Tarkistettu viimeksi: 03/06/2022

Verkossa toimivien yritysten asiakaspalvelu

Ota käyttöön järjestelmä, jonka avulla kaikilta asiakkailta pyydetään ja kerätään palautetta sekä vastataan kommentteihin tai valituksiin nopeasti. Näin palvelut pysyvät asiakkaidesi tarpeiden tasalla. Vastuullasi on myös hoitaa myymiäsi tuotteita koskevat takuut. Näihin takuisiin sovelletaan erityisiä sääntöjä.

Tuotteiden takuut

Jos yrityksesi sivustolla myydään tavaroita, sinulla on lakisääteinen velvollisuus antaa kuluttajille vähintään kahden vuoden ilmainen takuu. Sen mukaan yrityksesi tulee vaihtaa tai korjata tuote, jos se osoittautuu vialliseksi tai ei ole sellainen kuin on mainostettu. Joissakin EU-maissa lainmukainen takuujakso on pidempi.

Asiakkaiden kyselyt ja kommentit

Yrityksesi sivustolla tulisi myös olla selvät tiedot siitä, miten yrityksesi käsittelee asiakkaiden valituksia. Ilmoita vähintään sähköpostiosoite, johon asiakkaat voivat lähettää kysymyksiä tai korvauspyyntöjä.

Yritä ratkaista asiakkaidesi valitukset nopeasti ja suoraan. Jos ette kuitenkaan pääse sopimukseen, voit ehdottaa, että turvaudutte asiakkaasi kanssa vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen. Lisätietoja vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä.

Euroopan komissio on kehittänyt monikielisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, jotta vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä olisi helpompi käyttää sähköisistä maksutapahtumista johtuvissa riita-asioissa.

Lisätietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisufoorumista.

Muista, että rajat ylittävissä riidoissa, jotka koskevat alle 5 000 euron suuruisia vaatimuksia, sekä yrityksesi että asiakkaasi voivat käyttää yksinkertaistettua eurooppalaista menettelyä eli eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä en . Tämä on kirjallinen menettely, jota varten ei tarvita asianajajaa.

Lisätietoja vähäisistä vaatimuksista on saatavilla kuluttajariitojen ratkaisemista koskevassa osiossa.

Verkossa tehtyihin liiketoimiin liittyvät riidat

Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi auttaa ratkaisemaan elinkeinonharjoittajien ja asiakkaiden välisiä riitoja ilman tuomioistuinkäsittelyä. Verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin avulla voidaan ratkaista verkkomyynnistä johtuvat sopimusriidat, jos sekä yrityksesi että asiaan liittyvän asiakkaan kotipaikka on EU:ssa tai Euroopan talousalueella.

Lisätietoja verkkovälitteisen riidanratkaisun käyttämisestä yrityksesi sivustolla on sitä käsittelevässä yksityiskohtaisessa artikkelissa.

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: