Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 30/04/2018

Båtresor

Vet du att du har vissa rättigheter när du reser med båt i EU?

För det första ska du inte behöva betala ett högre biljettpris på grund av din nationalitet eller beroende på var du köper biljetten.

För det andra har du också rättigheter om båten är försenad eller inställd.

Rättigheterna gäller om du

 • åker med ett båtbolag från en hamn i EU
 • anländer med ett båtbolag till en hamn i EU.

Reglerna gäller inte

 • båtar som kan ta högst 12 passagerare
 • båtar vars besättning uppgår till högst 3 personer
 • båtar som färdas kortare sträcka än 500 meter, enkel resa
 • de flesta historiska båtar
 • utflykts- och sightseeingbåtar om de inte har sovhytter eller om övernattningen är högst två nätter ombord.

Inställda eller försenade båtar

Om båten är inställd eller försenad har du alltid rätt till information medan du väntar.

Om båten är inställd eller över 90 minuter försenad har du två valmöjligheter:

 • Du kan få pengarna tillbaka. Du kan också ha rätt till transport tillbaka till den plats där du startade resan – till exempel om förseningen hindrar dig från att fullfölja syftet med resan.
 • Du kan få transport, under liknande förutsättningar, till din slutdestination så fort som möjligt och utan extra kostnad.

Om avgången är över 90 minuter försenad har du i flesta fall också rätt till

 • mat och förfriskningar (i förhållande till väntetiden)
 • hotell – om du måste stanna över natten.

Om du kommer fram över en timme för sent har du rätt till ersättning. Beroende på hur stor förseningen är får du tillbaka 25 eller 50 procent av biljettpriset.

Du får ingen ersättning om förseningen beror på svåra väderförhållanden eller en naturkatastrof.

Klagomål

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats kan du klaga hos båtbolaget inom två månader efter händelsen. Båtbolaget måste reagera inom en månad och ge dig ett slutgiltigt svar senast två månader efter att de tagit emot klagomålet.

Om du är missnöjd med svaret kan du kontakta din nationella tillsynsmyndighet English .

Olyckor till sjöss

Om du skadas i en båtolycka har du rätt till ersättning från båtbolaget eller dess försäkringsbolag. Om du omkommer i olyckan kan dina anhöriga begära ersättning.

Du har också rätt till ersättning från båtbolaget om ditt bagage, fordon eller andra tillhörigheter försvinner eller skadas i en olycka till sjöss.

Om du har nedsatt rörlighet ska ersättningen för förlust eller skada på rullstolar eller liknande utrustning täcka hela kostnaden för att reparera eller ersätta utrustningen.

Du har rätt att få ett förskott från båtbolaget för att täcka omedelbara kostnader i händelse av skada eller dödsfall på grund av

 • förlisning
 • kantring
 • kollision
 • strandning
 • explosion eller brand
 • fel på fartyget.

Klagomål

Du kan lämna in en ansökan om ersättning för förlust eller skada vid en olycka till sjöss vid en domstol i något av följande länder:

 • Landet där båtbolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet eller har sina fasta etablering.
 • Landet som du reser från eller till.
 • Landet där du har din fasta adress – om båtbolaget driver verksamhet där och lyder under landets lagar.
 • Landet där reseavtalet ingicks – om båtbolaget driver verksamhet där och lyder under landets lagar.

Om ditt bagage är skadat eller försvunnet måste du informera båtbolaget skriftligen. Du ska helst skriva antingen då du lämnar båten eller då du får tillbaka bagaget. Du måste informera båtbolaget senast 15 dagar efter att du gick av båten eller fick ditt bagage, annars förlorar du din rätt till ersättning.

I allmänhet måste du göra dina krav gällande i domstol inom två år efter olyckan. Från och med vilken dag tvåårsperioden räknas kan variera beroende på typen av förlust eller skada.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd