Senast kontrollerat: 16/12/2022

Roaming – använda mobilen i EU

EU:s roamingregler innebär att du kan använda telefonen i ett annat EU-land utan att betala några extra avgifter. Du betalar lika mycket som hemma för samtal (till mobil eller fast telefon), sms och surf (inklusive strömmad musik och film).

Det kostar heller inget extra att ta emot samtal eller sms i utlandet. Reglerna gäller alla samtal och sms, oavsett operatör.

Exempel från verkligheten

Använd mobilen som hemma utan extra roamingavgifter

Michael bor på Irland och har ett irländskt mobilabonnemang där han betalar 0,10 euro per minut för inrikessamtal och 0,05 euro för sms inom landet. Han ska åka på en affärsresa till Spanien och behöver då inte oroa sig för extraavgifter när han ringer till eller får ett samtal från ett annat EU-land under resan.

De som ringer Michael från Irland betalar sin vanliga inrikestaxa för samtalen. Om Michael ringer ett nummer i Spanien, hem till Irland eller till ett annat EU-land, betalar han också sin irländska inrikestaxa – i hans fall 0,10 euro per minut. När han skickar sms till någon i Spanien, Irland eller ett annat EU-land kostar det 0,05 euro – precis som hemma.

Vad är roaming?

Roaming är när du använder mobilen tillfälligt i ett annat EU-land än det där du normalt bor, jobbar eller studerar. Så länge du tillbringar mer tid hemma än utomlands, eller använder din mobiltelefon mer hemma än utomlands gäller EU:s roamingregler. Det innebär att det inte kostar något extra att använda mobilen i ett annat EU-land. Det här räknas som normal användning i utlandet.

När du passerar gränsen till ett EU-land bör du få ett sms från din operatör som informerar dig om att du använder roaming och påminner om sin policy för normal användning.

Varning

Om du använder mobilen utomlands permanent, t.ex. om du flyttar utomlands och behåller ditt gamla sim-kort, kan din operatör ta ut en avgift upp till ett visst tak.

Utlandssurf – normal användning och datagränser

Mobiloperatörerna får tillämpa en policy för normal användning för att kunna ge alla kunder möjlighet att använda telefonen utan extra roamingavgifter när de reser i EU. Det innebär att operatörerna får göra rättvisa, rimliga och proportionerliga kontroller för att förhindra att reglerna missbrukas.

När du använder telefonen utomlands finns det inga begränsningar för samtal och sms. För samtal eller sms som inte ingår i ditt abonnemang betalar du samma taxa som i ditt hemland. Däremot finns det regler och begränsningar för hur mycket surf du får till inrikestaxan beroende på vilket abonnemang du har.

I vissa särskilda fall (se nedan) måste du betala för att surfa utomlands. Avgiften är samma som operatörernas pristak i grossistledet, dvs. 2 euro per GB plus moms (2022). Pristaket sänks successivt till 1 euro per GB plus moms år 2027.

Jag har ett kontantkort

Om du har ett kontantkort (som du har betalt i förväg) kan du använda mobilen i andra EU-länder utan att betala extra. Din mobiloperatör får dock begränsa surfmängden om du betalar efter användning och ditt pris för surf hemma är lägre än 2 euro per GB.

I så fall ska gränsen vara minst den mängd som du får om du dividerar saldot på kontantkortet med  euro. Du kommer att få den surfmängd utomlands som du har betalat för i förväg. Naturligtvis kan du ladda kortet även utomlands.

Exempel från verkligheten

Datagränser för roaming med kontantkort

Jana bor i Slovakien och har ett kontantkort med 15 euro (inklusive moms) för samtal, sms och data. När hon åker på semester till Spanien har hon 12 euro kvar på kortet (exklusive moms). Det innebär att Jana under semestern kan använda en surfmängd som motsvarar hennes saldo på kontantkortet. Hon kommer alltså att få minst 6 GB surf i Spanien (12/2 = 6).

Jag har en viss surfpott varje månad

Om du har ett abonnemang med en viss surfpott kan du använda potten när du reser i EU utan extra kostnad. När potten är slut måste du betala för att surfa.

Om du däremot har mycket billig surf (mindre än 1 euro per GB för 2022), får operatören sätta en datagräns för ”normal användning” i utlandet. Det innebär att du kan få mindre surf än hemma.

Gränsen beräknas utifrån priset för ditt abonnemang. Din operatör måste informera dig om begränsningen i förväg och måste meddela dig när du når den gränsen. Du kan alltid fortsätta att surfa utomlands, men operatören kommer att ta ut en avgift. Avgiften får vara högst operatörernas pristak, det vill säga 2 euro per GB plus moms (2022).

Jag har obegränsad surf

Om ditt abonnemang har obegränsad surf till en fast månadskostnad måste din operatör erbjuda dig en stor mängd surf i utlandet utan extra avgift. Exakt hur mycket beror på vad du betalar för abonnemanget. Du ska få minst dubbelt så mycket utlandssurf som den mängd du får om du dividerar kostnaden för ditt abonnemang (exklusive moms) med operatörernas pristak (2 euro plus moms 2022).

Din operatör måste informera dig om hur mycket utlandssurf du har. Om du använder mer surf utomlands får du betala extra. Avgiften får vara högst operatörernas pristak, det vill säga 2 euro per GB plus moms (2022).

Exempel från verkligheten

Abonnemang med fri surf – gränser för utlandsanvändning

Paulina bor i Luxemburg och betalar 40 euro (exklusive moms) för sitt mobilabonnemang där hon har fria samtal och sms och fri surf. När hon använder mobilen på semestern i Italien har hon fria samtal och sms och minst 40 GB surf (2x(40/2) = 40).

Andra abonnemang

Operatörerna får också erbjuda abonnemang utan roamingtjänster eller särskilda roamingavtal med prislistor som inte omfattas av EU-reglerna (t.ex. om du reser utanför EU), men du ska själv ha valt dessa alternativ.

Kontroll av utlandsanvändning

Din operatör kan kontrollera din mobilanvändning i utlandet under fyra månader för att se om den verkar normal. Om du under den här perioden har varit mer utomlands än hemma OCH använt mobilen mer utomlands än hemma kan din operatör be dig att klargöra situationen. Du har 14 dagar på dig att göra det.

Om du fortsätter att använda telefonen mer utomlands än hemma kan din operatör börja ta ut en avgift för din utlandsanvändning. Operatören kan högst ta ut följande extra avgifter (exklusive moms):

Gränspendlare och roaming

Om du bor i ett EU-land men jobbar i ett annat kan du välja en operatör i något av länderna som din ”hemmaoperatör” och alltså använda mobilen utomlands med ett sim-kort från antingen landet där du jobbar eller landet där du bor. Policyn för normal användning gäller. Så länge du kopplar upp dig till ditt hemmanät minst en gång om dagen räknas det som att du varit hemma den dagen (även om du är utomlands samma dag).

Kan jag använda mobilen när jag reser med båt eller flyg?

Ja, men var försiktig. När du reser med båt eller flyg i EU kan du använda mobilen utan extra kostnad så länge du är uppkopplad till ett markbundet mobilnät, t.ex. i hamnen, på en flod eller på flygplatsen. Om trafiken i stället går via satellitsystem gäller inte EU-reglerna utan du måste betala för roamingen (utan några pristak). För att slippa extra kostnader kan du stänga av roaming eller aktivera flygplansläget när du är ombord.

Använda mobilen utanför EU

Systemet gäller även i EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge. Länder utanför EU/EES omfattas inte av systemet men många operatörer väljer att tillämpa det även i länder utanför EU/EES.

Att använda telefonen utanför EU/EES kan bli dyrt, särskilt om du surfar. Ta reda på priserna i förväg så slipper du chockräkningar.

Dina rättigheter som konsument

Om du tror att din operatör har brutit mot reglerna ska du klaga hos operatören.

Om du inte är nöjd med svaret kan du kontakta tillsynsmyndigheten en Länk öppnas på ny sida i ditt land, oftast telekommyndigheten, som kan hjälpa dig.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: