Tarkistettu viimeksi: 27/01/2020

Sijoitustuotteet

Jos haluat mieluummin sijoittaa rahasi kuin tallettaa niitä tavalliselle säästötilille, pankit ja vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia sijoitustuotteita, rahastoja ja sijoitussidonnaisia vakuutuksia. Näitä kutsutaan vähittäismarkkinoille tarkoitetuiksi paketoiduiksi ja vakuutusmuotoisiksi sijoitustuotteiksi (PRIIP-tuotteet). Tavallisesta säästötilistä poiketen sijoitusten arvo ja sijoitustuotteista saadut tuotot voivat kasvaa ja laskea.

Koska sijoitustuotteiden dynamiikka voi olla monimutkaista, niiden mahdollisia tuottoja tai riskejä ei ole aina helppo ymmärtää. EU-säännöt takaavat, että saat yksityiskohtaisia tietoja ennen sijoitustuotteen hankkimista, jotta voit olla täysin tietoinen siihen liittyvien riskien suuruudesta ja luonteesta.

Tärkeää

EU-säännöt eivät koske ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä, suoria sijoituksia (kuten osakkeita) tai ammattimaisille sijoittajille tarkoitettuja sijoitustuotteita. Ne eivät koske myöskään henkivakuutustuotteita, joihin ei liity sijoitusmahdollisuuksia vähittäissijoittajille ja joissa etuuksia maksetaan vain kuolemantapauksessa tai työkyvyttömyyden kohdatessa.

Avaintiedot sijoituksesta

Ennen kuin hankit sijoitustuotteen, tuotetta myyvän henkilön tai organisaation on annettava sinulle nk. avaintietoasiakirja. Tämän vakiomuotoisen asiakirjan on tarkoitus antaa selkeitä tietoja sinua kiinnostavan sijoitustuotteen ominaisuuksista, riskeistä ja kustannuksista.

Avaintietoasiakirjan pituus saa olla enintään 3 A4-sivua, ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

Riittävästi aikaa tarjousten vertailuun

Avaintietoasiakirjan ansiosta voit helposti vertailla eri tarjoajien sijoitustuotteita ja valita niistä sopivimman.

Tämän vuoksi avaintietoasiakirja on toimitettava riittävän ajoissa, jotta sinulla on riittävästi aikaa tarkastella eri vaihtoehtoja ennen kuin jokin sijoitustuotteeseen liittyvä sopimus tai tarjous sitoo sinua. Vaikka sopimuksen voi sen tekemisen jälkeen tietyn määräajan kuluessa perua, sijoitustuotteen myyjän on annettava avaintietoasiakirja sinulle ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Esimerkkitapaus

Avaintietoasiakirja auttaa sijoitustuotteen valinnassa

Leonard halusi säästää rahaa eläkevuosien varalle. Hän kyseli pankistaan eri vaihtoehdoista. Pankki ehdotti, että Leonard sijoittaisi kuukausittain 150 euroa erityiseen säästöhenkivakuutukseen. Pankin mukaan tällainen sijoitustuote antaisi mahdollisuuden saada rahoista paremman tuoton kuin tavanomaisella säästötilillä. Leonard pyysi lisätietoja säästöhenkivakuutuksesta, ja hänelle annettiin sitä koskeva avaintietoasiakirja. Kun Leonard tutustui asiakirjaan, hän totesi eri tuottoskenaarioiden pohjalta, että hän voisi menettää osan eläkesäästöistään, jos säästöhenkivakuutukseen liittyvien sijoitusten tuotto olisi odotettua pienempi. Leonard otti yhteyttä pankkiin ja päätti tallettaa rahansa tavanomaiselle säästötilille.

 

EU-lainsäädäntö

Brexitin vaikutukset

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: