Senast kontrollerat: 07/07/2022

Momsundantag

En del varor och tjänster kan vara undantagna från moms, t.ex. utbildning, hälso- och sjukvård samt bank- och finansieringstjänster.

Du ska inte ta ut moms för momsfria varor och tjänster och du får inte heller göra några avdrag, dvs. du får inte dra av ingående moms.

Momsregistering av företag

Om du säljer varor eller tjänster i din verksamhet måste du normalt momsregistrera dig för att få ett momsregistreringsnummer.

Om de varor eller tjänster som du säljer är momsfria, behöver du inte alltid momsregistrera dig.

Momsundantag för småföretag

I de flesta EU-länder finns det arrangemang som gör att du på vissa villkor kan ansöka om att slippa ta ut moms. Om du säljer momspliktiga varor och tjänster under ett visst tröskelvärde kan du i så fall få undantag från momsskyldigheten. Det betyder att du inte behöver betala in moms till skattemyndigheten. Det innebär också att du varken får ta ut moms på din försäljning eller dra av ingående moms. Du kan förstås ändå momsregistrera dig frivilligt. I så fall gäller samma regler för ut- och ingående moms som för andra företag.

Tänk på att tröskelvärdena för momsundantag skiljer sig mellan länderna och att det kan finnas särskilda villkor. I en del länder finns inga momsundantag för småföretag, och du måste momsregistrera dig så fort du har momspliktig försäljning.

Arrangemangen gäller inte för

Momströskelvärden – per land

(Senaste uppdatering maj 2018)

EU-land Undantag för småföretag
Nationell valuta Motsvarande belopp i euro*
Österrike

EUR 30 000

Belgien EUR 25 000
Bulgarien BGN 50 000 EUR 25 565
Cypern EUR 15 600
Tjeckien CZK 1 000 000 EUR 39 362
Tyskland EUR 17 500
Danmark DKK 50 000 EUR 6 713
Estland EUR 40 000
Grekland EUR 10 000
Spanien
Finland EUR 10 000
Frankrike EUR 82 800 eller EUR 42 900 eller EUR 33 200
Kroatien HRK 300 000 EUR 40 324
Ungern HUF 8 000 000 EUR 25 567
Irland EUR 75 000 eller EUR 37 500
Italien EUR 65 000
Litauen EUR 45 000
Luxemburg EUR 30 000
Lettland EUR 40 000
Malta EUR 35 000 eller EUR 24 000 eller EUR 14 000
Nederländerna
Polen PLN 200 000 EUR 47 324
Portugal EUR 10 000 eller EUR 12 500
Rumänien RON 220 000 EUR 47 180
Sverige SEK 30 000 EUR 2 943
Slovakien EUR 49 790
Slovenien EUR 50 000
*Referensväxelkurs för euron som Europeiska centralbanken publicerade den 23 mars 2018 (utom för Rumänien där tröskelvärdena anges i RON enligt den eurokurs som gällde för tröskelvärdena på dagen för landets anslutning, dvs. den 1 januari 2007)

Graderad skattelättnad

Små företag med en årlig omsättning under en viss tröskel kan ha rätt till graderad skattelättnad. Du måste momsregistrera dig även om du kan ansöka om skattelättnad, men en del av din omsättning undantas. Skattelättnaden minskar i takt med att omsättningen närmar sig tröskelvärdet. Tröskelvärdets belopp fastställs av det EU-land där du bedriver din verksamhet.

Tröskelvärdena skiljer sig mellan länderna och det kan finnas särskilda villkor. För närvarande är det bara ett fåtal EU-länder som har arrangemang för graderad skattelättnad.

Arrangemangen gäller inte för

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida