Göra affärer
Senast kontrollerat: 24/01/2019

Skilsmässa och hemskillnad

Det är EU-ländernas nationella lagstiftning som avgör hur och på vilka grunder du kan ansöka om skilsmässa eller hemskillnad (finns inte längre i Sverige). Reglerna skiljer sig mycket åt mellan länderna.

Det finns dock några EU-regler som bestämmer vilken lagstiftning som ska gälla och vilken domstol som är ansvarig om två eller flera EU-länder är berörda, t.ex. då makarna bor i olika länder eller har skilda medborgarskap.

Var ska du ansöka om skilsmässa?

Antingen kan du och din partner lämna in en gemensam ansökan eller så kan en av er ansöka på egen hand.

Du kan lämna ansökan till domstolen i landet där

Domstolen som blir behörig att fatta beslut om er skilsmässa är den domstol som först tog emot ansökan (och som uppfyller villkoren ovan).

Domstolen i det EU-land som beslutar om hemskillnad blir också behörig vid en skilsmässa (om det är möjligt enligt landets regler).

Den behöriga domstolen beslutar också i ärenden som gäller föräldraansvar om barnen bor i det landet.

Vilken lag gäller?

Är två eller flera EU-länder berörda, t.ex. för att du och din maka/make har olika medborgarskap eller bor i ett annat EU-land?

Då behöver det inte vara lagen i det land där du ansöker som gäller för skilsmässan.

Sexton EU-länder har antagit gemensamma regler för hur man fastställer vilken lagstiftning som ska gälla: Belgien, Bulgarien, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike.

I de här sexton länderna kan ni komma överens om att tillämpa skilsmässolagen i landet där

Om ni inte är överens kommer domstolen i de sexton länderna att i tur och ordning tillämpa lagstiftningen i landet där

Om du ansöker om skilsmässa i ett annat EU-land bör du kontakta en specialiserad jurist för att höra vilken lagstiftning som gäller i ditt fall och vilka följderna kan bli.

Erkänns skilsmässan utomlands?

En skilsmässa eller hemskillnad i ett EU-land erkänns av andra EU-länder utan något särskilt förfarande.

Undantag – Danmark

EU:s regler om skilsmässor och hemskillnad, t.ex. behörig domstol och erkännande, gäller inte i Danmark.

Läs mer om skilsmässa i olika länder:

Välj land:

 • Belgienbesv
 • Bulgarienbgsv
 • Cyperncysv
 • Estlandeesv
 • Finlandfisv
 • Frankrikefrsv
 • Greklandgrsv
 • Irlandiesv
 • Italienitsv
 • Lettlandlvsv
 • Litauenltsv
 • Luxembourglusv
 • Maltamtsv
 • Nederländernanlsv
 • Nordirlandgb-nirsv
 • Polenplsv
 • Portugalptsv
 • Rumänienrosv
 • Slovakiensksv
 • Sloveniensisv
 • Spanienessv
 • Storbritannien – Englandgb-engsv
 • Storbritannien – Skottlandgb-sctsv
 • Storbritannien – Walesgb-wlssv
 • Sverigesesv
 • Tjeckienczsv
 • Tysklanddesv
 • Ungernhusv
 • Österrikeatsv

Exempel från verkligheten

Skilsmässa utan samtycke – behörig domstol finns i landet där paret senast bodde tillsammans

Ett gift par, irländske Jack och franska Marie, bodde tillsammans i Irland.

Jack hittade ett intressant och välbetalt jobb i Frankrike och flyttade dit. När han jobbat i Frankrike en månad beslutade sig Jack för att ansöka om skilsmässa i Irland.

Det gick eftersom paret senast hade bott tillsammans i Irland och Marie fortfarande bodde där.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: