Senast kontrollerat: 26/03/2021

Utveckla ditt företag

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Om du vill utveckla ditt företag kan du gå samman med ett annat företag. Om du vill expandera i ett annat EU-land kan du också bilda ett europabolag, en typ av publikt aktiebolag som regleras av EU-lagstiftningen. För att växa på ett hållbart sätt kan du förbättra ditt företags miljöprestanda med hjälp av Emas, EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning.

Dela denna sida :