Senast kontrollerat: 04/02/2019

Informell tvistlösning för konsumenter

Kontakta näringsidkaren

Som ett första steg bör du kontakta leverantören eller säljaren via företagets kundtjänst. Kontaktuppgifter brukar finnas på webbplatsen. Förklara att de bryter mot lagen och be dem att lösa problemet. Deras skyldigheter framgår av den här sidan. Det är alltid bra om du har en faktura eller ett avtal som du kan visa upp. Om ni inte hittar en lösning kan du driva ärendet vidare.

Exempel från verkligheten

Kundtjänsten kan ofta hjälpa dig

Jutta från Tyskland var inte nöjd med sin internetuppkoppling. Hon tyckte att den var långsammare än vad som stod i avtalet.

Hon klagade hos internetleverantören som då såg till att hon fick en snabbare uppkoppling. Jutta behövde inte göra något mer.

Om du och näringsidkaren inte kan lösa tvisten direkt ska näringsidkaren informera dig om hur du kan gå vidare. Du kan t.ex.

Kontakta en konsumentorganisation eller en tillsynsmyndighet

Konsumentorganisationer i ditt land kan också

Om du har problem med en tjänsteleverantör kan du också kontakta tillsynsmyndigheterna i ditt land. Varje sektor har sina egna tillsynsmyndigheter och myndigheternas uppdrag kan också skilja sig åt mellan länderna. Många tillsynsmyndigheter har särskilda förfaranden för tjänsteleverantörer i sin bransch och kan snabbt och rättvist lösa tvister.

Läs mer:

Europeiska konsumentcentrum

Om du har fått problem när du har köpt en vara eller tjänst i ett annat EU-land, Norge eller Island kan du kontakta ett europeiskt konsumentcentrumen. De kan

De europeiska konsumentcentrumen kan hjälpa dig utan kostnad om du

Exempel från verkligheten

Sofia från Portugal köpte en dator från en spansk nätbutik. När hon fick hem den upptäckte hon att den inte fungerade ordentligt. Säljaren rekommenderade henne att skicka tillbaka datorn till tillverkaren för att få den lagad. Hon gjorde det, men det dröjde inte länge innan hon fick samma fel igen.

Sofia kontaktade säljaren igen och bad att få pengarna tillbaka, men fick höra att det inte gick förrän datorn hade reparerats tre gånger. Då kontaktade hon det portugisiska konsumentcentrumet. De samarbetade med det spanska konsumentcentrumet, som kontaktade säljaren. Det ledde till att säljaren tog tillbaka Sofias dator och återbetalade hela beloppet på 445,92 euro.

Även om du själv kontaktar säljaren eller ett europeiskt konsumentcentrum kan du ändå gå till domstol i ett senare skede.

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: