Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 21/08/2017

Informell tvistlösning för konsumenter

Kontakta näringsidkaren

Som ett första steg bör du kontakta leverantören eller säljaren via företagets kundtjänst. Kontaktuppgifter brukar finnas på webbplatsen. Förklara att de bryter mot lagen och be dem att lösa problemet. Deras skyldigheter framgår av den här sidan. Det är alltid bra om du har en faktura eller ett avtal som du kan visa upp. Om ni inte hittar en lösning kan du driva ärendet vidare.

Exempel från verkligheten

Jutta från Tyskland var inte nöjd med sin internetuppkoppling. Hon tyckte att den var långsammare än vad som stod i avtalet.

Hon klagade hos internetleverantören som då såg till att hon fick en snabbare uppkoppling. Jutta behövde inte göra något mer.

Om du och näringsidkaren inte kan lösa tvisten direkt ska näringsidkaren informera dig om hur du kan gå vidare. Du kan t.ex.

Kontakta en konsumentorganisation eller en tillsynsmyndighet

KonsumentorganisationerEnglish i ditt land kan också

 • informera dig om dina rättigheter
 • hjälpa dig att hävda dina rättigheter.

Om du har problem med en tjänsteleverantör kan du också kontakta tillsynsmyndigheterna i ditt land. Varje sektor har sina egna tillsynsmyndigheter och myndigheternas uppdrag kan också skilja sig åt mellan länderna. Många tillsynsmyndigheter har särskilda förfaranden för tjänsteleverantörer i sin bransch och kan snabbt och rättvist lösa tvister.

Läs mer:

 • TelekommyndigheterEnglish
 • Energimyndigheter och energiombudsmänEnglish
 • FinansmyndigheterEnglish

Europeiska konsumentcentrum

Om du har fått problem när du har köpt en vara eller tjänst i ett annat EU-land, Norge eller Island kan du kontakta ett europeiskt konsumentcentrumEnglish . De kan

 • berätta om dina rättigheter enligt EU-rätten och nationell konsumentlagstiftning
 • ge dig råd om hur du kan driva ditt klagomål vidare
 • hjälpa dig att nå en uppgörelse i godo med näringsidkaren, oavsett om du har köpt varan eller tjänsten på nätet eller på plats
 • hänvisa dig till en lämplig instans om de inte kan hjälpa dig.

De europeiska konsumentcentrumen kan hjälpa dig utan kostnad om du

 • får problem med en näringsidkare i ett annat EU-land
 • redan har lämnat ett skriftligt klagomål till näringsidkaren
 • klagar som privatperson och inte för ett företags räkning.

Exempel från verkligheten

Triona från Donegal i Irland köpte en dator från en brittisk webbplats. När hon fick hem den upptäckte hon att den inte fungerade ordentligt. Säljaren rekommenderade henne att skicka tillbaka datorn till tillverkaren för att få den lagad. Hon gjorde det, men det dröjde inte länge innan hon fick samma fel igen.

Triona kontaktade säljaren igen och bad att få pengarna tillbaka, men fick höra att det inte gick förrän datorn hade reparerats tre gånger. Då kontaktade hon det irländska konsumententrumet. De samarbetade med det brittiska konsumentcentrumet, som kontaktade säljaren. Det ledde till att säljaren tog tillbaka Trionas dator och återbetalade hela beloppet på 445,92 euro.

Även om du själv kontaktar säljaren eller ett europeiskt konsumentcentrum kan du ändå gå till domstol i ett senare skede.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd