Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 28/02/2017

Avioero ja asumusero

Kunkin EU-maan kansallisessa lainsäädännössä säädetään, millä perustein avioeroa tai asumuseroa voi hakea, ja eromenettelyistä. Säännöt vaihtelevat suuresti eri EU-maissa.

On kuitenkin olemassa eräitä EU-tason sääntöjä, joiden perusteella määritellään, mikä tuomioistuin on toimivaltainen ja mitä lainsäädäntöä sovelletaan EU-maiden rajat ylittävissä tapauksissa. Näin on esimerkiksi silloin, kun sinä ja puolisosi asutte eri EU-maissa tai olette eri maiden kansalaisia.

Mistä asumus- tai avioeroa haetaan?

Voitte hakea asumus- tai avioeroa yhdessä kumppanisi kanssa yhteisellä hakemuksella, tai toinen teistä voi tehdä hakemuksen yksin.

Hakemuksen voi tehdä jollekin seuraavista tuomioistuimista:

 • sinun ja puolisosi yhteisen asuinmaan tuomioistuin
 • jos ette enää asu samassa maassa, viimeisimmän yhteisen asuinmaanne tuomioistuin siinä tapauksessa, että toinen teistä vielä asuu kyseisessä maassa
 • toisen puolison asuinmaan tuomioistuin siinä tapauksessa, että teette yhteisen hakemuksen
 • puolisosi asuinmaan tuomioistuin
 • sinun asuinmaasi tuomioistuin, jos
  • olet asunut maassa ainakin puolen vuoden ajan välittömästi ennen hakemuksen tekemistä ja
  • olet kyseisen maan kansalainen.

  Ellet ole asuinmaasi kansalainen, voit tehdä asumus- tai avioerohakemuksen tuomioistuimelle vain siinä tapauksessa, että olet asunut maassa ainakin vuoden välittömästi ennen hakemuksen tekemistä.

 • sen maan tuomioistuin, jonka kansalaisia sinä ja puolisosi olette.

Sillä tuomioistuimella, johon hakemus ensiksi toimitetaan ja joka täyttää edellä mainitut edellytykset, on toimivalta ratkaista avioero.

Se tuomioistuin, joka on tehnyt asumuseroa koskevan päätöksen, on toimivaltainen käsittelemään myös asumuseron muuttamisen avioeroksi – edellyttäen, että tämä on kyseisen maan lainsäädännön mukaista.

Avioerosta päättävä tuomioistuin voi tehdä päätökset myös eroon liittyvissä vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.

Mitä lainsäädäntöä sovelletaan avioeroon tai asumuseroon?

Onko kyse on EU-maiden rajat ylittävästä tapauksesta? Onko esimerkiksi sinulla ja puolisollasi eri kansalaisuus tai asutteko jossakin muussa EU-maassa kuin kotimaassanne?

Avioeroon ei välttämättä sovelleta sen maan lainsäädäntöä, jossa avioeroa haetaan.

16 EU-maata on hyväksynyt yhtenäiset säännöt siitä, minkä maan oikeutta noudatetaan rajat ylittävien avioerojen osalta. Nämä maat ovat Belgia, Bulgaria, Itävalta, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Romania, Slovenia ja Espanja.

Näissä 16 maassa voitte sopia, että avioeroon sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, joka on

 • sinun ja puolisosi yhteinen asuinmaa
 • viimeisin yhteinen asuinmaanne – edellyttäen, että toinen teistä vielä asuu kyseisessä maassa
 • maa, jonka kansalainen jompikumpi teistä on, tai
 • maa, johon teette avioerohakemuksen.

Jos ette puolisosi kanssa pääse sopimukseen, näiden 16 maan tuomioistuimet soveltavat sen maan lainsäädäntöä, joka on

 • sinun ja puolisosi yhteinen asuinmaa
 • jos tämä ei ole mahdollista: maa, jossa viimeksi asuitte yhdessä – edellyttäen, että asuitte siellä yhdessä vielä vuotta ennen eroasian viemistä tuomioistuimeen
 • jos tämä ei ole mahdollista: maa, jonka kansalaisia molemmat olette
 • jos tämä ei ole mahdollista: maa, johon teette avioerohakemuksen.

Jos avioeroa haetaan jossakin muussa EU-maassa, ota yhteyttä asiaan erikoistuneeseen lakimieheen selvittääksesi, mitä lainsäädäntöä tapauksessanne sovelletaan ja mitä seurauksia siitä on.

Asumus- tai avioeron tunnustaminen ulkomailla

Missä tahansa EU-maassa myönnetty avioero tunnustetaan automaattisesti myös muissa EU-maissa. Mitään ylimääräisiä prosesseja ei tarvita.

Poikkeus – Tanska

Asumus- ja avioeroja koskevia EU-sääntöjä (mm. tuomioistuinten toimivaltaa ja päätösten tunnustamista koskevat säännöt) ei sovelleta Tanskassa.

Lisätietoa avioeroasioiden käsittelystä maittain:

Valitse maa:

Esimerkkitapaus

Avioero ilman puolisoiden keskinäistä yksimielisyyttä: toimivaltainen tuomioistuin maassa, jossa puolisot viimeksi asuivat yhdessä

Irlantilais-ranskalainen aviopari Jack ja Marie asuivat yhdessä Irlannissa.

Jack löysi kiinnostavan ja hyvin palkatun työpaikan Ranskasta ja muutti sinne. Jack päätti hakea avioeroa Irlannissa kuukausi sen jälkeen, kun hän oli aloittanut työskentelyn Ranskassa.

Tämä oli mahdollista, koska puolisot olivat asuneet viimeksi yhdessä Irlannissa, jossa Marie edelleen asui.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa