityökalu, joka opastaa vaihe vaiheelta, miten pk-yrityksen tuotteiden alkuperäsäännöt määritetään.

SOLVIT

Maksuton palveluverkosto auttaa yrityksiä, joilla on vaikeuksia käyttää EU-lainsäädännön takaamia oikeuksiaan valtioiden rajat ylittävässä liiketoiminnassaan EU:ssa.

TED (Tenders Electronic Daily – julkisten hankintailmoitusten tietokanta)

Julkisia hankintoja koskeva EU:n virallisen lehden täydennysosa. Maksutonta tietoa liiketoimintamahdollisuuksista EU:ssa ja muualla maailmassa.

TED eTendering

Sähköisen hankintajärjestelmän alusta, joka tarjoaa pääsyn EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten julkaisemiin tarjouspyyntöihin. Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) opastaa vaihe vaiheelta, miten pk-yrityksen tuotteiden alkuperäsäännöt määritetään.

Access2Markets

Euroopan komission ilmainen monikielinen, helppokäyttöinen verkkotyökalu, joka tarjoaa yrityksille tietoa vientiin ja tuontiin liittyvistä kysymyksistä, kuten verotuksesta, tullitariffeista, alkuperäsäännöistä, tuotevaatimuksista, hankinnoista yms.

Cassini-aloite en

Tukea EU:ssa toimiville avaruusteollisuuden yrityksille.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network auttaa pk-yrityksiä innovoimaan ja kasvamaan kansainvälisesti: Se tarjoaa neuvontapalveluja, tukee innovatiivisten ideoiden kaupallistamisessa sekä luo yhteyksiä pk-yritysten ja kansainvälisten liikekumppaneiden välille.

Erasmus nuorille yrittäjille

Kansainvälinen yritysten vaihto-ohjelma, joka antaa uusille yrittäjille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä toisesta Euroopan maasta kotoisin olevan kokeneen yrittäjän kanssa enimmillään 6 kuukauden ajan.

Erasmus nuorille yrittäjille Global en

Kansainvälinen yritysten vaihto-ohjelma, joka tarjoaa eurooppalaisille uusille yrittäjille mahdollisuuden tehdä Euroopan ulkopuolelta kotoisin olevan kokeneen yrittäjän kanssa enimmillään 3 kuukauden ajan.

Euroopan klusteriyhteistyöfoorumi (European Cluster Collaboration Platform) en

Tukea teollisuusklustereille ja niihin kuuluville pk-yrityksille, jotta ne voivat vahvistaa Euroopan taloutta yhteistyön ja paremman suorituskyvyn kautta.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network auttaa pk-yrityksiä innovoimaan ja kasvamaan kansainvälisesti: Se tarjoaa neuvontapalveluja, tukee innovatiivisten ideoiden kaupallistamisessa sekä luo yhteyksiä pk-yritysten ja kansainvälisten liikekumppaneiden välille.

eTranslation

EU:n virallisten kielten välinen konekäännöspalvelu, jonka tuottama raakakäännös auttaa saamaan yleiskuvan tekstin sisällöstä ja säästämään asiakirjojen kääntämiseen tarvittavaa aikaa ja rahaa.

Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu (European IP Helpdesk) en

Tukea EU:n myöntämän tutkimusrahoituksen saajille ja valtioiden rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotta ne voivat suojella, hallinnoida, levittää ja hyödyntää teollis- ja tekijänoikeuksiaan.

InvestEU-portaali de en fr

EU:n laajuinen yhteinen foorumi sijoittajille ja hankkeiden toteuttajille.

SOLVIT

Maksuton palveluverkosto auttaa yrityksiä, joilla on vaikeuksia käyttää EU-lainsäädännön takaamia oikeuksiaan valtioiden rajat ylittävässä liiketoiminnassaan EU:ssa.

Your Europe -neuvonta

Maksutonta ja henkilökohtaista neuvontaa EU-lainsäädännön mukaisista oikeuksista kaikilla virallisilla EU-kielillä. Tietoa kuhunkin tapaukseen sovellettavasta EU:n lainsäädännöstä ja apua EU-lainsäädännön mukaisten oikeuksien käyttämiseen.

Pk-yritysten tukivälineet - koko luettelo

Access2Finance

Hakutyökalu, joka auttaa yrityksiä löytämään EU:n tukemaa laina- tai riskipääomarahoitusta omassa maassaan

Access2Markets

Euroopan komission ilmainen monikielinen, helppokäyttöinen verkkotyökalu, joka tarjoaa yrityksille tietoa vientiin ja tuontiin liittyvistä kysymyksistä, kuten verotuksesta, tullitariffeista, alkuperäsäännöistä, tuotevaatimuksista, hankinnoista yms.

Cassini-aloite en

Tukea EU:ssa toimiville avaruusteollisuuden yrityksille.

e-Certis en

Luettelot kelpoisuusvaatimuksista ja asiakirjatodisteista, joita yritykset tarvitsevat osallistuakseen julkisiin hankintoihin.

eTranslation

EU:n virallisten kielten välinen konekäännöspalvelu, jonka tuottama raakakäännös auttaa saamaan yleiskuvan tekstin sisällöstä ja säästämään asiakirjojen kääntämiseen tarvittavaa aikaa ja rahaa.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network auttaa pk-yrityksiä innovoimaan ja kasvamaan kansainvälisesti: Se tarjoaa neuvontapalveluja, tukee innovatiivisten ideoiden kaupallistamisessa sekä luo yhteyksiä pk-yritysten ja kansainvälisten liikekumppaneiden välille.

Erasmus nuorille yrittäjille

Kansainvälinen yritysten vaihto-ohjelma, joka antaa uusille yrittäjille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä toisesta Euroopan maasta kotoisin olevan kokeneen yrittäjän kanssa enimmillään 6 kuukauden ajan.

Erasmus nuorille yrittäjille Global en

Kansainvälinen yritysten vaihto-ohjelma, joka tarjoaa eurooppalaisille uusille yrittäjille mahdollisuuden tehdä Euroopan ulkopuolelta kotoisin olevan kokeneen yrittäjän kanssa enimmillään 3 kuukauden ajan.

Euroopan klusteriyhteistyöfoorumi (European Cluster Collaboration Platform) en

Tukea teollisuusklustereille ja niihin kuuluville pk-yrityksille, jotta ne voivat vahvistaa Euroopan taloutta yhteistyön ja paremman suorituskyvyn kautta.

Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu (European IP Helpdesk) en

Tukea EU:n myöntämän tutkimusrahoituksen saajille ja valtioiden rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotta ne voivat suojella, hallinnoida, levittää ja hyödyntää teollis- ja tekijänoikeuksiaan.

Kansainväliset teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelut pk-yrityksille en

Tukea pk-yrityksille, jotka harjoittavat valtioiden rajat ylittävää liiketoimintaa Kiinassa, Intiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa tai Afrikassa, jotta ne voivat suojella, hallinnoida, levittää ja hyödyntää teollis- ja tekijänoikeuksiaan.

InvestEU-portaali de en fr

EU:n laajuinen yhteinen foorumi sijoittajille ja hankkeiden toteuttajille.

ROSA

ROSA on Access2Markets-järjestelmän alkuperäsääntöjen itsearviointityökalu, joka opastaa vaihe vaiheelta, miten pk-yrityksen tuotteiden alkuperäsäännöt määritetään.

SOLVIT

Maksuton palveluverkosto auttaa yrityksiä, joilla on vaikeuksia käyttää EU-lainsäädännön takaamia oikeuksiaan valtioiden rajat ylittävässä liiketoiminnassaan EU:ssa.

TED (Tenders Electronic Daily – julkisten hankintailmoitusten tietokanta)

Julkisia hankintoja koskeva EU:n virallisen lehden täydennysosa. Tietoa liiketoimintamahdollisuuksista EU:ssa ja muualla maailmassa ilmaiseksi.

TED eTendering

Sähköisen hankintajärjestelmän alusta, joka tarjoaa pääsyn EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten julkaisemiin tarjouspyyntöihin. Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) opastaa vaihe vaiheelta, miten pk-yrityksen tuotteiden alkuperäsäännöt määritetään.

Your Europe -neuvonta

Maksutonta ja henkilökohtaista neuvontaa EU-lainsäädännön mukaisista oikeuksista kaikilla virallisilla EU-kielillä. Tietoa kuhunkin tapaukseen sovellettavasta EU:n lainsäädännöstä ja apua EU-lainsäädännön mukaisten oikeuksien käyttämiseen.

Jaa tämä sivu: