Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 30/06/2020

Kansainväliset perintöasiat

Brexitin vaikutukset

Perintöasiat saattavat tuntua omaisista monimutkaisilta, jos perinnön jättäjä asuu jossakin EU-maassa, joka ei ole hänen alkuperäinen kotimaansa, ja hänellä on omaisuutta useammassa kuin yhdessä maassa:

Näihin kysymyksiin tuovat selvyyttä kansainvälisiä perintöasioita koskevat EU:n säännöt.

Lisätietoa:

Perintöasioita koskevia EU:n sääntöjä sovelletaan kaikissa EU-maissa lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia ja Tanskaa. Nämä EU-maat ovat päättäneet jättäytyä järjestelyn ulkopuolelle. Perintöasioita koskevia EU:n sääntöjä sovelletaan aina, kun perintöasiaa käsittelee jonkin muun EU-maan kuin Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin tai Tanskan viranomainen.

Jaa tämä sivu: