Senast kontrollerat: 24/01/2019

Båtresor

Vet du att du har vissa rättigheter när du reser med båt i EU?

För det första ska du inte behöva betala ett högre biljettpris på grund av din nationalitet eller beroende på var du köper biljetten.

För det andra har du också rättigheter om båten är försenad eller inställd.

Rättigheterna gäller om du

Reglerna gäller inte

Inställda eller försenade båtar

Om båten är inställd eller försenad har du alltid rätt till information medan du väntar.

Om båten är inställd eller över 90 minuter försenad har du två valmöjligheter:

Om avgången är över 90 minuter försenad har du i flesta fall också rätt till

Om du kommer fram över en timme för sent har du rätt till ersättning. Beroende på hur stor förseningen är får du tillbaka 25 eller 50 procent av biljettpriset.

Du får ingen ersättning om förseningen beror på svåra väderförhållanden eller en naturkatastrof.

Klagomål

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats kan du klaga hos båtbolaget inom två månader efter händelsen. Båtbolaget måste reagera inom en månad och ge dig ett slutgiltigt svar senast två månader efter att de tagit emot klagomålet.

Om du är missnöjd med svaret kan du kontakta din nationella tillsynsmyndighet en .

Olyckor till sjöss

Om du skadas i en båtolycka har du rätt till ersättning från båtbolaget eller dess försäkringsbolag. Om du omkommer i olyckan kan dina anhöriga begära ersättning.

Du har också rätt till ersättning från båtbolaget om ditt bagage, fordon eller andra tillhörigheter försvinner eller skadas i en olycka till sjöss.

Om du har nedsatt rörlighet ska ersättningen för förlust eller skada på rullstolar eller liknande utrustning täcka hela kostnaden för att reparera eller ersätta utrustningen.

Du har rätt att få ett förskott från båtbolaget för att täcka omedelbara kostnader i händelse av skada eller dödsfall på grund av

Klagomål

Du kan lämna in en ansökan om ersättning för förlust eller skada vid en olycka till sjöss vid en domstol i något av följande länder:

Om ditt bagage är skadat eller försvunnet måste du informera båtbolaget skriftligen. Du ska helst skriva antingen då du lämnar båten eller då du får tillbaka bagaget. Du måste informera båtbolaget senast 15 dagar efter att du gick av båten eller fick ditt bagage, annars förlorar du din rätt till ersättning.

I allmänhet måste du göra dina krav gällande i domstol inom två år efter olyckan. Från och med vilken dag tvåårsperioden räknas kan variera beroende på typen av förlust eller skada.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: