Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 13/06/2022

Työvoimaan kuulumattomat EU-kansalaiset

EU-kansalaisena sinulla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa 3 kuukauden ajan, kunhan sinulla on voimassaoleva henkilökortti tai passi. Jos haluat asettua asumaan toiseen EU-maahan, mutta et aio ryhtyä tekemään siellä työtä tai opiskelemaan, sinun on todistettava, että sinulla on

Maassa oleskelusta ilmoittaminen ja oleskelun rekisteröinti

EU-kansalaisten ei tarvitse toisessa EU-maassa asuessaan hakea oleskeluasiakirjaa ensimmäisten 3 kuukauden aikana. Joissakin maissa voidaan kuitenkin edellyttää, että ilmoitat saapumisestasi maahan.

Kun 3 kuukautta on kulunut, sinua voidaan vaatia rekisteröimään oleskelusi virallisesti (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla), mistä todisteena sinulle annetaan rekisteröintitodistus.

Tätä varten tarvitset voimassa olevan henkilökortin tai passin ja seuraavat asiakirjat:

Voidaanko sinua pyytää poistumaan maasta tai voidaanko sinut karkottaa?

Voit asua toisessa EU-maassa niin kauan kuin täytät oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset voivat kehottaa sinua poistumaan maasta.

Poikkeustapauksissa sinut voidaan päättää karkottaa maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että todistettavasti muodostat todellisen, välittömän ja vakavan uhan yhteiskunnalle.

Karkotuspäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Pysyvä oleskelu

Jos olet yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan asunut toisessa EU-maassa laillisesti ja täyttänyt oleskeluoikeudelle asetetut ehdot, saat automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden maassa. Tällöin voit oleskella maassa niin kauan kuin haluat, sinua on kohdeltava kuten maan omia asukkaita ja sinulla on parempi turva maastakarkotusta vastaan. Voit hakea oleskeluasiakirjaa, jolla voit osoittaa oikeutesi pysyvään oleskeluun.

Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista poissaoloista huolimatta:

Voit menettää oikeutesi pysyvään oleskeluun, jos asut maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 2 vuotta.

Jos olet työelämän ulkopuolella, mutta tulossa EU-maahan siellä jo asuvan perheenjäsenesi luo ja tämä perheenjäsen on EU-kansalainen, voit asua maassa hänen huollettavanaan.

Ks. myös:

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: