Senast kontrollerat: 14/05/2019

Roaming i EU

EU:s roamingregler innebär att du kan använda telefonen i ett annat EU-land utan att betala några extra roamingavgifter . Det gäller för både samtal (till mobiltelefon eller fast telefon), sms och datatjänster och oavsett vilken operatör mottagaren har.

Du betalar exakt samma pris för dessa tjänster när du reser i EU som du skulle ha gjort om du varit hemma. I praktiken drar operatören bara av din förbrukning från potten i ditt vanliga abonnemang, eller drar motsvarande summa från ditt kontantkort.

Exempel från verkligheten

Använd mobilen som hemma utan extra roamingavgifter

Michael bor i Irland och har ett mobilabonnemang med roamingtjänster. Han ska åka på en affärsresa till Spanien. Tack vare EU:s regler om att roaming inte får kosta mer än hemma behöver Michael inte oroa sig för extraavgifter när han ringer till eller får ett samtal från ett annat EU-land under resan. De som ringer från Irland betalar inrikestaxan för sina samtal till Michael. Om Michael ringer ett nummer i Spanien, hem till Irland eller till ett annat EU-land, betalar han också den irländska inrikestaxan för dessa samtal.

Villkor

Du kan ringa och surfa som hemma om du tillfälligt reser utanför det land där du normalt bor, jobbar eller studerar. Det är inte tänkt att användas för permanent roaming. Så länge du tillbringar mer tid hemma än utomlands, eller använder din mobiltelefon mer hemma än utomlands, betalar du inget extra för att använda mobilen i ett annat EU-land. Det här räknas som normal användning av roamingtjänster.

Om du använder mobilen utomlands permanent kan din operatör ta ut en avgift upp till ett visst tak (se avsnittet om normal användning nedan).

När du passerar gränsen till ett EU-land får du ett sms från din operatör som informerar dig om att du använder roaming och påminner om sin policy för normal användning.

Policy om normal användning

Mobiloperatörerna får tillämpa en policy för normal användning för att kunna ge alla kunder möjlighet att använda telefonen utan extra roamingavgift när de reser i EU. Operatörerna får göra rättvisa, rimliga och proportionerliga kontroller för att förhindra att reglerna missbrukas.

Normal användning och datagränser

När du använder telefonen utomlands finns det inga begränsningar för samtal och sms. Däremot finns det regler och begränsningar för hur mycket surf du får till inrikestaxan beroende på vilket abonnemang du har.

I vissa särskilda fall (se nedan) måste du betala för att surfa utomlands om du använder mer än en viss datamängd. Gränsen är relativt hög och avgiften är samma som pristaket i grossistledet, det vill säga 4,50 euro per GB plus moms (2019). Detta är den högsta roamingavgift som din operatör hemma måste betala till operatören i det land där du använder telefonen.

Datagränser för kontantkort

Om du har ett kontantkort (som du har betalt i förväg) kan du använda mobilen utomlands utan extra roamingavgift. Din mobiloperatör får dock begränsa surfmängden om du betalar efter användning och ditt pris för surf hemma är högst 4,50 euro per GB.

I så fall ska gränsen vara minst den mängd som du får om du dividerar saldot på kontantkortet med 4,50 euro. Du kommer att få den surfmängd utomlands som du har betalat för i förväg. Naturligtvis kan du ladda kortet även utomlands.

Exempel från verkligheten

Datagränser för roaming med kontaktkort

Jana bor i Slovakien och har ett kontantkort med 20 euro (inklusive moms) för samtal, sms och data. När hon åker på semester till Spanien har hon 12 euro kvar på kortet (exklusive moms). Det innebär att Jana under semestern kan använda en surfmängd som motsvarar hennes saldo på kontantkortet. Hon kommer alltså att få minst 2,6 GB surf i Spanien (12 euro/4,5 euro = 2,6).

Datagränser för abonnemang med begränsad surf

När du är utomlands kan du använda den surfmängd som ingår i ditt vanliga abonnemang utan att betala någon extra avgift.

Om du däremot har mycket billig surf (mindre än 2,25 euro per GB 2019), får operatören sätta en lägre datagräns för "normal användning" i utlandet än vad du har hemma. Gränsen beräknas utifrån detaljhandelspriset för ditt vanliga abonnemang precis som i fallet med obegränsad surf (se nedan). Din operatör måste informera dig om begränsningen i förväg och måste meddela dig när du når gränsen. Du kan alltid fortsätta att surfa utomlands, men operatören kommer att ta ut en avgift. Avgiften motsvarar operatörernas pristak, det vill säga 4,50 euro per GB 2019 (plus moms). Taket kommer att sänkas ytterligare efter 2019.

Datagränser för abonnemang med obegränsad surf

Om ditt abonnemang har obegränsad surf till en fast månadskostnad måste din operatör erbjuda dig en stor mängd surf i utlandet utan extra avgift. Exakt hur mycket beror på vad du betalar för abonnemanget. Du ska få minst dubbelt så mycket utlandssurf som den mängd du får om du delar kostnaden för ditt abonnemang (exklusive moms) med operatörernas pristak (4,50 euro 2019).

Exempel: Du betalar 40 euro (exklusive moms) för ditt abonnemang med obegränsat med samtal, sms och surf. När du reser i EU får du för månadsavgiften använda roaming för fria samtal och sms samt minst 17,7 GB surf (2x(40/4,50) = 17,7).

Din operatör måste informera dig om hur stor datamängd du kan använda. Om du använder en större mängd utomlands får du betala en avgift som motsvarar pristaket i grossistledet, det vill säga 4,50 euro per GB plus moms 2019. Taket kommer att sänkas ytterligare efter 2019.

Andra abonnemang

Operatörerna får också erbjuda abonnemang utan roamingtjänster eller särskilda roamingavtal med prislistor som inte omfattas av roamingreglerna (t.ex. om du reser utanför EU), men du ska själv ha valt dessa alternativ. Mobiloperatörerna får erbjuda lägre priser om de vill, så det kan löna sig att leta efter det bästa erbjudandet som passar just dina behov.

Kontroll av normal användning

Din operatör kan kontrollera din roaminganvändning under fyra månader för att se om den verkar normal. Om du under den här perioden har varit mer utomlands än hemma och använt mobilen mer utomlands än hemma kan din operatör be dig att klargöra situationen. Du har 14 dagar på dig att göra det. Om du fortsätter att använda telefonen mer utomlands än hemma kan din operatör börja ta ut en avgift för din roaminganvändning. Operatören kan högst ta ut följande avgifter (exklusive moms):

Pristaket för data kommer successivt att sänkas den 1 januari varje år fram till 2022 enligt följande trappa: 3,50 euro – 3 euro – 2,50 euro. Pristaken kan komma att ändras efter 2019 då EU ska se över operatörernas roamingmarknad.

Gränspendlare – vad är normal användning?

Om du bor i ett EU-land men jobbar i ett annat kan du välja en operatör i något av länderna som din "hemmaoperatör" och alltså utnyttja gratis roaming utomlands med ett sim-kort från antingen landet där du jobbar eller landet där du bor. Policyn för normal användning gäller. Så länge du kopplar upp dig till ditt hemmanät minst en gång om dagen räknas det som att du varit hemma den dagen (även om du är utomlands samma dag).

Ringa ett annat EU-land från hemlandet

EU-reglerna begränsar också kostnaden för att ringa eller skicka sms till ett annat EU-land från ditt hemland. Det får kosta högst 0,19 euro per minut (plus moms) för samtal och högst 0,06 euro per sms (plus moms).

Om du ringer till ett annat EU-land när du själv befinner dig utomlands i EU betalar du ditt hemlands taxa för inrikessamtal.

Använda mobilen utanför EU

Att använda telefonen utanför EU kan bli dyrt, särskilt om du surfar. Ta reda på priserna i förväg så slipper du chockräkningar.

Roaming när du reser med båt eller flyg

Vid resor med båt eller flyg i EU kan du använda mobilen utan extra kostnad så länge du är uppkopplad till ett markbundet mobilnät. Om trafiken i stället går via satellitsystem gäller inte roamingreglerna utan du måste betala för roamingen (utan några pristak).

Skydd av personuppgifter

Din operatör måste följa dataskyddsreglerna och får bara använda dina uppgifter (som de redan har för att kunna skicka räkningar) för att kontrollera och jämföra din roaminganvändning med din användning i hemlandet.

Dina rättigheter som konsument

Om du tror att din operatör har brutit mot reglerna och du har fått betala för roamingtjänster när du har rest inom EU ska du klaga hos operatören.

Om du inte är nöjd med svaret kan du kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land, vanligen telekommyndigheten, som kan hjälpa dig.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: