Bo och resa
Senast kontrollerat: 11/04/2019

Europeiskt småmålsförfarande

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Vad går det ut på?

Du kan använda det europeiska småmålsförfarandet om du har fordringar mot

Småmålsförfarandet kan användas för fordringar på högst 5 000 euro (exklusive kostnader) i alla EU-länder utom Danmark.

Småmålsförfarandet är ett alternativ till nationella förfaranden. En dom i ett småmålsförfarande erkänns och blir verkställbar i det andra EU-landet och kan inte överklagas (utom om den är oförenlig med en tidigare dom mellan samma parter i det andra EU-landet).

Fördelar:

Vad kostar det?

I de flesta fall måste du betala en domstolsavgift , som återbetalas om du får igenom ditt ärende.

I ärenden där flera länder är inblandade måste du eventuellt betala för översättningen av formulär. Kostnaden återbetalas om du får igenom ditt ärende.

Hur fungerar småmålsförfarandet?

Du inleder förfarandet med hjälp av småmålsformulären .

  1. Fyll i formulär Aen och skicka det till den domstol som är behörig för din fordran. Det kan vara en domstol i ditt etableringsland eller i det andra EU-landet.
  2. När domstolen har fått din ansökan ska den fylla i sin del av svarsformuläreten.
  3. Domstolen kan be dig att fylla i formulär Ben för att komplettera dina uppgifter.
  4. Domstolen ska senast 14 dagar efter att den har fått ditt ansökningsformulär delge svaranden en kopia av formuläret tillsammans med svarsformuläret.
  5. Svaranden har 30 dagar på sig att fylla i sin del av svarsformuläreten.
  6. Domstolen ska skicka en kopia av ett eventuellt svar till dig inom 14 dagar.
  7. Inom 30 dagar från det att domstolen har fått svarandens eventuella svar måste den

Resultat och verkställighet

Tillsynsmyndigheterna verkställer beslutet enligt nationella regler.

En domstol kan bara vägra att verkställa domen om den är oförenlig med en tidigare dom mellan ditt företag och svaranden i samma ärende.

Domen gäller i alla EU-länder utom Danmark.

Mer information om det europeiska småmålsförfarandet

Du kan läsa mer om hur man driver in fordringar utanför domstol i vår handledningen.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Europeiska småmålsförfarandet

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: