Tarkistettu viimeksi: 12/05/2022

Avioero ja asumusero

Kunkin EU-maan kansallisessa lainsäädännössä säädetään, millä perustein avioeroa tai asumuseroa voi hakea, ja eromenettelyistä. Säännöt vaihtelevat suuresti eri EU-maissa.

On kuitenkin olemassa eräitä EU-tason sääntöjä, joiden perusteella määritellään, mikä tuomioistuin on toimivaltainen ja mitä lainsäädäntöä sovelletaan EU-maiden rajat ylittävissä tapauksissa. Näin on esimerkiksi silloin, kun sinä ja puolisosi asutte eri EU-maissa tai olette eri maiden kansalaisia.

Mistä asumus- tai avioeroa haetaan?

Voitte hakea asumus- tai avioeroa yhdessä kumppanisi kanssa yhteisellä hakemuksella, tai toinen teistä voi tehdä hakemuksen yksin.

Hakemuksen voi tehdä jollekin seuraavista tuomioistuimista:

Sillä tuomioistuimella, johon hakemus ensiksi toimitetaan ja joka täyttää edellä mainitut edellytykset, on toimivalta ratkaista avioero.

Se tuomioistuin, joka on tehnyt asumuseroa koskevan päätöksen, on toimivaltainen käsittelemään myös asumuseron muuttamisen avioeroksi – edellyttäen, että tämä on kyseisen maan lainsäädännön mukaista.

Avioerosta päättävä tuomioistuin voi tehdä päätökset myös eroon liittyvissä vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.

Mitä lainsäädäntöä sovelletaan avioeroon tai asumuseroon?

Onko kyse on EU-maiden rajat ylittävästä tapauksesta? Onko esimerkiksi sinulla ja puolisollasi eri kansalaisuus tai asutteko jossakin muussa EU-maassa kuin kotimaassanne?

Avioeroon ei välttämättä sovelleta sen maan lainsäädäntöä, jossa avioeroa haetaan.

17 EU-maata on hyväksynyt yhtenäiset säännöt siitä, minkä maan oikeutta noudatetaan rajat ylittävien avioerojen osalta. Nämä maat ovat Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia, Unkari ja Viro.

Näissä 17 maassa voitte sopia, että avioeroon sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, joka on

Jos ette puolisosi kanssa pääse sopimukseen, näiden 17 maan tuomioistuimet soveltavat sen maan lainsäädäntöä, joka on

Jos avioeroa haetaan jossakin muussa EU-maassa, ota yhteyttä asiaan erikoistuneeseen lakimieheen selvittääksesi, mitä lainsäädäntöä tapauksessanne sovelletaan ja mitä seurauksia siitä on.

Asumus- tai avioeron tunnustaminen ulkomailla

Missä tahansa EU-maassa myönnetty avioero tunnustetaan automaattisesti myös muissa EU-maissa. Mitään ylimääräisiä prosesseja ei tarvita.

Tärkeää

Poikkeus – Tanska

Asumus- ja avioeroja koskevia EU-sääntöjä (mm. tuomioistuinten toimivaltaa ja päätösten tunnustamista koskevat säännöt) ei sovelleta Tanskassa.

Avioeromenettelyt EU-maissa.

Valitse maa:

 • Itävaltaatfi
 • Belgiabefi
 • Bulgariabgfi
 • Kroatiacrfi
 • Kyproscyfi
 • Tšekkiczfi
 • Tanskadken
 • Viroeefi
 • Suomififi
 • Ranskafrfi
 • Saksadefi
 • Kreikkagrfi
 • Unkarihufi
 • Irlantiiefi
 • Italiaitfi
 • Latvialvfi
 • Liettualtfi
 • Luxemburglufi
 • Maltamtfi
 • Alankomaatnlfi
 • Puolaplfi
 • Portugaliptfi
 • Romaniarofi
 • Slovakiaskfi
 • Sloveniasifi
 • Espanjaesfi
 • Ruotsisefi

Esimerkkitapaus

Avioero ilman puolisoiden keskinäistä yksimielisyyttä: toimivaltainen tuomioistuin maassa, jossa puolisot viimeksi asuivat yhdessä

Irlantilais-ranskalainen aviopari Jack ja Marie asuivat yhdessä Irlannissa.

Jack löysi kiinnostavan ja hyvin palkatun työpaikan Ranskasta ja muutti sinne. Jack päätti hakea avioeroa Irlannissa kuukausi sen jälkeen, kun hän oli aloittanut työskentelyn Ranskassa.

Tämä oli mahdollista, koska puolisot olivat asuneet viimeksi yhdessä Irlannissa, jossa Marie edelleen asui.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: